Poseł Brynkus > Aktualności > tag: poseł dr hab. Józef Brynkus

Rewitalizacja Parku Miejskiego badana przez prokuraturę

Projekt rzeczywistej rewitalizacji Parku Miejskiego w Wadowicach byłby projektem dobrym, gdyby nie niszczył tego pięknego zakątka miasta i jego przyrodniczej oraz kulturowej substancji. Ponad stuletniemu Parkowi, przez lata szczycącemu się wspaniałymi okazami botanicznymi, będącemu ostoją fauny oraz oazą wypoczynku dla mieszkańców, wskutek dyletanctwa pomysłodawców zakresu i skali rzekomej „rewitalizacji” grozi wymarcie wielu okazów fauny i flory.

czytaj więcej »

Poseł Brynkus staje w obronie mediów: Dziennikarzy nie wolno zastraszać!

Poseł Ziemi Wadowickiej wystosował interwencję poselską do Prokuratora Generalnego. – Zwracam się z interwencją poselską w sprawie usiłowania wykorzystania prokuratury do wywarcia nacisku na niezależne media, będącego wynikiem wcześniejszej krytyki prasowej – pisze dr hab. Józef Brynkus, który podkreśla, że prokuratura powinna ścigać przestępców, a nie być narzędziem do zastraszania dziennikarzy w wolnej Polsce.

czytaj więcej »

Czy fałszowano dokumentację na rewitalizację Parku Miejskiego w Wadowicach?

Poseł dr hab. Józef Brynkus złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze samorządowe Wadowic, dokonanego w ten sposób, że na podstawie fałszywych przesłanek uzyskano pozwolenie prawno-budowlane niezgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wadowice – obszar centrum i śródmieście. – Wnoszę o zbadanie okoliczności i ściganie sprawców zafałszowania sytuacji w terenie oraz stworzenia fałszywej dokumentacji planistycznej, a także urzędników winnych niedopełnienia obowiązków należytej weryfikacji dokumentów – pisze parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej w piśmie skierowanym do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach.

czytaj więcej »

Ilu byłych funkcjonariuszy SB pracuje obecnie w NBP i RPP?

Funkcjonariusze komunistycznego aparatu opresji w PRL znaleźli bezpieczną przystań? – Wystąpiłem z interpelacją poselską w sprawie zatrudniania byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz innych służb i organów represji Polski Ludowej w Narodowym Banku Polskim (NBP) i Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) – informuje poseł dr hab. Józef Brynkus, prof. UP Kraków wykładowca w katedrze historii.

czytaj więcej »

Dożynki z karpiem w Witanowicach

W 2018 roku tradycyjne uroczystości dożynkowe Gminy Tomice zgromadziły mieszkańców tej gminy w Witanowicach. Z racji uczestnictwa gminy w projekcie Dolina Karpia imprezę dożynkową zorganizowano pod hasłem „Witanowice z karpiem w różnej odsłonie”. Tegoroczne dziękczynienie za plony zgromadziło w Witanowicach kilkaset osób.

czytaj więcej »

Spotkanie posła Józefa Brynkusa w Wieprzu

Na zaproszenie Marii Fraś przewodniczącej Stowarzyszenia „Podaj rękę i nieś nadzieję, hasło: Myślę trzeźwo – żyję zdrowo” poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus spotkał się w Wieprzu z członkami Stowarzyszenia. Spotkanie miało charakter integracyjno-rozrywkowy, ale także edukacyjny.

czytaj więcej »