Poseł Brynkus > Aktualności > tag: wadowice

Strażacy Świętemu Janowi Pawłowi w hołdzie 2018

Już po raz dziewiętnasty strażackie orkiestry zagrały w Wadowicach z dniu 18 maja koncert dedykowany św. Janowi Pawłowi w hołdzie. Dzień 18 maja – rocznica urodzin Karola Wojtyły w 1920 roku, jest obchodzony jako Święto Wadowic, zaś św. Jan Paweł jest Patronem Papieskiego Miasta.

czytaj więcej »

Sto lat Parku Miejskiego w Wadowicach – rozwój czy początek niszczenia tradycji?

Park Miejski w Wadowicach przed kilkoma laty obchodził setną rocznice powstania. Można uznać, że obchodzi cały czas, gdyż jego rozwój następował stopniowo w latach przed wybuchem I wojny światowej, w czasie jej trwania i w pierwszych latach niepodległości Polski. Podjęta obecnie próba jego przekształcenia może zmienić to miejsce nie do poznania. Niestety, nie na korzyść Parku i jego użytkowników.

czytaj więcej »

Powiatowy Dzień Strażaka u św. Józefa w Wadowicach

Podobnie jak w ubiegłym roku obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Wadowicach zorganizowano w Sanktuarium św. Józefa na Karmelu. W niedzielę 13 maja 2018 roku do klasztoru Ojców Karmelitów przybyło kilkadziesiąt pocztów sztandarowych i kilkuset strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu.

czytaj więcej »

Niby-obwodnica w stylu Klinowskiego – na pół gwizdka i bez kompletu uzgodnień?

Poseł na Sejm RP Józef Brynkus zapytał władze Wadowic i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o realia budowy szumnie zapowiadanego przez burmistrza Mateusza Klinowskiego „domknięcia” śródmiejskiej obwodnicy Wadowic, od ronda gen. Leopolda Okulickiego do DK-28 pod Dzwonkiem. Odpowiedzi obu instytucji różnią się wyraźnie, pokazując indolencję burmistrza Wadowic i propagandowy charakter jego wypowiedzi podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami w Wadowickim Centrum Kultury.

czytaj więcej »

Odrolnienie działek w Choczni pod galerię? Wadowicki lobbing, rękoczyny, kombinacje w Urzędzie Miejskim?

Po szokujących wydarzeniach, jakie miały miejsce w wadowickim magistracie 9 kwietnia 2018 roku poseł dr hab. Józef Brynkus (Kukiz’15) wystąpił o zbadanie wszystkich okoliczności sprawy przez Prokuraturę. Znamy już odpowiedź. Prokuratura Krajowa przekazała sprawę zgodnie z kompetencjami Prokuraturze Regionalne w Krakowie, z sugestią rozważenia zbadania sprawy przez jednostkę Prokuratury nie związaną miejscowo z Wadowicami.

czytaj więcej »

Żenująca manipulacja faktami burmistrza Klinowskiego na fejsiku

Manipulacja nie może być kluczem do sukcesu. – „Wyrazem życia społecznego opartego na prawdzie jest rzetelna informacja, która jest sposobem komunikowania się ludzi. Jeżeli komunikacja nie jest oparta na prawdzie obiektywnej, staje się środkiem manipulowania człowiekiem. Prawo do informacji łączy się z całokształtem praw człowieka. Odpowiedzialność moralna za prawdę spoczywa na tych wszystkich, którzy zbierają i przekazują informacje, jak i na odbiorcach informacji” – pisał Święty Papież Jan Paweł II Wielki w encyklice Centesimus annus.

czytaj więcej »

Witaj Majowa Jutrzenko w Wadowicach

Wadowiczanie obchodzili 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, drugiej w świecie a pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Ze względu na ówczesną sytuację międzynarodową ten akt stał się testamentem I Rzeczypospolitej, ale na kolejne wieki  był także punktem odniesienia dla walczących o wolność Polski i prawa obywatelskie. Niestety, w tym roku wadowiczanie niezbyt licznie wzięli udział w obchodach, a burmistrz wykazał się w swoim przemówieniu porażającym nieuctwem.

czytaj więcej »

Wadowicki skandal z odrolnieniem terenów w Choczni w TVP Info

Decyzja radnych miejskich z Wadowic dotycząca zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji w Choczni wzbudza ogólnopolskie zainteresowanie. W niedzielne (29.04.2018 r.) popołudnie z Papieskiego Miasta Telewizja Polska nadawała na żywo program „To jest temat”. W trakcie emisji na jaw wyszły rozbieżności, o których nie wszyscy wiedzieli. Klinowski nie stanął z przedsiębiorcami twarzą w twarz do dyskusji na wizji. Czyżby burmistrz bał się konfrontacji z mieszkańcami?

czytaj więcej »