Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , > PiS zamierza uchwalić „dziurawe prawo” o „śmieciach”?

PiS zamierza uchwalić „dziurawe prawo” o „śmieciach”?

W trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu przedstawiłem stanowisko Klubu Kukiz’15 do projektów ustaw o zmianie ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska oraz innych ustaw, zawartych w drukach: 2661 i 2662. 

Procedowane ustawy określane są mianem pilnych. I rzeczywiście czas nas w tym przypadku nagli, co nie oznacza, że powinniśmy przyjmować prawo niedobre, dające możliwość jego obchodzenia i w dalszym ciągu sprowadzania, bądź gromadzenia w Polsce różnych odpadów bez kontroli tego działania i pewności, że nie zaszkodzi to ludziom.

Sama zmiana ustawy o IOŚ jest ważna, ważne są narzędzia, które ona trzymuje, ale bez zaangażowanych i odpowiedzialnych jej pracowników na niewiele się przyda procedowane prawo. Już dziś bowiem można było zapobiegać działaniom szkodliwym dla środowiska i dla ludzi, gdyby tylko pracownicy IOŚ nie przymykali oczu na różne nieprawidłowości, a nawet przestępstwa.

Jak to jest, że jeden z ważnych inwestorów sprowadza do Polski śmieci z Czech, bo tam zabroniono mu je magazynować? A planując budowę spalarni śmieci nie jest w stanie wykorzystać jej mocy ponieważ miejsce, w  którym ma ona powstać nie dostarczy mu odpowiedniego strumienia śmieci.

Ten przykład co najmniej nieprawidłowego działania tego samego podmiotu nie byłyby możliwe, gdyby nie brak reakcji ze strony urzędników, w tym IOŚ i innych instytucji.

No ale jak mają oni reagować, gdy na uroczystości rozpoczęcia działalności przybywają osobistości z pierwszych stron gazet, a we wniosku o zgodę na daną działalność pisze się o najnowszych technologiach, wysokiej jakości produktów, uszlachetnianiu przez destrukcję, a potem rzeczywistość skrzeczy. Środowisko jest zatruwane, ludzie tracą zdrowie, a ci, którzy ośmielają się zaprotestować muszą uciekać za granicę, by nie stracić życia.

Niemniej jednak, mając na uwadze zdrowie ludzi i dobro środowiska, Klub Kukiz’15 opowiada się za przyjęciem proponowanych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska przepisów.

Drugi problem związany z procedowanymi ustawami polega na tym, że prawo, które Sejm przyjmie nie powinno utrudniać bądź uniemożliwiać działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z prawem. Ustawa o zmianie ustawy o odpadach niestety generuje takie sytuacje. Rzecz dotyczy generalnie czterech spraw:

  1. Wstrzymania działalności posiadacza odpadów przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ze względu na dwukrotne naruszenie przez niego warunków zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Niepokój w tym przypadku budzi równorzędne traktowanie wszystkich naruszeń, nieuwzględnienie ich wagi oraz obligatoryjny charakter decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. My proponujemy w poprawce zgłoszonej do I czytania fakultatywny charakter uprawnień Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, że może, a nie musi wydawać taką decyzję.
  2. Drugą wątpliwość budzi także zapis odnoszący się do prawa do dysponowania obszarem, na którym prowadząca jest działalność polegająca na gospodarowaniu odpadami. Ustawodawca miał dobre intencje, chodziło mu o wyeliminowanie sytuacji polegającej na tym, że często odpady były gromadzone na danym terenie, a potem porzucane przez nieuczciwego przedsiębiorcę. Warunek własności lub też prawa wieczystego użytkowania nie daje pewności, że opisane wyżej przypadki nie będą miały miejsca.
  3. Trzecia rzecz dotyczy miejsca prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami. Przepisy mówiące o tym, że muszą to być tereny objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego są nie do przyjęcia w sytuacji, gdy Polska tylko w niewielkim zakresie jest nimi objęta.
  4. I wreszcie ostatnia rzecz – to kwestia transportu odpadów niebezpiecznych. Przepisy w tym zakresie są nieracjonalne. Nie uwzględniają choćby specyfiki niektórych branż zajmujących się gospodarką odpadami.

Proponujemy więc poprawki i miejmy nadzieję, że Ministerstwo Środowiska uwzględni i naszą poprawkę zgłoszoną w I czytaniu, te teraz i postulaty uczciwych przedsiębiorców, tak, byśmy mogli bez zastrzeżeń zagłosować za przyjęciem także tej ustawy.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa