Poseł Brynkus > Aktualności > tag: poseł dr hab. Józef Brynkus

Czy fałszowano dokumentację na rewitalizację Parku Miejskiego w Wadowicach?

Poseł dr hab. Józef Brynkus złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze samorządowe Wadowic, dokonanego w ten sposób, że na podstawie fałszywych przesłanek uzyskano pozwolenie prawno-budowlane niezgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wadowice – obszar centrum i śródmieście. – Wnoszę o zbadanie okoliczności i ściganie sprawców zafałszowania sytuacji w terenie oraz stworzenia fałszywej dokumentacji planistycznej, a także urzędników winnych niedopełnienia obowiązków należytej weryfikacji dokumentów – pisze parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej w piśmie skierowanym do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach.

czytaj więcej »

Ilu byłych funkcjonariuszy SB pracuje obecnie w NBP i RPP?

Funkcjonariusze komunistycznego aparatu opresji w PRL znaleźli bezpieczną przystań? – Wystąpiłem z interpelacją poselską w sprawie zatrudniania byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz innych służb i organów represji Polski Ludowej w Narodowym Banku Polskim (NBP) i Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) – informuje poseł dr hab. Józef Brynkus, prof. UP Kraków wykładowca w katedrze historii.

czytaj więcej »

Dożynki z karpiem w Witanowicach

W 2018 roku tradycyjne uroczystości dożynkowe Gminy Tomice zgromadziły mieszkańców tej gminy w Witanowicach. Z racji uczestnictwa gminy w projekcie Dolina Karpia imprezę dożynkową zorganizowano pod hasłem „Witanowice z karpiem w różnej odsłonie”. Tegoroczne dziękczynienie za plony zgromadziło w Witanowicach kilkaset osób.

czytaj więcej »

Spotkanie posła Józefa Brynkusa w Wieprzu

Na zaproszenie Marii Fraś przewodniczącej Stowarzyszenia „Podaj rękę i nieś nadzieję, hasło: Myślę trzeźwo – żyję zdrowo” poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus spotkał się w Wieprzu z członkami Stowarzyszenia. Spotkanie miało charakter integracyjno-rozrywkowy, ale także edukacyjny.

czytaj więcej »

Józef Brynkus – pierwszy krok – odkorkować Wadowice

Poseł dr hab. Józef Brynkus słuchając głosu mieszkańców, a w tej konkretnej sprawie podpowiedzi Sołtysa wsi Chobot Pana Grzegorza Adamczyka zwrócił uwagę na nielogiczny system organizacji ruchu na przebiegającym przez miasto odcinku drogi krajowej 28 w ciągu ulic dra Józefa Putka oraz Emila Zegadłowicza. Chociaż jest to droga krajowa, to we fragmencie biegnącym ul. J. Putka przebiega jako droga podporządkowana wobec drogi gminnej, jaką jest ul. Matki Bożej Fatimskiej. W tej sytuacji wystarczy tylko zmiana organizacji ruchu, aby odkorkować część Wadowic.

czytaj więcej »