Poseł Brynkus > Wyniki wyszukiwania dla 'Fundacja im. Róży Luksemburg'

Rząd boi się zdelegalizować działalność w Polsce Fundacji im. Róży Luksemburg?

W Polsce wszyscy sa równi wobec prawa? – Niestety, po raz kolejny otrzymane odpowiedzi na interpelację nie potwierdziły moich nadziei dotyczących refleksji rządzących i zwracania przez nich uwagi na przestrzeganie prawa w Polsce – podkreśla posel dr hab. Józef Brynkus, który skierował ponowną interpelację do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Zagranicznych. – Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na moją interpelacje nr 21822 uważam za niewystarczającą i niesatysfakcjonującą, zaś odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych za skandaliczną i dowodzącą kuriozalnej niekompetencji jej autora – stanowczo stwierdza parlamentarzysta Kukiz’15.

czytaj więcej »

Poseł dr hab. Józef Brynkus pyta o propagowanie ustroju totalitarnego w Polsce przez działalność fundacji im. Róży Luksemburg

Poseł dr hab. Józef Brynkus (Kukiz’15) 14 lutego 2018 roku zwrócił się do ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z interpelacją dotyczącą propagowania ustroju totalitarnego w Polsce przez działalność fundacji im. Róży Luksemburg.

czytaj więcej »

Kto i dlaczego pozwala oraz wspiera działalność Fundacji im. Róży Luksemburg w Polsce pomimo zakazu propagowania totalitaryzmów?

Polska to kraj prawa i nie można pozwolić na działalność antypolskiej fundacji. – „W lutym 2018 roku złożyłem interpelację, oznaczoną w procedurze sejmowej numerem 19778, w sprawie legalności i dopuszczalności działalności w Rzeczypospolitej Polskiej niemieckiej Fundacji im. Róży Luksemburg w świetle obowiązującego w Polsce zakazu propagowania totalitaryzmów, w tym przypadku komunizmu. Niestety, otrzymane odpowiedzi na interpelację nie potwierdziły moich nadziei dotyczących refleksji rządzących i zwracaniu przez nich uwagi na przestrzeganie prawa, które nota bene sami stanowią! W związku z tym wystosowałem kolejną interpelację w tej sprawie. Tak dalej być nie może” – informuje poseł dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

W Polsce istnieje zakaz propagowania totalitaryzmów! Kto pozwala na promocję niemieckiej Fundacji im. Róży Luksemburg?

Od zaniepokojonych sprawą wyborców otrzymałem informację, że wśród współorganizatorów IX Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku” zatytułowanej „Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy: Jak rodzi się zło?” jest niemiecka Fundacja im. Róży Luksemburg. Sytuacja taka musi budzić głębokie zastrzeżenia i alarm moralny u każdego myślącego Polaka. W związku z tym skierowałem w tej sprawie interpelację poselską do ministrów polskiego rządu.

czytaj więcej »

W obronie Więźniarki Auschwitz i ofiary Mengele

Od kilku lat osoby chcące odpowiednio upamiętnić ofiary pierwszego transportu do niemieckiego obozu Auschwitz, a także chcące upamiętnić polskie ofiary niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, napotykają na rzeczywiste przeszkody w tym uczczeniu. Dyrekcja Muzeum Auschwitz-Birkenau nic sobie nie robi z protestów, gdyż ma wsparcie w postaci polskich władz.

czytaj więcej »