Poseł Brynkus > Aktualności > tag: Kukiz'15

Kukiz’15 zaprasza POLSKIE Kobiety do Sejmu

Wystosowaliśmy zaproszenie do kobiet w Polsce i poprosiliśmy włodarzy miast i gmin o przekazanie tej informacji. Jednak pragniemy także za posrednictwem internetu zachęcić wszystkie Panie do udziału w konferencji organizowanej w Sejmie. Celem konferencji jest pokazanie nowych perspektyw, które umożliwią aktywizacje zawodową kobiet szczególnie na terenach wiejskich.

czytaj więcej »

Kukiz’15 za uznaniem za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych w PRL

W trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu przedstawiłem stanowisko Klubu Poselskiego Kukiz’15 do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, dr. 2063. Wprowadzone zmiany są całkowicie zasadne i słuszne. Realizują ideę przywracania poczucia sprawiedliwości oraz ładu moralnego i społecznego.

czytaj więcej »

Kukiz’ 15 chce dać Obywatelom narzędzie do kontrolowania polityków. Mamy projekt

Klub Kukiz’ 15 zapowiedział w poniedziałek (29.01.2018r.) złożenie własnego projektu ustawy o referendach lokalnych. – „Projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez nas doprowadzi do tego, że referenda będą skuteczne i będą postrzegane jako narzędzia kontroli obywatelskiej”- mówiła podczas konferencji prasowej w Sejmie wiceprzewodnicząca, Agnieszka Ścigaj.  – „Autorami tego projektu są sami obywatele. To ludzie przychodzą do nas i mówią o swoich problemach”- dodał poseł Jarosław Sachajko.

czytaj więcej »

Biuletyn poselski już w internecie a niebawem trafi do Waszych domów

Oddajemy Państwu kolejny numer Poselskiego Biuletynu – o sprawach naszego regionu i kraju. Nadchodzący 2018 rok będzie ważny, bo w nim odbędą się wybory do samorządów. Nawet jeżeli samorządowe wybory będą przebiegać według nieco innych reguł, niż ostatnio, nadal to my — Wyborcy — mamy w nich najważniejszy głos.

czytaj więcej »

Kukiz’15 sprzeciwia się antyobywatelskim zmianom PiS w ordynacji wyborczej do samorządów

W poniedziałek (11.12.2017 r.), odbyła się konferencja prasowa w moim biurze poselskim w Wadowicach. Tematem głównym były zmiany zaproponowane przez PiS w projekcie ustawy dotyczącej między innymi likwidacji JOW w gminach do 20 tys. mieszkańców. Projekt ustawy jest obecnie procedowany na Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Niestety wszystkie pro-obywatelskie poprawki Kukiz’15 zostają przez PiS odrzucane. Odpowiadaliśmy również na inne pytania dziennikarzy. W spotkaniu z mediami udział wzięli przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych oraz sympatycy Ruchu Kukiz’15, a także Radny Rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak, a zarazem Honorowy Członek Konwentu Rad Powiatów Województwa Małopolskiego.

czytaj więcej »

Lewactwo na prawdę pluje przez OKO.press

Sejm Rzeczypospolitej podjął niedawno ważną uchwałę „w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej” przypominającą zgodnie z faktami, że wszelkie lewackie rewolty niosą tylko i wyłącznie pożogę oraz rozlew krwi. Cywilizowani ludzie uchwałę potępiającą zbrodnie, rabunki i gwałty powinni przyjąć jednogłośnie – przez aklamację. Ale w debacie sejmowej w obronie bolszewików „mężnie” stawali parlamentarzyści Platformy i Nowoczesnej. Rozjazgotały się też lewackie media.

czytaj więcej »

Kukiz’15 za przyjęciem uchwały potępiającej ideologię i skutki rewolucji bolszewickiej

W trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu miałem zaszczyt wygłosić stanowisko klubu Kukiz’15 wobec uchwały potępiającej ideologię i skutki rewolucji bolszewickiej. Warto podkreślić, że posłowie klubu Kukiz’15 byli inicjatorami powstania tej uchwały, która została jednak w toku prac komisji przepracowana, a jej podjęcie przez aklamację zablokowane.

czytaj więcej »

Polski Sejm potępi specjalną uchwałą rewolucję październikową w Rosji i jej konsekwencje dla Świata?

Klub Poselski Kukiz’15 złożył do laski marszałkowskiej uchwałę potępiającą rewolucję październikową w Rosji oraz konskwencje jakie wynikły z niej dla Świata. Ten projekt to symboliczne odcięcie „pępowiny” łączącej Polskę z byłym ZSRR, którego nigdy nie dokonano po 1989 roku pomimo wielu deklaracji. Jak się jednak okazało w POLSKIM Sejmie zasiadają nadal wielcy zwolennicy i orędownicy przyjaźni polsko-sowieckiej.

czytaj więcej »