Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , > Zmiana ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

Zmiana ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

W trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu w Środę (18.07.2018 r.) przedstawiłem stanowisko Klubu Kukiz’15 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw, dr. nr 2719.

Ze względu na krótki czas do przedstawienia stanowiska Klubu Kukiz’15 – ponieważ większość wykorzystała, zgodnie z umową, Pani Poseł Elżbieta Zielińska, członkini Komisji ds. Środków Przekazów, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wskazałem w wystąpieniu na problem założeń programowych Instytutu Solidarności i Męstwa.

Powiedziałem, że  dzięki procedowanej nowelizacji Instytut Solidarności i Męstwa zyskuje zarówno w sferze materialnej, jak też znaczeniowej. Należy mieć nadzieję, że w ślad za tym wzmocnieniem pójdą także dokonania Instytutu i zarazem Ośrodka, które do chwili obecnej jeszcze nie zaistniały. Trudno wszak za dokonanie uznać zestawienie 4000 rekordów z relacjami o terrorze, skoro przyznaje się, że po różnych archiwach takich relacji rozsiane jest ponad 100 tysięcy. Tematyka badawcza Instytutu dotyka bowiem bardzo ważnego obszaru najnowszej historii Polski – poddania naszego narodu niszczącemu wpływowi totalitaryzmów hitlerowskiego i komunistycznego w latach II wojny światowej i okresie Polski Ludowej. Zebranie i jednolite zestawienie danych o tych ważnych źródłach do naszej historii, to wielka ale bardzo potrzebna praca.

Jednocześnie podczas zadawania pytań odniosłem się do skandalicznego wystąpienia Posła Niesiołowskiego, reprezentującego klub poselski PSL-UED. Poseł Niesiołowski kpił  bowiem z rzezi wołyńskiej, stwierdzając, że ciągłe jej podkreślanie jest spowodowane poszukiwaniem przez PiS elektoratu. Nie warto więcej wypowiedzi Posła Niesiołowskiego przytaczać, bo ociekała ona jadem ideowej nienawiści do wszystkiego co polskie. Wierzę w to, że już nigdy Niesiołowski w sprawach historycznych nie będzie się wypowiadał w imieniu Posłów PSL-u, tak bardzo uczulonych na tematykę ludobójstwa wołyńskiego dokonanego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich.

Panią Minister Gawin spytałem więc tylko o dublowanie kompetencji i zadań Instytutu Pamięci Narodowej przez Instytut Solidarności i męstwa.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP