Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , , , , , > Posłowie pytają o dysponowanie działkami rolnymi z zasobu Skarbu Państwa

Posłowie pytają o dysponowanie działkami rolnymi z zasobu Skarbu Państwa

Skarb Państwa poprzez różne podmioty – w tym np. Lasy Państwowe i co jest szczególnie ważne w powiecie wadowickim – przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie – jest właścicielem ogromnego areału nieruchomości, którymi dysponuje w sposób nie do końca jasny. Przykład działek wokół Jeziora Mucharskiego jest tu szczególny. Ale rzecz dotyczy także nieruchomości o charakterze rolnym, nie tylko rekreacyjnym czy leśnym.

Dlatego posłowie ruchu Kukiz’15: dr hab. Józef Brynkus, Maciej Masłowski, dr Jarosław Sachajko, Paweł Skutecki i Paweł Szramka zapytali Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w interpelacji nr 29012 o sposób dysponowania działkami rolnymi z zasobów Skarbu Państwa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zgodnie z ustawa z 14 kwietnia 2016 r. wstrzymana została sprzedaż nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa a podstawową formą zagospodarowania państwowych gruntów rolnych stała się dzierżawa. Ofertę w trybie przetargu ograniczonego przygotowuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Posłowie zapytali więc ile przetargów przeprowadziły oddziały terenowe KOWR od 30 kwietnia 2016 do chwili obecnej z podziałem na regiony i wielkości powierzchni oferowanego gruntu, ile przetargów na sprzedaż gruntów przeprowadzono w tym samym czasie oraz jaką powierzchnię gruntów wydzierżawiono rolnikom spełniającym kryterium młodego rolnika?

 

Poniżej treść interpelacji

 

Zgłaszający: Jarosław Sachajko, Paweł Szramka, Paweł Skutecki, Józef Brynkus, Maciej Masłowski

Szanowny Panie Ministrze!

Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, zmieniła zasady zagospodarowania państwowych gruntów. Obecnie to dzierżawa, a nie sprzedaż stanowi podstawową formę zagospodarowania państwowych gruntów rolnych. Grunty przeznaczane są na dzierżawę przede wszystkim dla rolników indywidualnych chcących powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w pierwszej kolejności oferuje grunty rolne w trybie przetargu ograniczonego, który może mieć formę licytacji lub oferty pisemnej.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ile przetargów na dzierżawę gruntów rolnych przeprowadziły poszczególne oddziały terenowe KOWR w okresie od 30 kwietnia 2016 r. do chwili obecnej? Proszę o przedstawienie danych uwzględniających podział na województwa oraz powiaty, ze wskazaniem formy przetargu oraz powierzchnię oferowanego do dzierżawy gruntu w przedziałach: do 2 ha, do 10 ha, do 50 ha oraz powyżej 50 ha.
    2. Ile przetargów na sprzedaż gruntów rolnych przeprowadziły poszczególne oddziały terenowe KOWR w okresie od 30 kwietnia 2016 r. do chwili obecnej? Proszę o przedstawienie danych uwzględniających podział na województwa oraz powierzchnię oferowanego do sprzedaży gruntu w przedziałach: do 2 ha i powyżej 2 ha?
    3) Jaka powierzchnia gruntów rolnych została wydzierżawiona rolnikom spełniającym kryterium młodego rolnika? Proszę o przedstawienie danych uwzględniających podział na województwa oraz okres od 30 kwietnia 2016 r. do chwili obecnej?

 

Opracowała Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa

Grafika: dziennikbaltycki.pl