Poseł Brynkus > Wydarzenia > Spotkanie poselskie w Chrzanowie

Spotkanie poselskie w Chrzanowie

Poseł Józef Brynkus wybrany w Okręgu nr 12 z listy ruchu Kukiz’15 w kampanii wyborczej deklarował nie tylko aktywność parlamentarną, ale także stały kontakt z wyborcami. Poseł chce, w miarę swoich możliwości czasowych, regularnie spotykać się z mieszkańcami w różnych miejscowościach pięciu powiatów tworzących okręg wyborczy: chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego suskiego i wadowickiego. Kolejne po andrychowskim spotkanie z wyborcami miało miejsce w poniedziałek 18 kwietnia w Chrzanowie.

Do sali miejscowego Cechu Rzemiosł Różnych przybyło ponad dwadzieścia osób, nie tylko z Chrzanowa, ale także z odleglejszych zakątków powiatu. Goście nie tylko chcieli przedstawić posłowi problemy czy bolączki lokalnych społeczności, ale zainteresowani byli pracami parlamentu.

Spotkania z posłem kwiecień, 2016 rok w Chrzanowie

J. Brynkus krótko omówił swoją aktywność w komisjach i zespołach poselskich. Następnie mieszkańcy poruszyli m.in. problem funkcjonowania odcinka autostrady A4 przebiegającego przez teren powiatu chrzanowskiego, kwestie planowanego przebudowania zjazdów z tej magistrali oraz zwracali uwagę na skandalicznie wysokie opłaty z korzystanie z autostrady na odcinku Kraków-Katowice. Sprawa ta wiąże się w ogóle z przyjętym modelem funkcjonowania autostrad w Polsce i opłat za nie, co wymaga niewątpliwie renegocjacji w skali całego państwa. Kolejnym ważnym punktem dyskusji była kwestia odłączenia od powiatu chrzanowskiego i przyłączenia do wadowickiego tzw. Wiśnicza, położonego nad Wisłą pomiędzy Okleśną, a Spytkowicami. Zmiana granic administracyjnych w tym rejonie na rzecz powiatu wadowickiego budzi u części mieszkańców Okleśnej czy Alwerni wiele zastrzeżeń. Ten prawie nie zamieszkały (zaledwie 5 domów) obszar w dolinie Wisły stanowi wielki rezerwuar żwiru, a prawdopodobnie także innych surowców naturalnych, m.in. węgla, który w przyszłości mógłby być tam wydobywany. Omówiono także problemy wynikające dla mieszkańców z funkcjonowania wysypiska śmieci w Chrzanowie, oraz nielegalnego wysypiska w Trzebini.

Spotkania z posłem kwiecień, 2016 rok w Chrzanowie z godłem w tle

Obszerną część dyskusji poświęcono problemom oświaty, jako że poseł Brynkus pracuje m.in. w sejmowej Komisji Młodzieży, Edukacji i Nauki. Młodzi uczestnicy spotkania z aprobatą wyrażali się o proponowanym podniesieniu tzw. progu zdawalności matur, który obecnie jest zaniżony i promuje uczniów słabych. Na niższych szczeblach edukacji wskazywano na wady i zalety systemu egzaminów dla szóstoklasistów oraz gimnazjalistów. Poruszono też kwestię przywrócenia właściwie rozumianego szkolnictwa zawodowego wraz z dostosowaniem jego siatki do potrzeb środowisk lokalnych. Odrębnym elementem tej części dyskusji była sprawa wadliwego systemu subwencji dla szkół w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Subwencja bowiem nie wpływa na podniesienie jakości pracy integracyjnej placówek oświatowych. Przy okazji spraw edukacji wskazano na problemy komunikacyjne związane z dojazdami studentów z rejonu Chrzanowa np. do uczelni w Oświęcimiu.

Mieszkancy na spotkaniu z posłem Brynkusem w Chrzanowie kwiecień 2016 rok

Uczestnicy spotkania zainteresowani byli rozdmuchaną przez media sprawą głosowania w Sejmie w dniu 14 kwietnia. Poseł Brynkus wskazał, że przestępstwo popełnili ci, którzy wyjęli karty do głosowania aby zerwać kworum. Jeżeli parlamentarzysta podpisuje listę obecności i jest na sali, to powinien brać udział w głosowaniu. Wyjęcie karty jest poświadczeniem nieprawdy. Części posłów opozycji zarzucił brak tzw. klasy oraz bezideowość, a w wielu wypadkach antypolskość, poprzez działanie na niekorzyść państwa i obywateli. Stwierdził, że takie postawy wynikają z wynaturzeń systemu politycznego wytworzonego w poprzednich dwu kadencjach przez większość rządzącą i ubolewał, że w tej materii PiS nie wyciąga wniosków i nie napiętnuje takich zachowań, a nierzadko posłowie tego ugrupowania naśladują poprzedników, a obecnych oponentów w złych praktykach.

Kolejne spotkanie poselskie w Suchej Beskidzkiej w piątek 22 kwietnia o 17.00.

(mic)

Fot. Mariusz Witkowski