Poseł Brynkus > Aktualności > tag: poseł dr hab. Józef Brynkus

Wychowanie drogą do niepodległości. Wczoraj, dziś i jutro

„Wolna i niepodległa Polska składać się może jedynie z samodzielnych i niezależnych Polaków” pisał 100 lat temu filozof ks. dr Jan Ciemniewski. Środkiem do tego miało być kształcenie charakteru. Jakże aktualne są i dziś te słowa. Wychowanie i edukacja uzupełniają się tworząc spójną całość. Dojrzałego człowieka.

czytaj więcej »

Prokurator Generalny sprawdzi czy istnieje „parasol ochronny” nad burmistrzem Klinowskim?

Parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej skierował wniosek do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry. – Bulwersująca lokalne środowisko działalność Burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego, pozwala podejrzewać, że nie zawsze działa on zgodnie z prawem. Jednak miejscowa prokuratura rejonowa umarza zgłaszane postępowania. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra Ziobry jako Prokuratora Generalnego RP o zbadanie prawidłowości postępowania Prokuratury Rejonowej w Wadowicach – informuje poseł dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

PiS brakuje długofalowego myślenia o polityce historycznej państwa polskiego

Zmiana niedawno uchwalonej ustawy o IPN pokazuje, że PiS nie ma żadnego kręgosłupa, jak już to tylko spiralny. Jak się was pchnie tak lecicie i się odbijacie, a potem zaraz wracacie. To jest skandaliczna sytuacja. Mówicie tylko gładko i na okrągło, ale za słowami nie idą czyny. Co więcej kompromitujecie tym sposobem procedowania ustawy o IPN rząd, parlament, ale przede wszystkim Polskę. W trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu przedstawiłem stanowisko w imieniu Klubu Kukiz’15 do ustawy o zmianie ustawy o IPN oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, druk sejmowy nr 2663.

czytaj więcej »

Plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań nie są dokumentami uchwalanymi dla władz

Parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej wystosował list do samorządowców zasiadających w Radzie Miejskiej Wadowic w związku z prowadzonymi przez Gminę Wadowice pracami nad  opracowaniem dokumentów planistycznych. W piśmie przypomina o służebnej roli jaką powinni pełnić radni w związku z wykonywanym mandatem wobec mieszkańców. – Wierzę, że Państwo Radni uwzględnicie dobro mieszkańców – pisze poseł dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

Dla kogo kanalizacja w Gminie Wieprz jest opłacalna?

Poseł dr hab. Józef Brynkus wystąpił do Wójta Gminy Wieprz Małgorzaty Chrapek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie informacji na temat funkcjonowania kanalizacji oraz odprowadzania ścieków z Gminy Wieprz w powiecie wadowickim.

czytaj więcej »

O historii Solidarności w Małopolsce – oczyma młodego pokolenia

W piątek 15 czerwca 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia w Zatorze podsumowano kolejną edycję projektu „Historia Solidarności w Małopolsce”. Projekt jest jedną ze sztandarowych form upamiętnienia dorobku i dziejów Solidarności, ale także edukacji o tym wielkim zrywie obywatelskim, który doprowadził do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1989 roku.

czytaj więcej »