Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , > Uchwała Sejmu w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Uchwała Sejmu w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Trzeba z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że Sejm Polski ma podstawy, by uchwałą upamiętniającą rok powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk uczcić jego działalność. Klub Kukiz’15 opowiada się za tym.

Pani Marszałęk, Panie Marszałku
Wysoka Izbo

Stanowisko Klubu Poselskiego w sprawie Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Ziemie polskie znajdujące się w XIX wieku pod zaborami przeżywały niedostatek instytucji, w których rozwijałaby się polska nauka. Szczególnie widoczne to było na obszarze zaboru pruskiego, w którym już od I rozbioru zaborca likwidował wszystkie polskie placówki oświatowe i naukowe.

Chwilowym epizodem wolności dla polskiej nauki na tym terenie, było objęcie części zaboru pruskiego, w momencie ustanowienia Księstwa Warszawskiego, wpływem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Jednak po klęsce Napoleona, na ziemiach zaboru pruskiego, sytuacja się jeszcze bardziej pogorszyła.

Dlatego powołanie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z inicjatywy dra Kazimierza Szulca i księdza Franciszka Ksawerego Malinowskiego, trzeba ocenić niezwykle wysoko w kategoriach naukowych, ale i patriotycznych. Warto wiedzieć, że Towarzystwo do czasu powstania Akademii Umiejętności najpoważniejszą organizacją naukową na ziemiach polskich.

Działalność TPPN obejmowała prace stricte badawcze w wielu obszarach np. historii, lingwistyki, medycyny i szeroko pojętych nauk przyrodniczych, ale też koncentrowała się na akcjach popularyzatorskich, i co ważne patriotycznych. To staraniem TPPN zorganizowane wielkie uroczystości ku czci wybitnych Polaków: Adama Mickiewicza i Fryderyka Chopina. Pierwszemu z okazji 100-lecia jego urodzin poświęcono specjalne posiedzenie z publicznym odczytem poświęconym jego twórczości. A drugiemu z takiego samego powodu Towarzystwo wmurowało na swoim gmachu tablicę z popiersiem kompozytora. W warunkach powszechnego terroru zaborcy, dążącego do wyeliminowania śladów polskości z życia publicznego, akcje te trzeba uznać za wyjątkowe. A było i wiele.

Pamiętając o doniosłej roli PTPN w okresie zaborów nie można pominąć jego wielkiej i owocnej działalności w okresie niepodległości państwa polskiego w latach 1918-1939. Podnosimy przy tej okazji inicjatywę utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego. Ale przecież Towarzystwo od 1923 r. przybrało charakter instytucji wybitnie naukowej, co skutkowało m. in. wydaniem tak znaczących dzieł jak Listy Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej i Tadeusza Grabowskiego Zarys historii literatury polskiej.

Reaktywowane w 1945 r. Towarzystwo, mimo niesprzyjających okoliczności funkcjonowania w warunkach komunistycznych dalej pracowało dla pożytku narodu polskiego.

Trzeba więc z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że Sejm Polski ma podstawy, by uchwałą upamiętniającą rok powstania PTPN uczcić jego działalność.

Klub Kukiz’15 opowiada się za tym.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP