Poseł Brynkus > Aktualności > tag: Interpelacja poselska

Rząd boi się zdelegalizować działalność w Polsce Fundacji im. Róży Luksemburg?

W Polsce wszyscy sa równi wobec prawa? – Niestety, po raz kolejny otrzymane odpowiedzi na interpelację nie potwierdziły moich nadziei dotyczących refleksji rządzących i zwracania przez nich uwagi na przestrzeganie prawa w Polsce – podkreśla posel dr hab. Józef Brynkus, który skierował ponowną interpelację do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Zagranicznych. – Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na moją interpelacje nr 21822 uważam za niewystarczającą i niesatysfakcjonującą, zaś odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych za skandaliczną i dowodzącą kuriozalnej niekompetencji jej autora – stanowczo stwierdza parlamentarzysta Kukiz’15.

czytaj więcej »

ZUS łamie prawo za przyzwoleniem ministra?

Rząd musi skończyć z samowolą w ZUS. – „W związku z informacjami medialnymi i napływającymi do mojego biura poselskiego sygnałami od przedsiębiorców wystąpiłem z interpelacją poselską w sprawie działalności ZUS, którego działania prowadzą do obejścia tzw. ustawy „abolicyjnej” uchwalonej w VII kadencji Sejmu, czyli  ustawy z 9 listopada 2012 r o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność” – informuje poseł dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

Kto i dlaczego pozwala oraz wspiera działalność Fundacji im. Róży Luksemburg w Polsce pomimo zakazu propagowania totalitaryzmów?

Polska to kraj prawa i nie można pozwolić na działalność antypolskiej fundacji. – „W lutym 2018 roku złożyłem interpelację, oznaczoną w procedurze sejmowej numerem 19778, w sprawie legalności i dopuszczalności działalności w Rzeczypospolitej Polskiej niemieckiej Fundacji im. Róży Luksemburg w świetle obowiązującego w Polsce zakazu propagowania totalitaryzmów, w tym przypadku komunizmu. Niestety, otrzymane odpowiedzi na interpelację nie potwierdziły moich nadziei dotyczących refleksji rządzących i zwracaniu przez nich uwagi na przestrzeganie prawa, które nota bene sami stanowią! W związku z tym wystosowałem kolejną interpelację w tej sprawie. Tak dalej być nie może” – informuje poseł dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

Elektrownia na Jeziorze Mucharskim nie działa. Pytam ministrów: kto za to odpowiada oraz kiedy ruszy

Elektrownia na Jeziorze Mucharskim nie działa. Pytam ministrów: kto za to odpowiada oraz kiedy ruszy. Do chwili obecnej elektrownia na zaporze wodnej w Świnnej Porębie nie została uruchomiona mimo, że kilkakrotnie i z pozytywnym efektem przeprowadzono próby. W związku z tym, że Jezioro Mucharskie już otwierano dukrotnie postanowiłem zapytać w interpelacji poselskiej ministra środowiska oraz ministra energii, co jest tego powodem, że w pełni ukończona elektrownia wodna nadal nie działa. Kto odpowiada za taki stan inwestycji oraz kto poniesie koszty ewentualnych napraw urządzeń do produkcji energii. A także kiedy zostanie ogłoszony przetarg na dostawę energii.

czytaj więcej »

Czy w POLSKICH bibliotekach i nie tylko nadal są promowane totalitaryzmy?

Mam obowiązek zwrócić uwagę na to, z jakich lektur korzystają: polskie dzieci, polska młodzież i studenci. W związku z napływającymi do mojego biura poselskiego sygnałami, że w polskiej szkole pojawiły się książki propagujące totalitarny nacjonalizm ukraiński – banderyzm, pragnę zapytać przez skierowanie interpelacji do ministrów w POLSKIM rządzie: czy ktoś zareagował? Czy ten problem załatwiono? A może i inne ideologie totalitarne są nadal promowane w bibliotekach szkolnych czy publicznych?

czytaj więcej »

„Fanaberie” Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie Jana Janczykowskiego

W grudniu 2017 roku wystąpiłem z pytaniem do Wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego w sprawie postawy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie pana Jana Janczykowskiego wobec problemu dostosowania infrastruktury komunalnej dla potrzeb osób korzystających z komunikacji indywidualnej za pomocą urządzeń transportu osobistego (uto). Odpowiedzi udzielił osobiście adresat interpelacji, który stwierdził, że „każdy może korzystać z przestrzeni publicznej. Ważne, aby odbywało się to w sposób przemyślany, harmonijny, zapewniający bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej przestrzeni”.

czytaj więcej »

Polscy Policjanci są dyskryminowani? Zwolnienia lekarskie (L4) w Policji

Skierowałem interpelację doSekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego w związku z sygnalizowanymi przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Policji (NSZZ Policji przede wszystkim oddział w Małopolsce) wątpliwościami części policjantów, co do systemu naliczania wynagrodzenia za dni zwolnień lekarskich oraz bardzo spóźnionego zwracania należności (wyrównanie 20 procent wynagrodzenia) za czas choroby uznanej za spowodowaną wypadkiem przy pracy.

czytaj więcej »