Poseł Brynkus > Aktualności > tag: poseł dr hab. Józef Brynkus

Obwodnica Wadowic zostanie dokończona? Czy mrzonki burmistrza Klinowskiego?

Kolejny raz koncepcja obecnego wlodarza Papieskiego Miasta nie wytrzymuje próby czasu. – Mieszkańcy poprosili mnie o dalsze monitorowanie sprawy planowanej budowy tzw. domknięcia obwodnicy Wadowic, wyprowadzającej ruch od ronda Generała Leopolda Okulickiego przed mostem na Skawie, w ciągu dróg krajowych nr 28 i 52, w stronę Suchej Beskidzkiej. W związku z tym wystąpiłem z zapytaniem do dyrektora GDDKiA w Krakowie oraz burmistrza Wadowic o wyjaśnienia na jakim etapie jest uzgadnianie projeków i kto będzie w przyszłości inwestorem. Mówię sprawdzam Klinowskiemu – informuje poseł dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

ZUS łamie prawo za przyzwoleniem ministra?

Rząd musi skończyć z samowolą w ZUS. – „W związku z informacjami medialnymi i napływającymi do mojego biura poselskiego sygnałami od przedsiębiorców wystąpiłem z interpelacją poselską w sprawie działalności ZUS, którego działania prowadzą do obejścia tzw. ustawy „abolicyjnej” uchwalonej w VII kadencji Sejmu, czyli  ustawy z 9 listopada 2012 r o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność” – informuje poseł dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

Interwencja poselska ws przejścia dla pieszych w Wadowicach na DK28

Przejście dla pieszych „na wysokości” Lidla w ciągu drogi krajowej DK 28 rozpala do czerwoności dyskusję mieszkańców Wadowic o bezpieczeństwie przechodniów. W tym miejscu, w ciągu ostatnich dwóch lat doszło już do 4 niebezpiecznych wypadków. Czy ktoś musi zginąć, aby dokonano tam zmian? Mieszkańcy mówią stanowcze nie! Komunikacyjne bezpieczeństwo mieszkańców Wadowic – bezcenne. W związku z tym poseł dr hab. Józef Brynkus wystąpił w tej sprawie do Dyrektora Generalnego GDDKiA w Warszawie i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

czytaj więcej »

Kto i dlaczego pozwala oraz wspiera działalność Fundacji im. Róży Luksemburg w Polsce pomimo zakazu propagowania totalitaryzmów?

Polska to kraj prawa i nie można pozwolić na działalność antypolskiej fundacji. – „W lutym 2018 roku złożyłem interpelację, oznaczoną w procedurze sejmowej numerem 19778, w sprawie legalności i dopuszczalności działalności w Rzeczypospolitej Polskiej niemieckiej Fundacji im. Róży Luksemburg w świetle obowiązującego w Polsce zakazu propagowania totalitaryzmów, w tym przypadku komunizmu. Niestety, otrzymane odpowiedzi na interpelację nie potwierdziły moich nadziei dotyczących refleksji rządzących i zwracaniu przez nich uwagi na przestrzeganie prawa, które nota bene sami stanowią! W związku z tym wystosowałem kolejną interpelację w tej sprawie. Tak dalej być nie może” – informuje poseł dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

Prokurator IPN wszczął śledztwo w sprawie zamordowania Mieczysława Zaręby

Na wniosek posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa, skierowany do Naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, prokurator IPN wydał 6 kwietnia br. postanowienie o wszczęciu śledztwa o sygnaturze S 29.2018.Zk w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości.

czytaj więcej »

Żołnierz Wyklęty Mieczysław Zaręba doczeka się godnego uhonorowania

Na wniosek posła dra hab. Józefa Brynkusa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przygotowuje formalny wniosek do Kancelarii Prezydenta RP o pośmiertne nadanie ś. p. Mieczysławowi Zarębie, partyzantowi Grupy Operacyjnej „Błyskawica” a następnie Grupy Operacyjnej „Zorza” Krzyża z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości.

czytaj więcej »

Prokurator Generalny zajmie się łamaniem prawa w Urzędzie Miejskim w Wadowicach?

W Polsce wszyscy są równi wobec prawa. – Organizowanie „tajnych” obrad dotyczących żywotnych interesów mieszkańców Gminy nie jest przewidziane w prawie o działalności samorządowej. Tym bardziej nie jest dopuszczalne w obiektach publicznych, jakimi są siedziby władz samorządowych. (…)W związku z powyższymi wydarzeniami uprzejmie proszę o wszechstronne zbadanie ich okoliczności przez Prokuraturę pod kątem podejrzenia popełnienia wspomnianych przestępstw przez urzędników samorządowych oraz przedstawicieli prywatnej firmy Barleda Poland Sp. z o. o. z Krakowa uczestniczących w spotkaniu, na szkodę mieszkańców Gminy Wadowice – podkreśla poseł dr hab. Józef Brynkus, który skierował do Prokuratora Generalnego wniosek o wszczęcie postępowania i nadzór nad śledztwem w sprawie ataku na dziennikarza w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, nielegalnego lobbingu oraz spotkania dotyczącego uzgodnień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części Gminy Wadowice – w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki.

czytaj więcej »