Poseł Brynkus > Aktualności > tag: Interpelacja poselska

Posłom Kukiz’15 nie wolno pytać Premiera jak udzielono kredytu partii „Nowoczesna”

Polska jest krajem prawa? System partyjny III RP dobrze się broni? PiS i PO oraz PSL tworzą wspólną koalicję w obronie Nowoczesnej? Skandaliczna decyzja Prezydium Sejmu w sprawie interpelacji nr 28261 skierowanej do Premiera Morawieckiego przez posłów: Agnieszkę Ścigaj, Barbarę Chrobak, Jarosława Sachajko i Józefa Brynkusa. Parlamentarzystom Kukiz’15 nie wolno pytać w sprawie szeregu wątpliwości związanych z udzieleniem kredytu przez Bank PKO BP dla ówczesnej partii Nowoczesna Ryszarda Petru.

czytaj więcej »

Rząd wie, że szykowana jest polityczna prowokacja przeciwko Polsce w skali międzynarodowej?

Poseł dr hab. Józef Brynkus wystosował interpelację do prof. dra hab. Piotra Glińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów, a zarazem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dra hab. Jacka Czaputowicza Ministra Spraw Zagranicznych, Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego RP oraz Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywającej tematyki związanej z KL Auschwitz-Birkenau i tragedii milionów ludzi – więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, oraz godzącej w dobre imię Narodu i Państwa Polskiego.

czytaj więcej »

Rząd boi się zdelegalizować działalność w Polsce Fundacji im. Róży Luksemburg?

W Polsce wszyscy sa równi wobec prawa? – Niestety, po raz kolejny otrzymane odpowiedzi na interpelację nie potwierdziły moich nadziei dotyczących refleksji rządzących i zwracania przez nich uwagi na przestrzeganie prawa w Polsce – podkreśla posel dr hab. Józef Brynkus, który skierował ponowną interpelację do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Zagranicznych. – Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na moją interpelacje nr 21822 uważam za niewystarczającą i niesatysfakcjonującą, zaś odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych za skandaliczną i dowodzącą kuriozalnej niekompetencji jej autora – stanowczo stwierdza parlamentarzysta Kukiz’15.

czytaj więcej »

ZUS łamie prawo za przyzwoleniem ministra?

Rząd musi skończyć z samowolą w ZUS. – „W związku z informacjami medialnymi i napływającymi do mojego biura poselskiego sygnałami od przedsiębiorców wystąpiłem z interpelacją poselską w sprawie działalności ZUS, którego działania prowadzą do obejścia tzw. ustawy „abolicyjnej” uchwalonej w VII kadencji Sejmu, czyli  ustawy z 9 listopada 2012 r o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność” – informuje poseł dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

Kto i dlaczego pozwala oraz wspiera działalność Fundacji im. Róży Luksemburg w Polsce pomimo zakazu propagowania totalitaryzmów?

Polska to kraj prawa i nie można pozwolić na działalność antypolskiej fundacji. – „W lutym 2018 roku złożyłem interpelację, oznaczoną w procedurze sejmowej numerem 19778, w sprawie legalności i dopuszczalności działalności w Rzeczypospolitej Polskiej niemieckiej Fundacji im. Róży Luksemburg w świetle obowiązującego w Polsce zakazu propagowania totalitaryzmów, w tym przypadku komunizmu. Niestety, otrzymane odpowiedzi na interpelację nie potwierdziły moich nadziei dotyczących refleksji rządzących i zwracaniu przez nich uwagi na przestrzeganie prawa, które nota bene sami stanowią! W związku z tym wystosowałem kolejną interpelację w tej sprawie. Tak dalej być nie może” – informuje poseł dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

Elektrownia na Jeziorze Mucharskim nie działa. Pytam ministrów: kto za to odpowiada oraz kiedy ruszy

Elektrownia na Jeziorze Mucharskim nie działa. Pytam ministrów: kto za to odpowiada oraz kiedy ruszy. Do chwili obecnej elektrownia na zaporze wodnej w Świnnej Porębie nie została uruchomiona mimo, że kilkakrotnie i z pozytywnym efektem przeprowadzono próby. W związku z tym, że Jezioro Mucharskie już otwierano dukrotnie postanowiłem zapytać w interpelacji poselskiej ministra środowiska oraz ministra energii, co jest tego powodem, że w pełni ukończona elektrownia wodna nadal nie działa. Kto odpowiada za taki stan inwestycji oraz kto poniesie koszty ewentualnych napraw urządzeń do produkcji energii. A także kiedy zostanie ogłoszony przetarg na dostawę energii.

czytaj więcej »

Czy w POLSKICH bibliotekach i nie tylko nadal są promowane totalitaryzmy?

Mam obowiązek zwrócić uwagę na to, z jakich lektur korzystają: polskie dzieci, polska młodzież i studenci. W związku z napływającymi do mojego biura poselskiego sygnałami, że w polskiej szkole pojawiły się książki propagujące totalitarny nacjonalizm ukraiński – banderyzm, pragnę zapytać przez skierowanie interpelacji do ministrów w POLSKIM rządzie: czy ktoś zareagował? Czy ten problem załatwiono? A może i inne ideologie totalitarne są nadal promowane w bibliotekach szkolnych czy publicznych?

czytaj więcej »