Poseł Brynkus > Aktualności > tag: poseł dr hab. Józef Brynkus

Dziękuję Wszystkim, ale nie żegnam się z Państwem

Szanowni Państwo, Współpracownicy i Przyjaciele!
Data 11 listopada 2019 roku zamyka czteroletni czas mojej pracy parlamentarnej, rozpoczętej 12 listopada 2015 roku. Kończąc kadencję parlamentarną pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, z którymi dane mi było współpracować dla dobra naszej Ojczyzny i Polaków, aby Polska była lepsza a ludzie żyli godniej.

czytaj więcej »

Abp. Marek Jędraszewski wyróżniony nagrodą Strażnika Wartości – Custos Virtutum

Na Zamku Królewskim w Warszawie w czwartek 7 listopada 2019 roku odbyła się uroczysta gala VII edycji nagrody Strażnik Pamięci. Metropolita krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski został pierwszym laureatem nagrody specjalnej – „Strażnik Wartości”. Poseł dr hab. Józef Brynkus skierował list gratulacyjny z tej okazji do abp. Marka Jędraszewskiego. – Składam gorące Bóg zapłać raz jeszcze Księże Arcybiskupie i proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji z okazji przyznania Księdzu jakże zasłużonego wyróżnienia – pisze parlamentarzysta z Wadowic do metropolity krakowskiego.

czytaj więcej »

PIP nadal nie eksponuje godła Rzeczypospolitej Polskiej na swojej stronie internetowej

Ponownie wystąpiłem do Głównego Inspektora Pracy, bo moje zdziwienie budzi uporczywy brak eksponowania godła Rzeczypospolitej Polskiej na stronie insternetowej PIP oraz brak stosowania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na drukach używanych przez inspektorów pracy – mających przecież status organu PIP. Jest to rażące zaniedbanie w formach działania i dokumentach kierowanej przez Pana instytucji, niejednokrotnie starającej się nawiązywać do tradycji II Rzeczypospolitej i to mimo deklaracji zawartej w otrzymanej od Pana odpowiedzi znak GG-495-710-6-6/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku. 

czytaj więcej »

Co z programem stypendialnym dla uczniów powiatu wadowickiego?

Czas przerwać chocholi taniec Starostwa wokół pytań o stypendia dla uczniów powiatu wadowickiego. W związku z nie wystarczającymi wyjaśnieniami złożonymi przez wicestarostę Beatę Smolec w sprawie przyznawania i procedury występowania o stypendia dla uczniów w gpowiecie wadowickim ponownie pytam, co jest powodem takiego stanu rzeczy. Jednocześnie proszę o informację o podjętych lub zamierzonych działaniach w tej materii jakie organ prowadzący przedsięwziął lub zamierza podjąć, by stan ten zmienić.

czytaj więcej »

Co ze stypendiami dla uczniów w Gminie Wadowice?

W związku z nie wystarczającymi wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza Wadowic w sprawie przyznawania i procedury występowani o stypendia dla uczniów w gminie Wadowice ponownie pytam, co jest powodem takiego stanu rzeczy. Jednocześnie proszę o informację o podjętych lub zamierzonych działaniach w tej materii jakie organ prowadzący przedsięwziął lub zamierza podjąć, by stan ten zmienić.

czytaj więcej »

Poseł Józef Brynkus wobec spraw nurtujących najmłodszych wyborców

Ciekawy wywiad z posłem na Sejm RP drem hab. Józefem Brynkusem, obecnie kandydatem Koalicji Polskiej – Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz’15, przeprowadzili autorzy projektu „Twój pierwszy wybór”. Projekt ten skierowany jest głównie do młodych wyborców, którzy po raz pierwszy pójdą do urn wyborczych i będą podejmowali decyzję o losach kraju i współobywateli.

czytaj więcej »