Poseł Brynkus > Aktualności > tag: Żołnierze Wyklęci

IV Konferencja Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Sejmie RP – Panorama zjawiska

20 marca 2019 r. Parlamentarny Zespół Tradycji i Historii Żołnierzy Wyklętych, którego wiceprzewodniczącym jest poseł dr hab. Józef Brynkus, zorganizował w Sejmie RP czwartą już konferencję poświęconą tej tematyce. Założeniem tegorocznego kongresu było przedstawienie panoramy zjawiska Żołnierzy Wyklętych na tle historii i współczesności Polski.

czytaj więcej »

Poseł uczcił pamięć Żołnierzy Niezłomnych Wyklętych

W piątek 1 marca 2019 r. obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Chociaż w Wadowicach nie organizowano żadnych oficjalnych obchodów, poseł dr hab. Józef Brynkus uczcił pamięć Wyklętych składając wiązankę biało-czerwonych kwiatów u stóp Pomnika Katyńskiego.

czytaj więcej »

Żołnierz Wyklęty Mieczysław Zaręba doczeka się godnego uhonorowania

Na wniosek posła dra hab. Józefa Brynkusa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przygotowuje formalny wniosek do Kancelarii Prezydenta RP o pośmiertne nadanie ś. p. Mieczysławowi Zarębie, partyzantowi Grupy Operacyjnej „Błyskawica” a następnie Grupy Operacyjnej „Zorza” Krzyża z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości.

czytaj więcej »

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych w Wadowicach

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzono we czwartek 1 marca 2018 roku także w Wadowicach. Z inicjatywy posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa w intencji Żołnierzy Niezłomnych w wadowickiej Bazylice odprawiona została msza św., a po nabożeństwie złożono kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim na placu Solidarności.

czytaj więcej »

Konferencja „Żołnierze Wyklęci – Świadectwa” w Sejmie RP

Zorganizowany 2 marca 2018 roku Dzień Żołnierzy Wyklętych w Sejmie RP śmiało można zdefiniować hasłem „Wyklęta Armia Powraca”, o czym świadczyło liczne grono uczestników wypełniających Salę Kolumnową Sejmu. Pokazuje to, że mimo upływu wielu lat od tamtych wydarzeń i mimo półwiecza nienawistnej komunistycznej propagandy, mającej zohydzić Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych, pamięć o tych ostatnich walczących z bronią w ręku o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej nie tylko trwa, ale otwierają się na nią coraz szersze kręgi społeczeństwa.

czytaj więcej »

Tak czczą Pamięć o Żołnierzach Wyklętych w Łapanowie

Poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus już po raz drugi był patronem honorowym organizowanych w Łapanowie uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych. Tradycją stają się w tej miejscowości Piłkarskie Halowe Turnieje Pamięci Żołnierzy Wyklętych – żeńskich zespołów seniorek i młodziczek.

czytaj więcej »