Poseł Brynkus > Aktualności > tag: Kukiz'15

Kukiz’15 chce utrzymania obecnego stanu prawnego w sprawie wycinki drzew

W trakcie posiedzenia sejmu w czwartek (06.04.2017r.) przedstawiałem stanowisko klubu Kukiz 15 wobec ustaw o zmianie ustawy o ochronie przyrody zawartych w dr. nr 1317, 1334, 1361. Każda z tych propozycji ustaw odnosi się do zmian wprowadzonych ustawą z dn. 16 grudnia 2016 roku o ochronie przyrody, dającej właścicielowi nieruchomości – nie leśnej, ale zadrzewionej w różnoraki sposób, np. przez samosiejki, prawo do ograniczonej także innymi przepisami wycinki drzew i krzewów.

czytaj więcej »

Ustawy dezubekizacyjna do nowelizacji. Zgłaszam poprawki szefowi MSWiA

Złożyłem kolejną interpelację w związku z przyjętą przez Sejm RP tzw. ustawą dezubekizacyjną, która słusznie odbiera nienależne przywilej byłym funkcjonariuszom aparatu represji Polski Ludowej. Jednakże w ustawie tej zawarte zostały pewne nieścisłości, które wymagają poprawek. W związku z tym przesłałem i zgłosiłem szefowi MSWiA proponowane poprawki oraz ich uzasadnienie. Jednocześnie pytam w jakim trybie i kiedy podniesione przeze mnie nieprawidłowości i niejasności w ustawie emerytalnej dla funkcjonariuszy Policji, wprowadzone w dniu 16 grudnia 2016 roku zostaną naprawione?

czytaj więcej »

Dwustuosobowy Kukiz’15 w Małopolsce snuje ambitne plany wyborcze

Ruch Kukiz’15 ma w planach wystawienie jak największej liczby kandydatów w wyborach samorządowych. W okręgu chrzanowskim, zaangażowana jest ok. 40 osobowa ekipa. Obok Ruchu Kukiz’15, działa też Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15. Dopóki Kukiz’15 nie zmieni swojej formuły i nie odejdzie od Strategii, z którą szedł do wyborów parlamentarnych, pozostanę w Ruchu.

czytaj więcej »

Kukiz’15 żegna gen. Janusza Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa”

Posłowie klubu parlamentarnego Kukiz’15 postanowili w sposób niecodzienny pożegnać gen. Janusza Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa”. Parlamentarzyści nie mogli osobiście wziąć udziału w urczystościach ze względu na obowiazki sejmowe, ale nagrali specjalne podziękowanie dla Generała „Gryfa”. Jednocześnie apelują o udział w akcji „Podziękuj Generałowi”.

czytaj więcej »

Władza wreszcie ułatwia życie Polakom

W imieniu klubu poselskiego Kukiz’15 przedstawiłem (15.12.2016r.) stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Zmieniamy prawo tak by ułatwić życie Polakom. Propozycja zmian w sprawie ułatwień w wycince drzew i krzewów na prywatnych przydomowych nieruchomościach idzie w kierunku, który skończy paradoksy. 

czytaj więcej »

Rozmowa o stanie wojennym w TV Republika

Wraz z Marianem Piłką w TV Republika rozmawiałem na temat stanu wojennego, w związku z 35 rocznicą wprowadzenia go w Polsce. Mam osobisty stosunek do tego zdarzenia. Wraz z grupą studentów brałem udział w strajku w Hucie Lenina. Dziś mieliśmy okazję by przyjąć prawdziwą uchwałę oddającą cześć tym, którzy stracili życie i zdrowie na skutek wprowadzenia stanu wojennego, a jednocześnie potępić tych, którzy byli realizatorami zamachu Jaruzelskiego na dążenia wolnościowe Polaków”. Niestety Sejm przez kunktatorstwo Marszałka Kuchcińskiego i posłów PiS nie zdecydował się na to.

czytaj więcej »