Poseł Brynkus > Wydarzenia > , , > Chcemy się organizować…Spotkanie mieszkańców Myślenic i powiatu z posłem drem hab. Józefem Brynkusem

Chcemy się organizować…Spotkanie mieszkańców Myślenic i powiatu z posłem drem hab. Józefem Brynkusem

W poniedziałkowe popołudnie w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu chętni mieszkańcy Myślenic i okolicy spotkali się z posłem na Sejm RP drem hab. Józefem Brynkusem. Bardzo intensywnie i chwilami burzliwie dyskutowano zarówno o sprawach ogólnokrajowych jak i o polityce lokalnej.

Jednym z pierwszych zagadnień, jakie poruszono w dyskusji z posłem była sprawa reform sądownictwa w Polsce. Myśleniczanie dosyć zgodnie uznali, że brak demokratycznych przemian w wymiarze sprawiedliwości po 1989 roku to jedna z większych bolączek naszego kraju. Poseł przyznał im rację mówiąc, że zmienia się wprawdzie prawo, ale niestety nie wymiar sprawiedliwości, a część sędziów wykorzystuje nawet nowo wprowadzane przepisy, aby umocnić swoją pozycję i postawę. Duże emocje społeczne budzi postawa sędziów Sądu Najwyższego, którzy uważają, że stoją ponad prawem i nie muszą stosować się do obowiązujących ustaw.

– Niestety, to jest nadal państwo w państwie – przyznał poseł Józef Brynkus – i w dodatku wielu z nich przeświadczonych jest, że są kastą, której prawo nie dotyczy. A media nie zawsze przekazują na ten temat prawdziwe informacje i mogą podburzać ludzi – dodał.

Poseł zwrócił uwagę mieszkańców na zmiany w ustawie prawo wodne, które spowodują wzrost opłat za wodę i ścieki, gdyż te naliczane będą w cyklu trzyletnim (dotychczas naliczano je w stosunku rocznym). Zmusi to samorządy do uwzględnienia w obliczeniach także możliwych zagrożeń i strat, co zwiększy kwoty obciążające poszczególnych mieszkańców.

Ważnym tematem dyskusji były elementy programu ruchu Kukiz’15, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych. Posła pytano dlaczego ruch Kukiz’15 tak mało zabiega o realizację idei Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, czyli JOW-ów, czy w razie ich wprowadzenia wybrani kandydaci będą realizowali program wyborczy mieszkańców czy ruchu oraz czy będą uzależnieni od ewentualnych sponsorów kampanii wyborczej.

Jak podkreślali mieszkańcy Myślenic i okolicy, wiele osób o przekonaniach prawicowych chciałoby głosować na Kukiz’15, ale maja wątpliwości, czy ich głosy nie zostaną zmarnowane. Bo zdaniem niektórych sama antysystemowość nie wystarczy, ale ważne są propozycje programowe – oprócz JOW-ów także zmiana konstytucji i jasne określenie, czy w Polsce powinien dominować system kanclerski, czy też silna prezydentura. Poseł J. Brynkus podkreślił, że w programie wyborczym Kukiz’15 ważne są także ograniczenie możliwości zadłużenia państwa oraz gwarancja suwerenności monetarnej.

– Prawica jest podzielona i nie umie się porozumieć, ale powinna zmienić system i starać się o porozumienie – mówił jeden z mieszkańców. – Bo różnie rozumiana jest prawicowość, dla jednych to wolność gospodarcza, dla innych zachowanie chrześcijańskich zasad światopoglądowych. Ale generalnie prawica powinna się dogadywać, nawet jeżeli nie wszyscy pod każdym względem mają wspólne zdanie, aby mieć wpływ na zmiany w Polsce. Prawica powinna być ideowa, a ruch Kukiz’15 powinien dokonać zjednoczenia prawicy antysystemowej – apelował do posła.

Poseł zwrócił uwagę zebranych, że zbliżające się wybory samorządowe są dobrą okazją do zdobywania przez kandydatów Kukiz’15 miejsc w samorządach gminnym i powiatowym oraz w sejmiku. Ludzie nie powinni czekać na odgórne sugestie, ale brać sprawy w swoje ręce i startować w wyborach, aby przejąć władzę. Wprawdzie zadaniem parlamentarzystów nie jest organizacja kampanii wyborczej, ale poseł prof. J. Brynkus obiecał wesprzeć radą i autorytetem działania lokalnych środowisk wystawiających kandydatów w wyborach samorządowych.

– Parlamentarzyści załatwiają szereg spraw, od drobnych, indywidualnych, do najważniejszych spraw ogólnopolskich – tłumaczył poseł Brynkus. – Od sprawy wycinki drzew, po uprawnienia dla dzieci niepełnosprawnych. Na organizowanie z rozmachem sieci biur w terenie nie ma pieniędzy, tym bardziej, że to ruch Kukiz’15 apeluje o ograniczenie środków budżetowych na działalność partii politycznych. Najważniejsi są ludzie, aby chcieli się organizować, a nie biura. Trzeba opierać się na entuzjazmie ludzi, albo na ich antysystemowych przekonaniach, a nie na biurach. Trzeba tylko mieć mądrego i rozpoznawalnego kandydata na burmistrza – podkreślał poseł.

Ta wypowiedź wywołała duży rezonans wśród zgromadzonych, spośród których kilku przyznało, że prowadzą kampanię informacyjną wśród mieszkańców i chcą się organizować. Jednak, jak twierdzili, po wyborach parlamentarnych entuzjazm nieco osłabł i aktywność ludzi uległa rozproszeniu, bo nie zorganizowano struktur ruchu w terenie. W dodatku nastąpił podział na ruch na rzecz nowej konstytucji czy woJOWników i niektórzy ludzie się pogubili. Kiedy poseł zauważył, że mimo wszystko ludzie powinni się sami organizować wokół problemów lokalnych, jeżeli tylko mają wolę działania, część zainteresowanych przyznała, że liczyli na jakieś decyzje odgórne dotyczące tworzenia struktur czy biur. Jak stwierdzono, są chętni, zainteresowani zwolennicy nie tylko ruchu Kukiz’15, ale także Grzegorza Brauna, Janusza Korwina-Mikkego, Marka Jurka i wielu innych ugrupowań, ale bardzo często brakuje konsolidacji działań.

– Dla mnie ważniejsze niż błyszczenie w mediach jest pojawienie się wśród ludzi, wysłuchanie Waszych problemów i przyjście z pomocą – zauważył poseł dr hab. J. Brynkus. – Dlatego jestem tutaj z Państwem. Uważam, że dzięki temu nie oderwałem się od ludzi, od wyborców i lepiej znam ich bolączki. Niestety, zgadzam się, że nie wszyscy posłowie o tym pamiętają i dlatego jest nadal sporo partyzantki, jak to ktoś z Państwa określił, w naszym działaniu. Ale ruch Kukiz’15 pokazał, że da się podjąć wyzwanie zmieniania Polski także bez partyjnego szyldu, którego niektórzy z Was oczekują. Założenie ruchu Kukiz’15 było takie, ze po wygranych wyborach i uzyskaniu reprezentacji parlamentarnej ludzie sami będą się organizowali. I czyńcie to Państwo, bo wybory samorządowe są może mniej ważne pod względem politycznym, ale bardzo ważne dla ruchu Kukiz’15 i dla Was, dla nas wszystkich jako obywateli – podkreślił poseł.

 

Opracował Michał Siwiec-Cielebon, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa

Fot. Sylwia Michalec