Poseł Brynkus > Wydarzenia > , , , > Poseł Józef Brynkus – Policzmy się na nowo

Poseł Józef Brynkus – Policzmy się na nowo

W poniedziałek 11 czerwca 2018 roku w sali odczytowej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie poseł na sejm RP dr hab. Józef Brynkus spotkał się z mieszkańcami miasta i powiatu chrzanowskiego.

Podczas spotkania poseł J. Brynkus przedstawił swoją pracę parlamentarną oraz niektóre podejmowane przez niego interwencje dotyczące mieszkańców regionu. Uczestnicy dyskusji zgłosili wiele nowych problemów, dotyczących zarówno całej lokalnej zbiorowości, jak też indywidualnych mieszkańców. Jednym z poważniejszych problemów przedstawionych przez mieszkańców jest sprawa kompostowni odpadów biodegradowalnych, która działa na terenach miejskich dzierżawionych oficjalnie przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a podnajmowanych prywatnej firmie. Jak twierdzi wielu mieszkańców Chrzanowa, kompostowania ta bardzo szkodliwie oddziaływa na środowisko, a ze względu na powiązanie spółki-właściciela z niektórymi byłymi i obecnymi przedstawicielami władz samorządowych oraz urzędnikami żadne kontrole nie wykazują tej szkodliwości.

Jak podkreślił poseł, sprawa utylizacji odpadów w Polsce to znaczący problem, obciążający samorządy ale także władze państwowe. Pokazała to m.in. ostatnie fala pożarów wybuchających na różnych składowiskach na terenie kraju. W Polsce jest około osiem tysięcy miejsc składowania odpadów i wiele z nich działa na granicy obowiązującego prawa, lub nawet wręcz je narusza. Przyczyną tych patologii są wady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kolejnym ważnym problemem, który zgłosiło kilku mieszkańców Chrzanowa, jest wadliwe funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości. Zarówno tych lokalnych, czyli miejscowego Sądu Rejonowego, jak też powiązania rodzinno-personalne niektórych sędziów i urzędników tego sądu sięgające do Sądu Okręgowego w Krakowie, uniemożliwiające prawidłowe zweryfikowanie spraw wyrokowanych niekorzystnie dla niektórych mieszkańców Chrzanowa i okolicy przez sąd II instancji. Mieszkańcy twierdzili wręcz, że jest to układ patologiczny, z którego korzyści odnosi kilka rodzin i osoby prywatne powiązane z tymi rodzinami. Poprzez powiazania tych osób z niektórymi urzędnikami służb architektoniczno-geodezyjnych dochodzi do wydawania sprzecznych ze stanem faktycznym wyroków naruszających prawo własności nieruchomości czy aprobowania wystawiania niezgodnych z prawem dokumentów własności gruntów. Powoływani biegli zatwierdzają te naruszenia dowolnie wykreślając na mapkach granice działek, według życzeń ludzi zainteresowanych takimi machinacjami. Jeden z mieszkańców przedstawił posłowi całą serię aktów własności ziemi, dotyczących tej samej grupy działek, gdzie na późniejszych wtórnikach dokumentu oryginalnego wpisano wbrew stanowi faktycznemu dodatkowe działki, których nigdy w tym akcie nie odnotowano a wcześniej nie wytyczono w terenie.

Jedna z mieszkanek poruszyła także problem patologii występujących w gospodarowaniu majątkiem i zarządzaniu placówkami oświatowymi w gminie Chrzanów. Natomiast przedstawiciele Zrzeszenia Kupców jako przykład patologicznych powiązań lokalnych samorządowców wskazali na sprawę przeforsowania budowy hipermarketu mimo sprzeciwu wielu mieszkańców. Wbrew twierdzeniu ówczesnego burmistrza Chrzanowa inwestycja ta nie tylko nie przysporzyła miejsc pracy, choć pod takimi hasłami był forsowana, ale przyczyniła się do likwidacji wielu drobnych firm handlowych.

Prof. J. Brynkus zadeklarował pomoc z zbadaniu zgłoszonych przez mieszkańców problemów oraz interwencje we wszystkich sprawach dotyczących naruszania praw poszczególnych obywateli. Odpowiadając na prośbę obecnych na spotkaniu wyraził chęć otwarcia w Chrzanowie filii swojego biura poselskiego, jeżeli mieszkańcy znajdą odpowiednie lokum oraz osobę, które będzie na co dzień zajmowała się zgłaszanymi przez nich sprawami. Mówiono także  zbliżających się wyborach samorządowych oraz przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Poseł J. Brynkus zauważając konieczność angażowania się w działalność społeczną i samorządową jak największej liczby mieszkańców i zachęcając do tej aktywności, przypominając liczny udział mieszkańców w ruchu Kukiz’15 w okresie ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych, zaapelował do obecnych na sali – Angażujmy się, podejmujmy inicjatywy, zapraszajmy do współpracy jak najwięcej ludzi. Policzmy się na nowo.

Fot. Sylwia Michalec

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracował Michał Siwiec-Cielebon, pracownik Biura Poselskiego posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa