Poseł Brynkus > Aktualności > tag: Burmistrz Wadowic

Co ze stypendiami dla uczniów w Gminie Wadowice?

W związku z nie wystarczającymi wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza Wadowic w sprawie przyznawania i procedury występowani o stypendia dla uczniów w gminie Wadowice ponownie pytam, co jest powodem takiego stanu rzeczy. Jednocześnie proszę o informację o podjętych lub zamierzonych działaniach w tej materii jakie organ prowadzący przedsięwziął lub zamierza podjąć, by stan ten zmienić.

czytaj więcej »

Skarga na bezczynność Burmistrza Wadowic

W Wadowicach czas najwyższy skończyć z patologią władzy, która ma za nic przepisy prawa i do swoich partykularnych celów wykorzystuje organy administracji samorządowej. Mając na uwadze ważny interes społeczny mieszkańców wnoszę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność organu – Burmistrza Wadowic, pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, w związku z przekroczeniem przez Burmistrza Wadowic – Urząd Miejski w Wadowicach terminu udostępnienia informacji wnioskowanych pismem z dnia 28 czerwca 2019 r. Mimo, iż sam organ wyznaczył dwukrotnie – pismami z dnia 11 lipca i z dnia 29 lipca 2019 r. termin udostępnienia dokumentów na połowę sierpnia 2019 roku, tego terminu nie dotrzymał, unikając wydania żądanych dokumentów i informacji.

czytaj więcej »

Niech ul. Krasińskiego w Wadowicach przestanie być darmowym parkingiem. Mieszkańcy na to czekają!

Zwrócilem się do Burmistrza Wadowic z wnioskiem, aby na wlocie ulicy Krasińskiego od ul. Słowackiego ustawić znak zakazu parkowania, z informacją, że nie dotyczy on mieszkańców ulicy, podobnie jak uczyniono to u wlotu ul. Iwańskiego. Pozwoli to na uporządkowanie sprawy parkowania wzdłuż ul. Krasińskiego, a przybywających do miasta interesantów czy gości zmusi do kierowania ich pojazdów na parkingi płatne, co zasili kasę miasta czy dzierżawców. Rozwiązanie takie przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie ul. Krasińskiego.

czytaj więcej »

CBA skontroluje przekazanie działki przez Burmistrza Kalińskiego Pani Annie Frączek

W Wadowicach od października 2018 roku rządzi „Dobra Zmiana”, która obiecywała rozliczyć byłego burmistrza Mateusza K. okazuje się jednak, że to była zwykła ściema. Jak niesie wieść gminna reaktywuje się stary układ, który rządził tym miastem przez wiele lat.  Mając na uwadze żywotny interes Mieszkańców Papieskiego Miasta i całej Gminy Wadowice poseł dr hab. Józef Brynkus skierował wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) o kontrolę transakcji wymiany działek. Sprawa dotyczy opisywanych w mediach wątpliwości w związku działaniami burmistrza Kalińskiego w sprawie zamiany przez Gminę Wadowice nieruchomości z panią Anną Frączek. To reaktywacja wadowickiego „układu zamkniętego” 2.0! 

czytaj więcej »

Poseł Józef Brynkus przeciwko likwidacji stacji krwiodawstwa w Wadowicach

Starostwo Powiatowe w Wadowicach wypowiedziało umowę najmu lokalu w budynku starego szpitala wadowickiej stacji krwiodawstwa, czyli Oddziałowi Terenowemu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Poseł dr hab. Józef Brynkus, który sam jest od wielu lat honorowym krwiodawcą, interweniuje u władz samorządowych powiatu i Gminy Wadowice, aby jak najszybciej znaleziono nowy lokal dla stacji krwiodawstwa.

czytaj więcej »

O Polsce i Wadowicach z posłem Józefem Brynkusem w Wadowickiej Bibliotece Publicznej

We wtorek 12 czerwca 2018 roku w Wadowickiej Bibliotece Publicznej poseł dr hab. Józef Brynkus (Kukiz’ 15) spotkał się z mieszkańcami miasta i regionu. Spotkanie, na które przyszło ponad trzydzieści osób, zapoczątkowało krótkie przedstawienie przez posła jego dotychczasowej pracy parlamentarnej. Później rozpoczęła się bezpośrednia rozmowa i dyskusja zgromadzonych z parlamentarzystą, która uaktywniła większość uczestników i była wielkim atutem spotkania. Obecnych nie trzeba było zachęcać do zadawania pytań, a zgłoszono ich wiele, zarówno tych dotyczących spraw ogólnokrajowych, jak też samych Wadowic. Te pytania dominowały, choć formuła spotkania była inna)

czytaj więcej »

Fatum wadowickiego XX-lecia – czy osiedle to musi być skazane na bezsensowną nazwę?

Po raz kolejny pod pretekstem koniecznych zmian burmistrz Mateusz Klinowski usiłuje narzucić Wadowiczanom określoną narrację ideologiczną. Tym razem za pretekst do indoktrynacji i ogłupiania mieszkańców posłużyła konieczność zmiany nazwy osiedla XX-lecia PRL. Przez minione 27 lat używano skróconej i wypranej pozornie z ideologicznej treści nazwy osiedla XX-lecia, nie pamiętając o tym, że było to tzw. rozwiązanie kompromisowe. A jak wiadomo próby pogodzenia kompromisów z zasadami z reguły są zgniłe i skazane na porażkę.

czytaj więcej »

Schizofrenia myślowa, czy polityczne zagrywki burmistrza Klinowskiego smogiem w Wadowicach

Od jakiegoś czasu Mateusz Klinowski rzucił się na problem smogu w Wadowicach. I być może, by przesłonić swoje własne problemy z prawem, wali na oślep, aż się smród roznosi po mieście i okolicy. Nie będę się nad nim pastwił. Powiem tylko, że walka ze smogiem powinna być racjonalna. A tu Klinowski raz wymierza cios wadowickim piekarzom i straszy, że zabijają wadowiczan „papieskie wypieki”, innym razem uderza w program 500+ stwierdzając, że gdyby nie było tego programu, to w trzy lata można by było wymienić wszystkie piece na bardziej ekologiczne.

czytaj więcej »