Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , , , , > Poseł Józef Brynkus przeciwko haniebnej grze komputerowej nadużywającej tematykę KL Auschwitz-Birkenau

Poseł Józef Brynkus przeciwko haniebnej grze komputerowej nadużywającej tematykę KL Auschwitz-Birkenau

W dniu 26 sierpnia br. poseł dr hab. Józef Brynkus (Kukiz’15) wystosował interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego i Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywający tematyki związanej z KL Auschwitz-Birkenau.

Tematem poselskiego wystąpienia była medialna zapowiedź i promocja powstającej na Ukrainie gry komputerowej zatytułowanej „The Cost of Freedom” czyli „Cena (Koszt) wolności” opartej na wydarzeniach z okresu II wojny światowej, mających miejsce w KL Auschwitz-Birkenau. W narracji gry padają sformułowania obraźliwe dla narodu polskiego, a ze względu na fakt, że jednymi z jej uczestników są esesmani z załogi obozu jest ona przykładem propagowania ustroju totalitarnego, w tym wypadku hitleryzmu.

Poseł zadał pytania wspomnianym ministrom czy ich resorty znają zagadnienie i badają problem, względnie podejmują przeciwdziałanie i w jaki sposób?

Odpowiadający w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sekretarz stanu Jarosław Zieliński wskazał jako właściwych do monitorowania zagadnienia i udzielenia zgody na wprowadzenie takiej gry na rynek Polski Ministra Spraw Zagranicznych oraz organy prokuratorskie.

Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski poinformował , że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie wspomnianej gry w związku z zawiadomieniem złożonym przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dra Jarosława Szarka.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk wskazał na kompetencje IPN w zakresie obrony dobrego imienia Narodu i Państwa Polskiego oraz prokuratury i innych wyspecjalizowanych organów i służb w zakresie ścigania naruszeń prawa, jakimi są propagowanie systemów totalitarnych oraz publiczne znieważanie grupy ludności z powodu przynależności narodowej oraz etnicznej. Ze swojej strony MSZ „regularnie poleca placówkom dyplomatycznym monitoring rynku wydawniczego i mediów, ze szczególnym uwzględnieniem analizy pojawiających się wadliwych kodów pamięci oraz narracji i ocen dotyczących historii Państwa Polskiego i jego obywateli, w celu ewentualnej reakcji”.

 

Pełna treść interpelacji:  <==

Interpelacja nr 25583

do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra spraw zagranicznych, ministra sprawiedliwości

w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywającej tematyki związanej z KL Auschwitz-Birkenau

Zgłaszający: Józef Brynkus

Data wpływu: 26-08-2018

Wadowice, dnia 24 sierpnia 2018 r.

Polskie media obiegły zilustrowane tzw. trailerami informacje o tym, że ukraińska firma Aliens Games zajmująca się produkcją gier komputerowych zamierza wypuścić na rynek grę zatytułowaną „The Cost of Freedom” czyli „Cena (Koszt) wolności”, opartą na tematyce związanej w niemieckimi obozami koncentracyjnymi, której akcja dzieje się w niemieckim obozie KL Auschwitz-Birkenau.

Pomijając już podstawową w tym wypadku kwestię wrażliwości, przyzwoitości, kultury i dobrego smaku, gdyż tragedia milionów ludzi nie powinna być używana dla rozrywki, powstanie takiej gry musi rodzic szereg pytań i wątpliwości, szczególnie w nas – Polakach, których naród na tak olbrzymią skalę dotknięty został represjami w niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady. Pomysł zagrania na skrajnych emocjach uczestników gry nie wydaje się żadnym usprawiedliwieniem dla takiej właśnie produkcji.

W omawianym przypadku sytuacja zaszła o wiele za daleko. Istotą gry ma być bowiem możliwość wcielenia się nie tylko w więźnia obozu koncentracyjnego, podejmującego m.in. próbę ucieczki, ale także esesmana z załogi obozu, ścigającego oraz mordującego więźniów, podejmującego decyzje, którą grupę więźniów skierować do pracy, a którą do komory gazowej. W grze występują sceny selekcji oraz masowych i indywidualnych egzekucji więźniów. Zapowiedziano umożliwienie uczestnikom gry udziału w niej z takich właśnie perspektyw.

Równocześnie niektórzy specjaliści zajmujący się grami komputerowymi zwrócili uwagę, że w opublikowanych w formie trailerów zapowiedziach opisanej gry padają określenia obraźliwe dla narodu polskiego, takie jak „polskie obozy śmierci” czy „polskie psy”.

Oficjalna strona gry wywołuje dosyć szeroką dyskusję w sieci mediów elektronicznych. Dzięki temu wiadomo, że chociaż oficjalnym producentem gry jest firma ukraińska, jej rzeczywistymi autorami są przede wszystkim Rosjanie, a przede wszystkim niejaki Dimitrij Dybin z Odessy związany od lat ze studiem Studcinemafest Moscow. Informacje te pozwalają także na postawienie tezy, że w tym przypadku może także chodzić o polityczną prowokację przeciwko Polsce w skali międzynarodowej.

W związku z powyższym do wszystkich Panów Ministrów jednocześnie kieruję pytania:

Czy kierowane przez Panów Ministrów resorty znają zagadnienie i czy jest ono monitorowane w celu zapobieżenia niewątpliwie negatywnym skutkom, jakie ewentualne wypuszczenie na rynek wspomnianej gry wywoła?

