Poseł Brynkus > Aktualności > tag: odpowiedź na interpelację

Oficjalne stanowisko MEN ws uznawalności kwalifikacji nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada dr. hab. Józefowi Brynkusowi Posłowi RP na interpelację nr 11959 w sprawie uznawalności kwalifikacji nauczycieli zdobytych przez nich wcześniej i uzyskiwanych obecnie, a koniecznych w sytuacji zmiany w systemie oświaty. Odpowiada także na pytanie dotyczące systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W sprawie kształcenia nauczycieli wypowiada się także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

czytaj więcej »

MRiRW nie widzi zagrożenia dla rodzimej produkcji przez import miodu z Ukrainy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel odpowiedział na interpelację poselską nr 11340, której byłem współautorem. – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco analizuje sytuację na tym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem importu miodu z Ukrainy. (…) Rodzime pszczelarstwo w ostatnich latach się rozwija i nic nie wskazuje na to aby miało być wyparte przez import miodu z Ukrainy. W ostatnich latach zarówno liczba pni pszczelich jak i pszczelarzy wzrasta – podkreśla minister.

czytaj więcej »

MSWiA odpowiada na interpelację ws patologii w Policji

Czytając odpowiedź wiceministra Jarosława Zielińskiego na moją interpelację poselską nr 10335 można dojść do wniosku, że w Policji jest „dobrze”, a będzie jeszcze „lepiej”. Jak wyjaśnia odpowiedzialny w MSWiA za Policję w Polsce: wynika to z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140). Policjanci nie powinni się obawiać o swoją przyszłość. Patologii nie ma, bo odpowiedź dotyczy tylko nieprawidłowości w Policji, których MSWiA nie widzi. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, a modernizacja Policji trwa.

czytaj więcej »

MŚ odpowiada ws przekazania gminom terenów wokół Jeziora Mucharskiego

Ministerstwo Środowiska nie przekreśla możliwości przekazania Gminom terenów wokół Zbiornika Wodnego w Świnnej Porębie. – Udostępnienie gminom gruntów wokół zbiornika na aktualnym etapie nie jest możliwe. Niemniej jednak pragnę zapewnić, że po zakończeniu inwestycji na podstawie przeprowadzonych analiz zostanie określony sposób zagospodarowania terenów wokół zbiornika uwzględniając zarówno bezpieczeństwo mieszkańców jak i rozwój regionu – zapewnia Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi na moją interpelację poselską.

czytaj więcej »

MSZ odpowiada na interpelację w sprawie szerzenia się banderyzmu na Ukrainie i w Polsce

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało na moją interpelacją nr 7364. – Rząd RP udziela wsparcia dla władz ukraińskich kierując się przede wszystkim polską racją stanu. Stabilna i demokratyczna Ukraina jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa naszej wschodniej granicy. Pomoc polska dla Ukrainy ma kilka wymiarów. Nakierowana jest m.in. na wzmacnianie instytucji demokratycznych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W znacznej mierze realizowana jest w ramach programu Partnerstwa Wschodniego, określającego wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – pisze w odpowiedzi .Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w MSZ.

czytaj więcej »