Jan Brynkus

Moi Polacy, wszyscy od lat byliśmy świadkami rozpadu. Czas coś zrobić. Czas to powstrzymać. Jestem tutaj, aby przywrócić wam wiarę, że Polska może się rozwijać.

Moi drodzy Polacy,

Przez ostatnie kilka lat byliśmy świadkami powolnego rozpadu Polski.

https://poselbrynkus.pl/wp-content/uploads/2021/12/victor-malyushev-Oirxgq5IyCI-unsplash-scaled.jpg

Zaczynając od środka, a kończąc na zewnątrz.

Począwszy od korzeni, a skończywszy na liściach. Wszyscy jesteśmy świadkami tego rozkładu od lat. Nadszedł czas, aby coś zrobić. Czas, aby to zatrzymać. Jestem tu, aby przywrócić wam wiarę w to, że Polska może rosnąć. Może podnieść się ze śmierci i rozwijać. Przetrwaliśmy wiele wojen. Przeżyliśmy II wojnę światową. Wielokrotnie odbudowywaliśmy Polskę od podstaw. Uda nam się ją odbudować i teraz.

https://poselbrynkus.pl/wp-content/uploads/2021/12/nastya-dulhiier-r3Q9xvtExbA-unsplash-scaled.jpg

Zaufaj mi, a razem damy radę.

Wyleczymy to, co oni uczynili chorym. Odnowimy to, co spalili. Razem damy radę. Będziemy walczyć do ostatniego atomu. Do ostatniej kropli krwi, aby ten kraj stał się lepszym miejscem dla naszych dzieci. Zaufajcie mi, a ja poprowadzę was właściwą drogą. Przywrócimy naszych młodych ludzi światu. Stworzymy dla nich świat tutaj. Obudzimy tych, którzy spali. Uczciwą pracą i poświęceniem uzasadnimy wasze zaufanie. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Zaufaj mi, a razem damy radę.

Odnowimy to, co spalili. Razem damy radę. Będziemy walczyć do ostatniego atomu. Do ostatniej kropli krwi, aby ten kraj stał się lepszym miejscem dla naszych dzieci.

Zaufajcie mi, a ja poprowadzę was właściwą drogą. Przywrócimy naszych młodych ludzi światu. Stworzymy dla nich świat tutaj. Obudzimy tych, którzy spali. Uczciwą pracą i poświęceniem uzasadnimy wasze zaufanie.

Uzdrowimy to, co oni zachorowali.

Od dłuższego czasu jesteśmy cicho. Nadszedł czas, aby przestać być cicho i zacząć krzyczeć. Będziemy krzyczeć razem. Będziemy krzyczeć o sprawiedliwość.

Uwolnimy wszystkich niewinnych. Wszystkich winnych wsadzimy do więzienia. Czas skończyć z obwinianiem przeszłości.

Moje drogie koleżanki i koledzy polkowiczanie.

Przestać obwiniać wojny. Przestać obwiniać sąsiadów. Przestać obwiniać brak możliwości. To my stworzymy te możliwości.

Weźmiemy nasz los we własne ręce. Odbudujemy wszystko, co się rozpadło. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie sprawiedliwości naszemu krajowi.

Polityka w Polsce
Polityka w Polsce

Rząd w Polsce działa w ramach systemu wielopartyjnego. Prezydent i rząd, składający się z Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera, sprawują władzę wykonawczą w systemie wielopartyjnym. Członkowie rządu są zazwyczaj wybierani z partii lub koalicji większościowej w niższej izbie parlamentu (parlament), choć zdarzają się wyjątki. Prezydent formalnie ogłasza skład rządu, który musi zostać zatwierdzony przez Sejm. Obie izby parlamentu, a także Sejm, mają władzę ustawodawczą. Prezydent, jako głowa państwa, jest najwyższym dowódcą sił zbrojnych i ma prawo zawetować ustawę przyjętą przez parlament, co może przełamać większością trzech piątych głosów, a także rozwiązać parlament w określonych okolicznościach. Co pięć lat odbywają się wybory prezydenckie. Jeśli większość głosujących opowie się za tym samym kandydatem, zostaje on ogłoszony zwycięzcą; jeśli nie ma większości, dwaj najlepsi kandydaci zmierzą się w drugiej turze wyborów. System polityczny jest określony w Konstytucji RP, która gwarantuje również szeroki zakres wolności osobistych. Poza Trybunałem Konstytucyjnym, który może obalać ustawy naruszające wolności konstytucyjne, władza sądownicza ma niewielki wpływ na politykę.