Czy i jak zamierzają zareagować kierowane przez Panów resorty na obrazę ustawowo chronionych wartości, jakimi są dobre imię Narodu i Państwa Polskiego, biorąc pod uwagę użycie w grze nieprawdziwych sformułowań o „polskich obozach koncentracyjnych” oraz poniżających Polaków?

Czy i jakie kroki zamierzają podjąć kierowane przez Panów resorty dla przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu lub innego systemu totalitarnego – w tym konkretnie wypadku niemieckiego narodowego socjalizmu, czyli hitleryzmu – uwzględniając fakt, że jednymi z „bohaterów” tej gry są esesmani z załogi obozu koncentracyjnego?

dr hab. Józef Brynkus

Poseł na Sejm RP

 

Odpowiedzi na powyższą interpelację:

Odpowiedź na interpelację nr 25583

w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywającej tematyki związanej z KL Auschwitz-Birkenau

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 25583 Posła na Sejm RP Pana Józefa Brynkusa w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywającej tematyki związanej z KL Auschwitz-Birkenau należy wskazać, że kwestia udzielenia zgody na wprowadzenie na rynek polski gry komputerowej pozostaje poza zakresem właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Organem właściwym do dokonania oceny, czy treści zawarte w ww. grze komputerowej stanowią naruszenie przepisów prawa polskiego lub godzą w dobre imię Polski, pozostaje prokuratura oraz Minister Spraw Zagranicznych (w zakresie sformułowań o „polskich obozach koncentracyjnych”).

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Odpowiedź na interpelację nr 25583

w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywającej tematyki związanej z KL Auschwitz-Birkenau

Odpowiadający: pierwszy zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na interpelację nr 25583 Pana Posła Józefa Brynkusa z dnia 3 września 2018 r. w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywającej tematyki związanej z KL Auschwitz-Birkenau uprzejmie informuję, iż Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie, zainicjowane złożeniem w dniu 29 sierpnia 2018 r. przez Pana dr. Jarosława Szarka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, zawiadomienia dotyczącego umieszczenia w sieci Internet materiałów multimedialnych promujących grę komputerową „The cost of freedom – a game about polish death camps”. W chwili obecnej postępowanie znajduje się na etapie czynności sprawdzających.

 

Z poważaniem

Bogdan Święczkowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 25583

w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywającej tematyki związanej z KL Auschwitz-Birkenau

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk

Szanowny Panie Marszałku!

W związku z interpelacją nr 25583 Pana Posła Józefa Brynkusa w sprawie akcji promocyjnej oraz zapowiedzi rozpowszechniania bulwersującej gry komputerowej, w sposób haniebny nadużywającej tematyki związanej z KL Auschwitz-Birkenau uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 53o. i 53p. Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, podmiotami uprawnionymi do występowania na drogę sądową w sprawach ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego właściwe są organizacje pozarządowe oraz – spośród organów państwowych – Instytut Pamięci Narodowej. Analogicznie, to właśnie Instytut Pamięci Narodowej, dysponując w celu realizacji swoich ustawowych zadań wykwalifikowaną kadrą, jest właściwy do dokonania wstępnej analizy i oceny sprawy, jak również podjęcia stosownych działań lub przekazania sprawy do innych organów lub służb, np. w celu wszczęcia śledztwa.

Uprzejmie informuję także, że w odniesieniu do zwiastuna wspomnianej przez Pana Posła gry komputerowej Prezes Instytutu Pamięci Narodowej wydał 25 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Instytutu komunikat, w którym poinformował, iż „w związku z opublikowaniem na kanale YouTube animacji promującej grę komputerową znieważającą swoimi obrazami i treściami dobre imię oraz godność Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej – zawierającą m.in. sceny rozstrzeliwania i mordowania więźniów w komorze gazowej, w obozie zagłady, w których padają sformułowania „polskie obozy koncentracyjne, gdzie jest honor tego wielkiego polskiego narodu, gdzie jest wasz honor, wy polskie psy” – działając na podstawie art. 304 § 2 K.p.k., Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia następujących przestępstw:

  • z art. 133 K.k., tj. przestępstwa znieważenia Narodu lub Państwa Polskiego;
  • z art. 256 § 1 i 2 K.k., tj. propagowania faszyzmu lub innego systemu totalitarnego, oraz publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych;
  • z art. 257 K.k., tj. na publicznym znieważaniu grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej oraz etnicznej.

MSZ w pełni popiera ocenę i działania IPN, od lat ściśle z nim współpracując, korzystając z eksperckiej wiedzy i realizując wspólne projekty. W ramach swoich kompetencji MSZ regularnie poleca placówkom stały monitoring lokalnego rynku wydawniczego i mediów, ze szczególnym uwzględnieniem analizy pojawiających się wadliwych kodów pamięci oraz narracji i ocen dotyczących historii Państwa Polskiego i jego obywateli, w celu ewentualnej reakcji. Wspomniana przez Pana Posła sprawa gry komputerowej, a w szczególności wątek domniemanej inspiracji rosyjskiej, może być w chwili obecnej jedynie przedmiotem domniemań i hipotez, a ich badanie i weryfikacja należy do prokuratury oraz innych wyspecjalizowanych organów i służb.

Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Piotr Wawrzyk

Podsekretarz Stanu

Fot.Kadr z trailera gry „Cost of Freedom” – YouTube.com

Opracowała Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa