Poseł Brynkus > Wydarzenia > , > Prezydent RP przekaże Raport Witolda Pileckiego dyplomatom oraz instytucjom zagranicznym

Prezydent RP przekaże Raport Witolda Pileckiego dyplomatom oraz instytucjom zagranicznym

Kancelaria Prezydenta RP zwróciła się do organizatorów Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony o przekazanie części nakładu anglojęzycznego wydania „Raportu” Witolda Pileckiego – „Witold’s Report from Auschwitz” – o jego działalności w niemieckim obozie koncentracyjnym. Kancelaria Prezydenta chce upowszechniać „Raport” wśród przedstawicieli dyplomatycznych i rządów całego świata oraz w instytucjach międzynarodowych.

Najobszerniejsza wersja „Raportu” rotmistrza Witolda Pileckiego sporządzona została we wrześniu i październiku 1945 r. we Włoszech dla polskich władz wojskowych. Przez kilkadziesiąt lat wiedziało o tym dokumencie tylko bardzo nieliczne grono specjalistów i pasjonatów najnowszej historii. W 2016 r. trzej badacze, dr hab. Józef Brynkus, Michał Siwiec-Cielebon i prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki podjęli się w ramach Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony przygotowania edycji tego dokumentu, opatrzonej komentarzem i przypisami przybliżającymi specyfikę opisywanej przez rotmistrza Pileckiego rzeczywistości KL Auschwitz.

„Raport” Witolda Pileckiego przetłumaczony został na język angielski z zachowaniem specyfiki języka wojennego i lagrowego, dzięki czemu nie utracił waloru dokumentu historycznego. Rozpowszechniany będzie przez służby Prezydenta RP poza granicami Polski, jako świadectwo postawy Polaków wobec wojny, okupacji, eksterminacji narodu polskiego i zagłady Żydów.

 

 

 

Michał Siwiec-Cielebon, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa