Poseł Brynkus > Aktualności > tag: poseł Brynkus

Wielki sukces projektu „Historia Solidarności w Małopolsce”

Skierowałem list gratulacyjny do uczestników konferencji podsumowującej projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”, który odczytał i przekazał mój asystent Michał Siwiec-Cielebon. – Z powodu obowiązków parlamentarnych nie mogę osobiście wziąć udziału w tym spotkaniu, ale pragnę wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim organizatorom i uczestnikom projektu, za podjęcie trudu przekazywania dla pamięci kolejnych pokoleń znaczenia i dorobku wielkiego ruchu społecznego, jakim była i pozostaje „Solidarność” – przypomniałem w specjalnym adresie.

czytaj więcej »

Czas docenić działaczy opozycji antykomunistycznej, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce

Niestety, dopiero ponad ćwierć wieku po odzyskaniu wolności przypomnieliśmy sobie o tych, którym wolność zawdzięczamy. Przypomnieliśmy sobie w sposób dalece niewystarczający, o czym świadczy wadliwa, niedoskonała, i już w momencie uchwalania krytykowana, ustawa z 2015 r. Zaproponowano w niej jałmużnę, tym którym zawdzięczamy wolność, narzucając w dodatku konieczność ubiegania się o nią. Tymczasem komunistyczni oprawcy i aparatczycy pobierają nadal wysokie apanaże. Te błędy należy jak najszybciej naprawić. Apelowaliśmy więc w ostatnich latach o zadośćuczynienie krzywdom jakie doznali działacze opozycji antykomunistycznej. Sam o to wnosiłem do Rządu RP w mojej pierwszej interpelacji, domagając się reakcji władz państwa polskiego na trudną sytuacją życiową i materialną ludzi zasłużonych dla polskiej wolności.

czytaj więcej »

Apeluję: Pozostawcie herb i logo Wadowic jako Miasta Papieskiego!

Szanowni Samorządowcy z Papieskiego Miasta, apeluję do Was nie wykreślajcie Jana Pawła II z historii Wadowic – z naszej wspólnej historii! Nie wstydźcie się Polskiego Papieża! Brońcie Go! – napisałem w rezolucji, którą skierowałem do Pań i Panów Radnych Rady Miejskiej Wadowic. Pismo zostało przekazane imiennie do każdego radnego, bo uważam, że jest to sprawa kluczowa dla wizerunku miasta i nie wolno pozwolić na wprowadzanie złych zmian i w dodatku tylnymi drzwiami.

czytaj więcej »

Konieczna eliminacja nieprawidłowości w naliczeniach odszkodowań

Skierowałem do Premier Szydło interpelację poselską w sprawie podjęcia działań zmierzających do eliminacji nieprawidłowości w naliczeniach odszkodowań w zakładach ubezpieczeń, w tym w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. Problem dotyczy swobodnej interpretacji przepisów prawa przez ubezpieczycieli, co godzi w interesy szerokiej grupy społecznej stron poszkodowanych w zdarzeniach losowych, nade wszystko poszkodowanych w wypadkach, kolizjach drogowych. Jednocześnie rzutuje negatywnie na rynek ubezpieczeniowy, w tym na wzrost składek obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych.

czytaj więcej »

Oficjalne stanowisko MEN ws uznawalności kwalifikacji nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada dr. hab. Józefowi Brynkusowi Posłowi RP na interpelację nr 11959 w sprawie uznawalności kwalifikacji nauczycieli zdobytych przez nich wcześniej i uzyskiwanych obecnie, a koniecznych w sytuacji zmiany w systemie oświaty. Odpowiada także na pytanie dotyczące systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W sprawie kształcenia nauczycieli wypowiada się także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

czytaj więcej »

Koncert Strażacy Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie

Od osiemnastu lat, 18. maja w rocznicę urodzin Karola Wojtyły strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski przyjeżdżali do Wadowic na wielki koncert „Strażacy Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie”. Jednak po wycofaniu się Burmistrza Wadowic w 2016 roku z dofinansowania tej imprezy koncert odbywa się w okrojonym składzie. Warto podkreślić, że organizatorem koncertu tradycyjnie była Fundacja OSP Chocznia.

czytaj więcej »