Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , > Smród z kompostowni Borowiec w Chrzanowie ciągnie się od wielu lat

Smród z kompostowni Borowiec w Chrzanowie ciągnie się od wielu lat

W trakcie dzisiejszych (6 grudnia 2018 r.) obrad Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poruszono problem szkodliwych zapachów powstających w wyniku różnych form działalności gospodarczej człowieka. Poseł dr hab. Józef Brynkus (Kukiz’15) jako klasyczny przykład wadliwych decyzji w sprawie zgód na działalność mogącą powodować uciążliwości zapachowe wskazał lokalizację kompostowni Borowiec w Chrzanowie.

W posiedzeniu uczestniczył Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko. W trakcie debaty poruszano problem uciążliwości zapachowej niektórych gałęzi produkcji rolnej m.in. zwierzęcej. Poseł prof. Józef Brynkus zauważył, że problem uciążliwości zapachowej nie jest związany tylko z przedsięwzięciami produkcyjnymi, ale także z koniecznością utylizacji różnych form odpadów. Podkreślił, że bardzo często decyzje związane z lokalizacją zakładów utylizacyjnych podejmowane są wbrew interesom społeczeństwa, powodując degradację obszarów mieszkalnych, tak jak w przypadku kompostowni Borowiec w Chrzanowie.

– Nie dopełniono szeregu formalności, a powodującą uciążliwy smród inwestycję zlokalizowano w pobliżu osiedli mieszkalnych – mówił poseł. – Ludzie pobudowali domy chcąc spokojnie żyć w dobrym miejscu. Budowa kompostowni spowodowała degradację  warunków życia i wartości nieruchomości. Sprawa ciągnie się od wielu lat. Nawet dojazd do kompostowni nie jest legalny i nie wiadomo, dlaczego Lasy Państwowe zgodziły się na wytyczenie tam drogi? – dodał poseł.

Transmisja z posiedzenia komisji poniżej

Opracowała Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa