Poseł Brynkus > Aktualności > tag: poseł dr hab. Józef Brynkus

Żądamy natychmiastowego uwolnienia Barbary Poleszuk. Podpisz petycję!

Wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej powinien stać na straży wolności i swobód obywatelskich. Wydawać by się mogło, że po blisko 30 latach od obalenia reżimu komunistycznego żyjemy w kraju, w którym nie stosuje się bandyckich sądowych metod rodem z Polski Ludowej. Niestety, jak pokazuje przykład Barbary Poleszuk, można bardzo łatwo stać się przestępcą za propagowanie postaw patriotycznych. Czas skończyć z takimi praktykami.  Dlatego apelujemy o podpisywanie petycji w sprawie natychmiastowego uwolnienia polskiej patriotki i jej uniewinnienia.

czytaj więcej »

Interwencja posła Brynkusa w obronie polskiej racji stanu – tylko rząd nierychliwy…

Zwiastuny produkowanej na Ukrainie gry komputerowej „The Cost of Freedom” czyli „Cena (Koszt) wolności” opartej na wydarzeniach z okresu II wojny światowej, mających miejsce w KL Auschwitz-Birkenau pojawiły się w sierpniu 2018 r. Były na tyle szokujące, że natychmiast zareagował poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus, historyk i wykładowca akademicki. Niestety, reakcje na jego interpelacje politycznych decydentów, którzy powinni bronić polskiej racji stanu, nie tylko nie były równie błyskawiczne ale także nacechowane były niezbyt wielkim zaangażowaniem. Ot, takie urzędowe pisemka, spuszczające petenta…

czytaj więcej »

Burmistrz Klinowski działał na szkodę interesu publicznego? Prokuratura zbada sprawę

Poseł Ziemi Wadowickiej złożył do Prokuratury  Rejonowej w Wadowicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w okresie od dnia 22.12.2015 r. do dnia 27.01.2017 r. w Wadowicach przez funkcjonariuszy publicznych – urzędników Urzędu Miasta Wadowice poprzez niedopełnienie obowiązków przez wydawanie decyzji administracyjnych niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, czym działali na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego, tj. przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. – Postanowiłem złożyć zawiadomienie do prokuratury po wyborach, gdy już nie jestem kandydatem na Burmistrza Wadowic, aby nikt nie próbował wmówić mieszkańcom, że jest to element mojej kampanii wyborczej. Sprawą jako poseł zajmowałem się od dawna, jednak jej finał nastąpił 30 sierpnia 2018 roku, gdy Urząd Miasta przekazał spółce AS INVEST zwrot podatku w kwocie 251.417,50 zł i odsetki karne, które wynosiły 58 632,00 zł, co jest szkodą znacznych rozmiarów wyrządzoną na majątku gminy. Nie może tak być, że majątek gminy staje się elementem gry politycznej. Zawsze stoję na straży prawa i uważam, że należy skończyć w Wadowicach z traktowaniem gminy jako prywatnego folwarku. Mam nadzieję, że prokuratura zbada sprawę i ujawni winnych oraz postawi zarzuty  – mówi poseł dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

Nie ma zgody Kukiz’15 na kupczenie Świętem Odzyskania Niepodległości

Nie ma zgody Kukiz ’15 na kupczenie Świętem Odzyskania Niepodległości. Do Sejmu trafił projekt ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nowe święto narodowe ma przypadać 12 listopada 2018 roku. PiS chce, by 12 listopada był dniem wolnym od pracy. Poseł dr hab. Józef Brynkus w imieniu klubu parlamentarnego Kukiz’15 przedstawił krytyczne stanowisko w sprawie projektu ustawy i złożył wniosek o jej odrzucenie w I czytaniu. – Mimo naszej generalnej zasady, że jesteśmy zwolennikami kierowania projektów ustaw i uchwał do dalszego procedowania na posiedzeniach Sejmu lub w komisjach, w tym przypadku – jako Kukiz ’15 czynimy wyjątek –, ale pozostający w zgodzie z naszą logiką, że projekty legislacji szkodliwe dla społeczeństwa polskiego absurdalne należy odrzucać i składamy wniosek o odrzucenie projektu tej ustawy w I czytaniu – powiedział w trakcie wystąpienia sejmowego poseł Brynkus.

czytaj więcej »

Poseł Józef Brynkus skuteczniejszy od rządu PiS

W związku z biernością Posłów PiS w okręgu nr 12, wykazujących wyjątkową obojętność na problemy Jeziora Mucharskiego i elektrowni wodnej na zaporze wodnej udałem się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by na ten temat porozmawiać. W wyniku tej rozmowy otrzymałem następujące informacje.

czytaj więcej »

Ankieta „Wadowice przez pryzmat młodzieży”

Z wielką przyjemnością odpowiedziałem na pytania zawarte w ankiecie jaką wystosowała Młodzieżowa Rada Miejska w Wadowicach do kandydatów na burmistrza Papieskiego Miasta, pytania dotyczą przyszłości Wadowic – przyszłości Wadowic widzianej przez pryzmat dzieci i młodzieży.  Jak zapewniają organizatorzy ankieta jest jednym z działań profrekwencyjnych Młodzieżowej Rady Miejskiej, które ma zwiększyć zaangażowanie ludzi młodych w życiu publicznym oraz uświadomić im istotę tego, jak ważny jest udział w wyborach. 

czytaj więcej »

List do mieszkańców dra hab. Józefa Brynkusa kandydata na Burmistrza Wadowic

Kandydat Kukiz’15 na Burmistrza Wadowic skierował specjalny adres do mieszkańców Wadowic oraz całej Gminy. – Nie będę obiecywał. Chcę razem z Wami podjąć wspólny wysiłek pracy dla nas wszystkich. Dla naszej Małej Wadowickiej Ojczyzny. Wymagajmy od siebie, choćby inni mówili, że nie musimy, bo zrobią to za nas – pisze w liście dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »