Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > Pytamy o wynagrodzenia ARiMR i KOWR

Pytamy o wynagrodzenia ARiMR i KOWR

SONY DSC

W związku z niepokojącymi informacjami o wysokości pensji pracowników ARiMR grupa posłów Kukiz’15 (z przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa Jarosławem Sachajko na czele oraz: Józef Brynkus, Norbert Kaczmarczyk i Elżbieta Zielińska) wystosowała do Ministra Rolnictwa i Ministra Finansów interpelację (nr 16660), w której posłowie wskazywali, że:

– ARiMR od lat nie funkcjonuje sprawnie pod względem informatycznym, a tylko dzięki poczuciu odpowiedzialności, zaangażowaniu i wiedzy pracowników udaje się terminowo realizować płatności dla rolników. Pracownicy Agencji, by dopełnić w sposób należyty wszystkich obowiązków muszą często pracować w nadgodzinach. Zgodnie z przekazanymi danymi, w latach 2016-2017 liczba nadgodzin przypadająca na jednego pracownika przekraczała kodeksowe 150 i w większości przypadków wynosiła 250 ewidencjonowanych; nierzadkie były też przypadki nieewidencjonowanych nadgodzin.

– Zarobki w ARiMR nie były podnoszone w latach 2009-2015, co spowodowało realne obniżenie poziomu życia pracowników. Regulacje wprowadzone w latach 2016 – 2017 poprawiły nieco sytuację najniżej zarabiających, nie zmieniły się jednak wynagrodzenia pracowników z długim stażem, najbardziej doświadczonych. Wciąż ok. 60% pracowników Agencji zarabia ok. 2 000 zł netto, dlatego wielu z nich, dobrze wykształceni, doświadczeni pracownicy odchodzą.

– Ponadto, jak przekazała NSZZ „Solidarność” Pracowników, ARiMR w sierpniu 2017 przedłożyła Prezes Agencji propozycje nowego regulaminu wynagrodzeń, w którym urealniono stawki i zrównano płace w Agencji z Pracownikami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

– Nie ulega wątpliwości, iż zasadnym jest, by pracownicy największej agencji płatniczej w Europie zarabiali przynajmniej tak samo jak pracownicy innych instytucji działających w obszarze rolnictwa.

Posłowie Kukiz’15 prosili więc Ministra Rolnictwa o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa w tej sprawie?
  2. Na jakim poziomie kształtuje się zatrudnienie w ARiMR? Proszę o dane uwzględniające poszczególne lata w okresie ostatnich 7 lat oraz uwzględniające podział na pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowiskach podstawowych.
  3. Na jakim poziomie kształtuje się zatrudnienie w KOWR? Proszę o dane uwzględniające podział na pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowiskach podstawowych.
  4. Jaka jest średnia zarobków oraz mediana zarobków wypłacanych pracownikom na stanowiskach kierowniczych oraz stanowiskach podstawowych w ARiMR w ostatnich 10 latach? Proszę również o podanie średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych latach.
  5. Jaka jest średnia zarobków oraz mediana zarobków wypłacanych pracownikom na stanowiskach kierowniczych oraz stanowiskach podstawowych w KOWR?
  6. Jak kształtował się wzrost płac w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR na przestrzeni 2010 r. – 2017 r.?
  7. Czy Ministerstwo przewiduje podwyżkę dla pracowników ARiMR? Jeżeli tak to kiedy i w jakiej wysokości?
  8. Czy Ministerstwo zamierza wprowadzić system premiowania dla pracowników ARiMR?
  9. Jakie kroki zamierza podjąć resort w celu zapewnienia pracownikom wynagrodzenia adekwatnego do posiadanego przez nich wykształcenia, doświadczenia i wykazywanego zaangażowania w pracę?

Odpowiedź na interpelację nr 16660 z dnia 2 listopada 2017 roku udzielona przez Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela (czytaj tutaj).

Odpowiedź na interpelację nr 16660 z dnia 2 listopada 2017 roku udzielona przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (czytaj tutaj).

Fot. MRiRW


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa