Poseł Brynkus > Aktualności > tag: dr hab. Józef Brynkus

W obronie Więźniarki Auschwitz i ofiary Mengele

Od kilku lat osoby chcące odpowiednio upamiętnić ofiary pierwszego transportu do niemieckiego obozu Auschwitz, a także chcące upamiętnić polskie ofiary niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, napotykają na rzeczywiste przeszkody w tym uczczeniu. Dyrekcja Muzeum Auschwitz-Birkenau nic sobie nie robi z protestów, gdyż ma wsparcie w postaci polskich władz.

czytaj więcej »

Dziękuję Wszystkim, ale nie żegnam się z Państwem

Szanowni Państwo, Współpracownicy i Przyjaciele!
Data 11 listopada 2019 roku zamyka czteroletni czas mojej pracy parlamentarnej, rozpoczętej 12 listopada 2015 roku. Kończąc kadencję parlamentarną pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, z którymi dane mi było współpracować dla dobra naszej Ojczyzny i Polaków, aby Polska była lepsza a ludzie żyli godniej.

czytaj więcej »

Proszę o Państwa głos 13 października – Brynkus Józef

229 wystąpień sejmowych oraz 168 interpelacji to liczby oddające tylko formalną statystykę mojej parlamentarnej aktywności. Nie są mi obojętne Państwa sprawy i problemy, które pomagałem rozwiązać jako poseł. Podjąłem ponad 400 spraw i interwencji zgłoszonych przez obywateli. Jestem zawsze blisko ludzi, a Wasze sprawy są moimi! W wyborach do Sejmu 13 października 2019 roku proszę o Państwa głos.

czytaj więcej »

Zarząd MZK w Oświęcimiu nie poczuwa się do winy za łamanie praw pracowniczych

Pracownicy oraz przedstawiciele Międzyzakładowego Związku Zawodowego działającego w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu zgłosili do posła dra hab. Józefa Brynkusa liczne sygnały o występujących w tym zakładzie nieprawidłowościach w zakresie stanu zaplecza technicznego oraz przestrzegania przepisów dotyczących praw pracowniczych, w tym czasu pracy oraz pozostałych elementów bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezes zarządu MZK bagatelizuje problem i nie widzi powodu do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Tym bardziej, że sama bez skrupułów odebrała nagrodę roczną za wyniki w pracy, mimo prawdopodobnie negatywnego protokołu pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy.

czytaj więcej »

Dożynki Gminy Brzeźnica w Chrząstowicach

Tradycyjne dożynki w Gminie Brzeźnica organizowane są co roku w kolejnym spośród 14. Sołectw. W tym roku kolej przypadła na Chrząstowice, jedno z mniejszych sołectw tej Gminy. W uroczystościach i obrzędach dożynkowych uczestniczył poseł dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »

I znów zabrzmiał pierwszy dzwonek…

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020 zorganizowana została w poniedziałek 2 września 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, czyli dawnym Zespole Szkół Technicznych im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, popularnie nazywanym „Kotarbinem”.

czytaj więcej »

Ostra dyskusja w debacie nad zmianami w prawie wodnym

Podczas debaty o prawie wodnym poseł dr. hab. Józef Brynkus mówił m.in. o niedotrzymaniu przez PiS obietnicy, że cena wody użytkowej nie wzrośnie, a także o nadmiarze kompetencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wypomniał także rządzącym, że spóźnione jest podjęcie przeciwdziałania skutkom suszy.

czytaj więcej »

List do mieszkańców dra hab. Józefa Brynkusa kandydata na Burmistrza Wadowic

Kandydat Kukiz’15 na Burmistrza Wadowic skierował specjalny adres do mieszkańców Wadowic oraz całej Gminy. – Nie będę obiecywał. Chcę razem z Wami podjąć wspólny wysiłek pracy dla nas wszystkich. Dla naszej Małej Wadowickiej Ojczyzny. Wymagajmy od siebie, choćby inni mówili, że nie musimy, bo zrobią to za nas – pisze w liście dr hab. Józef Brynkus.

czytaj więcej »