Poseł Brynkus > Aktualności > tag: Interpelacja

Patologiczny system odwoławczy w ZUS

W związku z prośbami o interwencje kierowanymi do mnie na adres mojego biura poselskiego w sprawie działalności ZUS na szkodę obywateli postanowiłem złożyć interpelację poselską do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

czytaj więcej »

Oficjalne stanowisko MEN ws uznawalności kwalifikacji nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada dr. hab. Józefowi Brynkusowi Posłowi RP na interpelację nr 11959 w sprawie uznawalności kwalifikacji nauczycieli zdobytych przez nich wcześniej i uzyskiwanych obecnie, a koniecznych w sytuacji zmiany w systemie oświaty. Odpowiada także na pytanie dotyczące systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W sprawie kształcenia nauczycieli wypowiada się także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

czytaj więcej »

Czas skończyć represje wobec Adama Słomki i uwolnić więźnia politycznego III RP

Postanowiłem złożyć interpelację poselską w sprawie zatrzymania i umieszczenia w Areszcie Śledczym w Mysłowicach opozycjonisty z czasów PRL i byłego posła na Sejm RP Adama Słomki. – Od lat Pan Adam Słomka domaga się oczyszczenia wymiaru sprawiedliwości z sędziów i prokuratorów, którzy w czasach PRL stosowali polityczne represje wobec działaczy opozycji demokratycznej. Jego niezłomna postawa i publiczne protesty doprowadziły m.in. do relegowania z Policji wielu funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, którzy w przeszłości działali na rzecz dławienia niepodległościowych aspiracji Polaków – przypominam w interpelacji skierowanej do szefa MSWiA i Ministra Sprawiedliwości. – Próba wykonania nieprawomocnej kary za dumę z bycia Polakiem w czasie istotnych w Kościele katolickim liturgii Świąt Wielkiej Nocy jest wynikiem jawnej nagonki na KPN i Adama Słomkę ze strony „nadzwyczajnej kasty” – przychylam się, do tak postawionej tezy przez biuro prasowe KPN-NIEZŁOMNI.  Jednocześnie zadaję kluczowe w sprawie pytania.

czytaj więcej »

Samowolka chińskiej spółki? Interes Skarbu Państwa i Mieszkańców się nie liczy?

W Polsce lokalnej od wielu lat spotykamy się z coraz bardziej nasilającym się zjawiskiem, jakichś dziwnych, nieformalnych układów, które nie mają podziałów ideologicznych, gdzie barwy partyjne, czy też barwy przynależności organizacyjnej są mocno fikcyjne. Tym razem będzie to historia na której stracić może wiele milionów skarb państwa, a zarobić mają lokalni „bonzowie”.

czytaj więcej »

Skandaliczna odpowiedź MRPiS na interpelację 9336 ws dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera

Odpowiedź na interpelację nr 9336 w sprawie podjęcia działań zmierzających do nałożenia na powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, jako pierwsza instancja wymogu jednolitego orzekania o niepełnosprawności wobec dzieci z postawioną diagnozą o zaburzeniu autyzmem oraz zespołem Aspergera oraz wprowadzenia przy tym niezbędnych zmian systemowych. Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

czytaj więcej »

Policjanci sami piszą o patologii w Policji

Oświadczam, że temat będę wyjaśniał. Dotrzemy do każdej nawet najdrobniejszej sprawy i żadnej interwencji nie pozostawimy bez nadania biegu. Moim zdaniem Policja ma stać na straży prawa, a nie być siedliskiem patologii, która później przejawia się w codziennej służbie i odbija na pracy oraz bezpieczeństwie Policjantów pełniących służbę w terenie oraz Polaków.

czytaj więcej »

Interpelacja do Minister Rafalskiej ws zmiany procedur komisji orzekających o niepełnosprawności dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera

Przedmiotem regulacji prawnych winny być działania obligujące Powiatowe- Miejskie zespoły orzekające do bezwzględnego stosowania nałożonych już obowiązków wynikających z aktów prawnych, w tym zdiagnozowanego zaburzenia Autyzmu, Zespołu Aspergera poprzez orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia. Każdorazowego uznania pkt. 7, 8 orzeczenia, jako jednostki chorobowej, która wymaga stałej opieki. Wybór korzystania ze świadczenia pozostawia się rodzicowi, dając jednocześnie gwarancję, że konieczność zwolnienia z pracy z uwagi na wzmożoną opiekę nad dzieckiem nie pozbawi prawnego opiekuna źródła dochodu w formie świadczenia. Wpłynie to na zatrzymanie procesu narastających niepokojów społecznych w grupie obarczonej kształtowaniem osoby zaburzonej oraz rażącego niedbalstwa, samowoli praktykowanej przez zespoły orzekające o niepełnosprawności. Regulacja przepisów pozwoli na powstrzymanie zbędnie generowanych kosztów procesów sądowych, które obciążają wspólny budżet państwa.

czytaj więcej »

Polityk przegrał sprawę z Miernikiem i Słomką o „PRAWO do kontroli społecznej”

W związku z pikietami NIEZŁOMNYCH sprawę przekazano do Sądu Rejonowego w Jaworznie. Warto dodać, że sprawę pierwotnie prowadził Sąd Rejonowy w Będzinie składający się m.in. z sędziów pogrobowców reżimu PZPR, gdzie przed frontonem tego jedynego budynku sądu w III RP wisiała tablica pamiątkowa ku czci zbrodniczej PPR – usunięta na wniosek NIEZŁOMNYCH na polecenie Ministerstwa Sprawiedliwości (!). Sprawa stała się też powodem dla złożenia interpelacji poselskiej nr 3406 przez prof. Józefa Brynkusa.

czytaj więcej »

Interpelacja w sprawie terenów wokół przyszłego Jeziora Mucharskiego

Wspierając działania samorządowców w związku z „zielonym światłem dla inwestycji nad jeziorem w Mucharzu” ze strony Marszałka Małopolski, który zaakceptował ich plan dotyczący przyszłości terenów wokół zbiornika wodnego w Świnnej Porębie złożyłem interpelację. Nie od dziś jest wiadomo, że warunkiem tego planu jest pozyskanie terenów wokół zbiornika, o co m.in. w imieniu samorządowców pytam Ministerstwo Środowiska.

czytaj więcej »