Poseł Brynkus > Aktualności > tag: dr hab. Józef Brynkus

Zarząd MZK w Oświęcimiu nie poczuwa się do winy za łamanie praw pracowniczych

Pracownicy oraz przedstawiciele Międzyzakładowego Związku Zawodowego działającego w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu zgłosili do posła dra hab. Józefa Brynkusa liczne sygnały o występujących w tym zakładzie nieprawidłowościach w zakresie stanu zaplecza technicznego oraz przestrzegania przepisów dotyczących praw pracowniczych, w tym czasu pracy oraz pozostałych elementów bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezes zarządu MZK bagatelizuje problem i nie widzi powodu do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Tym bardziej, że sama bez skrupułów odebrała nagrodę roczną za wyniki w pracy, mimo prawdopodobnie negatywnego protokołu pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy.

czytaj więcej »

Dożynki Gminy Brzeźnica w Chrząstowicach

Tradycyjne dożynki w Gminie Brzeźnica organizowane są co roku w kolejnym spośród 14. Sołectw. W tym roku kolej przypadła na Chrząstowice, jedno z mniejszych sołectw tej Gminy. W uroczystościach i obrzędach dożynkowych uczestniczył poseł dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

I znów zabrzmiał pierwszy dzwonek…

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020 zorganizowana została w poniedziałek 2 września 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, czyli dawnym Zespole Szkół Technicznych im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, popularnie nazywanym „Kotarbinem”.

czytaj więcej »

Ostra dyskusja w debacie nad zmianami w prawie wodnym

Podczas debaty o prawie wodnym poseł dr. hab. Józef Brynkus mówił m.in. o niedotrzymaniu przez PiS obietnicy, że cena wody użytkowej nie wzrośnie, a także o nadmiarze kompetencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wypomniał także rządzącym, że spóźnione jest podjęcie przeciwdziałania skutkom suszy.

czytaj więcej »

List do mieszkańców dra hab. Józefa Brynkusa kandydata na Burmistrza Wadowic

Kandydat Kukiz’15 na Burmistrza Wadowic skierował specjalny adres do mieszkańców Wadowic oraz całej Gminy. – Nie będę obiecywał. Chcę razem z Wami podjąć wspólny wysiłek pracy dla nas wszystkich. Dla naszej Małej Wadowickiej Ojczyzny. Wymagajmy od siebie, choćby inni mówili, że nie musimy, bo zrobią to za nas – pisze w liście dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

Brynkus Józef – kandydat na Burmistrza Wadowic

Mieszkańcy Gminy Wadowice, przed nami wybory samorządowe. Zachęcam Państwa abyście oddali swój głos na kandydatów Kukiz’15. Chcemy, aby nasza gmina rozwijała się w sposób zrównoważony, uwzględniając potrzeby wszystkich mieszkańców.

czytaj więcej »

Brynkusa szczęśliwa siódemka dla Wadowic

Kandydat Kukiz’15 na Burmistrza Wadowic przedstawił swój program wyborczy, która zawarł w 7 punktach. – Łączy nas Papieskie Miasto, a nauczanie Świętego Jana Pawła II o wierze, ludziach, nauce, pracy i środowisku jest podstawą naszego planu działania – pisze dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

Rząd wie, że szykowana jest polityczna prowokacja przeciwko Polsce w skali międzynarodowej?

Poseł dr hab. Józef Brynkus wystosował interpelację do prof. dra hab. Piotra Glińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów, a zarazem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dra hab. Jacka Czaputowicza Ministra Spraw Zagranicznych, Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego RP oraz Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywającej tematyki związanej z KL Auschwitz-Birkenau i tragedii milionów ludzi – więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, oraz godzącej w dobre imię Narodu i Państwa Polskiego.

czytaj więcej »