Poseł Brynkus > Aktualności > tag: poseł dr hab. Józef Brynkus

Polski Sejm potępi specjalną uchwałą rewolucję październikową w Rosji i jej konsekwencje dla Świata?

Klub Poselski Kukiz’15 złożył do laski marszałkowskiej uchwałę potępiającą rewolucję październikową w Rosji oraz konskwencje jakie wynikły z niej dla Świata. Ten projekt to symboliczne odcięcie „pępowiny” łączącej Polskę z byłym ZSRR, którego nigdy nie dokonano po 1989 roku pomimo wielu deklaracji. Jak się jednak okazało w POLSKIM Sejmie zasiadają nadal wielcy zwolennicy i orędownicy przyjaźni polsko-sowieckiej.

czytaj więcej »

PiS przeforsował w Sejmie nowe regulacje dotyczące cen wody i odbioru ścieków

W środę (25.10.2017r.) odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu zmian ustawy, która umożliwi powołanie regulatora cen wody – taki będzie m.in. efekt noweli ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  W imieniu Klubu parlamentarnego Kukiz’15 poseł dr hab. Jóżef Brynkus złożył wniosek o o odrzucenie tego projektu.

czytaj więcej »

Usunięcie krzyża z Pomnika Świętego Jana Pawła II we Francji – czyli brońmy Europę przed głupotą politycznej poprawności

Rada Stanu, najwyższy organ sądownictwa administracyjnego we Francji, uznała, że Pomnik Świętego Jana Pawła II w Ploermel w Bretanii może stać, ale ma z niego zostać usunięty krzyż, gdyż zdaniem tej rady jest „ostentacyjnym symbolem religijnym”, który „łamie zasadę świeckości państwa”. Ośmiometrowy monument przedstawia postać Papieża pod łukiem świątynnym, na zwieńczeniu którego wznosi się krzyż.

czytaj więcej »

Napisz prawdę… a policyjni związkowcy nieelegancko się odezwą

Stare i znane przysłowie powiada „uderz w stół, a nożyce się odezwą”. Życie niejednokrotnie dowodzi, że to przysłowie jest głęboko prawdziwe. Jak choćby w przypadku mojej wypowiedzi na temat policyjnych związków zawodowych. A przecież nie była to jakaś wypowiedź generalna, podsumowująca całościowo rolę związku zawodowego w tej mundurowej służbie. Zwróciłem jedynie uwagę na pewne paradoksy, na wykorzystywanie osoby Komendanta Głównego Policji jako dekorum do związkowych uroczystości czy komeraży, na krytyczne opinie samego środowiska policyjnego wobec niektórych zjawisk i postaci policyjnego ruchu związkowego.

czytaj więcej »

Uchwała Sejmu RP ws. uczczenia 95. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech

Niestety z powodu udziału w posiedzeniu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej nie mogłem wygłosić stanowiska Klubu Kukiz’15 do uchwały czczącej 95. Rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech. Przedstawiłem ją do protokołu posiedzeń Sejmu RP jako oficjalne stanowisko Klubu Poselskiego Kukiz’15. Zadałem też pytanie dotyczące tej kwestii.

czytaj więcej »

Kukiz’15 za przyjęciem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Podczas sesji plenarnej Sejmu w środę (25.10.2017r.) przedstawiłem stanowisko Klubu Poselskiego Kukiz’15 do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dr. 1837. Jednocześnie zaapelowałem i wyjaśniłem, że przyjęcie poprawki zgłoszonej przez Kukiz’15 do ustawy nie zaszkodzi finansom państwowej oświaty, a na pewno ułatwi prowadzenie edukacji domowej, która i tak odciąża państwo finansowo.

czytaj więcej »

Kukiz’15 złożył wniosek o odrzucenie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Podczas plenarnego posiedzenia Sejmu w środę (25.10.2017r.) przedstawiłem stanowisko Klubu Kukiz’15 do ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Tej legislacji nie da się poprawić. Dlatego należy ją odrzucić i w imieniu Klubu Kukiz’15 złożyłem wniosek o odrzucenie tej ustawy – zawartej w druku nr 1905 – w pierwszym czytaniu.

czytaj więcej »