Prezydent, jako głowa państwa, naczelny dowódca sił zbrojnych i najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, jest wybierany na kadencję. Prezydent ma prawo do wetowania ustaw, ale władza ustawodawcza może je uchylić większością trzech piątych głosów. Jako przedstawiciel państwa w sprawach zagranicznych Prezydent ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, powołuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej, a w sprawach polityki zagranicznej współpracuje z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Prezydent, jako Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, powołuje Radę Gabinetową, która nie ma uprawnień Rady Ministrów. Akty urzędowe Prezydenta wymagają dla swej ważności podpisu Premiera, nie dotyczy to jednak: nominacji i powołania Premiera) liczy 460 członków, którzy są wybierani na czteroletnią kadencję przez Sejm proporcjonalny w wielomandatowych okręgach wyborczych metodą d’Hondta, podobną do stosowanej w wielu parlamentarnych systemach politycznych, z progiem 5% (8% dla koalicji, próg zniesiony dla mniejszości narodowych).

Senat składa się ze 100 członków, którzy są wybierani na czteroletnią kadencję w systemie jednomandatowych wyborów powszechnych. Członkowie Sejmu i Senatu tworzą Zgromadzenie Narodowe na wspólnym posiedzeniu (PolskaZgromadzenie Narodowe). Zgromadzenie Narodowe jest zwoływane w trzech przypadkach: gdy nowy prezydent składa przysięgę, gdy do Trybunału Stanu wniesiono akt oskarżenia przeciwko prezydentowi Republiki oraz gdy prezydent został uznany za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków z powodu złego stanu zdrowia. Do tej pory wystąpił tylko pierwszy przypadek. Od 1991 roku za wybory odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza, której pion administracyjny znany jest jako Krajowe Biuro Wyborcze (Krajowe Biuro Wyborcze). (Krajowe Biuro Wyborcze). System sądownictwa w Polsce tworzą sądy i trybunały. Wśród organów zarządzających wymiarem sprawiedliwości na uwagę zasługują. Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe Ponadto Konstytucja dopuszcza możliwość powołania sądów nadzwyczajnych lub trybu doraźnego w czasie wojny. Sprawa sądowa składa się z co najmniej dwóch etapów.

Poniżej wymieniono podstawowe ustawy regulujące funkcjonowanie sądownictwa: Główne ustawy regulujące funkcjonowanie sądownictwa to: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych; Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. o ustroju sądów administracyjnych; Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ustroju sądów wojskowych; Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym; Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. Sędziowie są mianowani przez Prezydenta na czas nieokreślony na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Nie mogą wstępować do partii politycznych ani związków zawodowych, są samorządni i związani wyłącznie Konstytucją i ustawami. są samorządni i związani wyłącznie Konstytucją i ustawami. Mają prawo do immunitetu i bezpieczeństwa osobistego.

Odnowię duszę Polski

Bo właśnie tego jej teraz brakuje. I o to właśnie chodzi. Musimy pamiętać, że kiedyś mieliśmy duszę. Lasy, które wycięli. Błękitne niebo, które uczynili szarym. Deszcze, w które wlali kwas. One są naszą duszą. Są duszą Polski. Posadzimy nowe drzewa. Oczyścimy powietrze. Przyniesiemy wodę wszędzie tam, gdzie jej brakuje. Zaufajcie mi, a ja zapewnię normalne życie każdemu człowiekowi w Polsce. Każdy będzie miał równe szanse, by odnieść sukces w tym, co robi.

Nie jesteśmy sami.

Razem możemy.

Będziecie mieli prezydenta dla wszystkich ludzi.

Razem to zrobimy

Pierwszego prezydenta, który się troszczy.

Będziemy wsłuchiwać się w wasze potrzeby.

Wysłuchamy Waszych życzeń

To nie jest tylko mój kraj. To jest kraj mojej matki, mojego ojca i brata. To jest kraj moich przyjaciół. Kraj mojego lekarza. To jest wasz kraj. Nasz kraj. Sam nie dam rady tego naprawić. Dlatego szukam Waszego wsparcia. Razem możemy uczynić ten kraj lepszym dla naszych przyszłych dzieci.

Potrzebujemy Waszej miłości i wsparcia, aby przywrócić ją do życia.

Polska tak długo pogrążona była w ciemności.

Będziemy kształcić nasze dzieci zgodnie z nowoczesnymi programami edukacyjnymi. Nie tylko nauczymy je kochać swój kraj. Damy im prawdziwy powód, by kochały swój kraj i mówiły o nim z dumą.

Nie tylko dla mnie

Szukam Waszego poparcia nie tylko dla mnie, ale dla Was, dla Waszych przyjaciół i rodzin oraz dla Waszych dzieci.

Szukam waszego wsparcia

Szukam Waszego wsparcia, aby mój kraj stał się miejscem, w którym ludzie chcą żyć. Szukam Waszego poparcia, aby stać się prezydentem dla wszystkich. Razem możemy.