Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , > Stanowisko klubu Kukiz’15 do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Stanowisko klubu Kukiz’15 do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu poseł dr hab. Józef Brynkus przedstawił stanowisko klubu parlamentarnego Kukiz’15 do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr. 2450

Pełna treść wystąpienia.

Stanowisko klubu Kukiz’15 do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr. 2450

Projekt dotyczy utworzenia kierunku lekarskiego prowadzonego w wyodrębnionej jednostce – Collegium Medicum, działającej w ramach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  i jednocześnie otworzenie kierunku lekarskiego w tej jednostce.

Wnioskodawcy argumentują, że jego realizacja umożliwi kształcenie lekarzy i osób w innych zawodach medycznych oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych, co ma pokryć znaczący niedobór kadr medycznych w Polsce.

Argument ten nie do końca jest oczywisty, gdyż istnieją na obecne działających uniwersytetach wystarczające kadry i zaplecze, by taki niedobór pokryć przez zwiększenie na nich limitów przyjęć.

Można to także w inny sposób to uczynić, choćby przez zahamowanie odpływu młodych polskich lekarzy za granicę.

Plany uruchomienia kształcenia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, począwszy od roku akademickiego 2018/2019, powstały wiele miesięcy temu. I także wtedy to przedstawiona została dokumentacja, która ma być podstawą wyrażenia zgody przez Sejm na powstanie Collegium Medicum na UKS

Jednak na mocy aktualnych przepisów Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym nie ma możliwości ubiegania się przez UKSW o pozwolenie na uruchomienie kierunku lekarskiego. Więc kolejny raz Sejm musiałby złamać obowiązujące przepisy, tak, jak to zrobił w odniesieniu do uczelni im. Jakuba z Paradyża, która do dzisiaj nie spełniła postawionych jej wymagań.

Przedstawiona dokumentacja we wniosku nie gwarantuje jednak jakości kształcenia na otwieranym kierunku, o czym jednoznacznie wypowiedziały się stosowne instytucje, choćby Biuro Analiz Sejmowych, PKA i inne podmioty.

Brak obowiązku posiadania pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest tu jednak kluczowy, gdyż niesie za sobą ryzyko obniżenia poziomu jakości kształcenia. A przy braku możliwości kontrolowania jakości kształcenia nie jest możliwe utrzymanie efektów kształcenia na poziomie dającym rękojmię utrzymania europejskich standardów kształcenia.

Podobne stanowisko zajęła też Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Istotną rzeczą jest też tu możliwość utraty przez polski system kształcenia lekarzy międzynarodowych, w tym przede wszystkim amerykańskich, certyfikatów jakości kształcenia.

Z tego powodu będę rekomendował Klubowi Kukiz’15 głosowanie przeciwko tej ustawie.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa