Poseł Brynkus > Wydarzenia > , , , > Wychowanie do niepodległości. Wczoraj, dziś, jutro

Wychowanie do niepodległości. Wczoraj, dziś, jutro

„Przyszłość narodu należy budować na jego przeszłości, nawiązując do tego, co było dobre i wielkie, a odrzucając to, co było niemądre i zgubne w narodzie”
ks. dr Jan Ciemniewski (1866-1947)

25 czerwca br. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się konferencja „Wychowanie drogą do niepodległości. Wczoraj, dziś, jutro”. Konferencja miała na celu przybliżenie roli jaką odegrały rodziny w zachowaniu tożsamości i kultury narodowej na przestrzeni wieków, zmiany ich poglądów dotyczących wychowania i edukacji jak również omówienie współczesnych i przyszłych wyzwań stojących przed rodziną Jedną z osób czynnie uczestniczących w konferencji był dr hab. Józef Brynkus (Kukiz’15), który w swoim referacie poruszył temat wychowania i edukacji do niepodległości.

 W okresie zaborów polscy rodzice – w batalii o duchową i fizyczną wolność swoich dzieci, by wyrośli na patriotycznych Polaków – ze względu na sytuację polityczną, wykorzystywali przede wszystkim nauczanie domowe. Edukacja domowa była pierwszą linią frontu walki o niepodległość – mówił prof. Brynkus.

Wszyscy zaborcy wprowadzili ustawodawstwo narzucające treści nauczania zgodne z ich polityką, dlatego naturalną formą sprzeciwu wobec tej polityki stała się prywatna edukacja dzieci wielu polskich rodzin, określana także jako nauczanie domowe – podkreślił poseł Brynkus.

– Nauczyciele w szkołach mieli po prostu dbać o to, aby ich wychowankowie byli ludźmi pokornymi i uległymi. Obowiązek szkolny, który narzucali zaborcy, wywoływał opór ze względu na treść nauczania, ale także jego ideowy charakter. W odpowiedzi na nie rozwijało się niemal powszechnie szkolnictwo prywatne, zwane także domowym

Zdaniem posła Józefa Brynkusa  w okresie zaborów szkoły były groźnym narzędziem rusyfikacji i germanizacji.

 – Edukacja domowa przyczyniła się do wykształcenia osobowości człowieka zdolnego do walki o niepodległość. Niepodważalne są też zasługi edukacji domowej w zakresie działań mających na celu zachowanie przez Polaków tożsamości narodowej i kulturalnej. Patriotyzm dzieci i młodzieży kształtowała specyficzna atmosfera domu, który był ostoją polskości – wyjaśniał.

 

Całość konferencji można zobaczyć TUTAJ

 

Opracowała Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa