Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > Odpowiedź Ministra Jana Dziedziczaka na interpelację nr 12311 w sprawie organizacji lotu do Smoleńska 10. 04. 2010 r.

Odpowiedź Ministra Jana Dziedziczaka na interpelację nr 12311 w sprawie organizacji lotu do Smoleńska 10. 04. 2010 r.

5 maja 2017 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęła interpelacja posła Józefa Brynkusa w sprawie organizacji lotu do Smoleńska na uroczystości 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, na które udawała się delegacja na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lechem Kaczyńskim.

Odpowiedzi na tą interpelację udzielił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak. Oto jej treść:

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z interpelacją nr 12311 Pana Posła J. Brynkusa w sprawie organizacji lotu do Smoleńska w dn. 10.04.2010 r., uprzejmie przekazuję odpowiedzi na zadane pytania tj.:

 1. Czy Tupolew był sprawdzany pirotechnicznie przed lotem? Jeśli tak, to kto dokonał sprawdzeń i czy jest raport z tej czynności oraz kto go podpisał?

    Kwestia poruszona w przedmiotowym pytaniu jest poza zakresem kompetencji MSZ. Informacje dot. sprawdzeń pirotechnicznych samolotu przed lotem mogą być, w naszej ocenie, w posiadaniu Biura Ochrony Rządu lub w jednostki wojskowej będącej sukcesorem prawnym 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego im. Obrońców Warszawy.

 1. Czy w MSZ RP lub w Ambasadzie RP w Moskwie są kopie not dyplomatycznych wysyłanych do MSZ Federacji Rosyjskiej i otrzymywanych z rosyjskiego MSZ w sprawie wizyty Prezydenta Lecha Kaczyńskiego?

    W odniesieniu do kwestii not dyplomatycznych pragnę uprzejmie poinformować, iż:

 W archiwum MSZ znajdują się 23 kopie not wysłanych do MSZ Federacji Rosyjskiej i otrzymanych z rosyjskiego MSZ, których wykaz przedstawia się następująco:

            AM-29-2010 z dn. 16.03.2010

            DW-FR/55/6/10/32467 z dn. 18.03.2010

            PD 10-31-2010 z dn. 19.03.2010

            PdS 10-14-2010 z dn. 22.03.2010

            332-26-10 z dn. 22.03.2010

            DW-FR/55/1/10/35374 z dn. 23.03.2010

            DW-FR/55/1/10/35377 z dn. 23.03.2010

            DW-FR/55/1/10/35377 z dn. 23.03.2010 (korekta ww.)

            DW-FR/55/1/10/35384 z dn.23.03.2010

            332-26-10 z dn. 24.03.2010

            DW-FR/55/1/10/37894 z dn. 29.03.2010

            DW-FR/55/1/10/37899 z dn. 29.03.2010

            DW-FR/55/1/10/37968 z dn. 29.03.2010

            DW-FR/55/1/10/39138 z dn. 31.03.2010

            DW-FR/55/1/10/39555 z dn. 31.03.2010

            332-26-10 z dn. 31.03.2010

            PD 2220/67/10/39317 z dn. 31.03.2010

            DW-FR/55/1/10/39736 z dn. 01.04.2010

            DW-FR/55/1/10/39741 z dn. 01.04.2010

            DW-FR/55/1/10/40463 z dn. 02.04.2010

            DW-FR/55/1/10/40473 z dn. 02.04.2010

            DW-FR/55/1/10/40638 z dn. 07.04.2010

            DW-FR/55/1/10/40645 z dn. 07.04.2010

        W posiadaniu Ambasady RP w Moskwie, znajduje się 8 not wychodzących oraz przychodzących o numerach odpowiednio:

            PD 10-21-2010 z dn.26.02.2010

            AM-29-2010 z dn.16.03.2010

            PdS 10-14-2010 z dn.22.03.2010

            PD10-35-2010 z dn.22.03.2010

            PD10-42-2010 z dn.30.04.2010

            PD10-47-2010 z dn.31.03.2010

            PD10-51-2010 z dn.01.04.2010

            3677/N/3ED z dn.09.04.2010

 1. Kogo strony: polska i rosyjska wyznaczyły personalnie odpowiedzialnymi za przygotowanie wizyty?

    Kwestia poruszona w pytaniu jest poza zakresem kompetencji MSZ.

 1. Jaka jest treść notatki służbowej dyrektora protokołu Mariusza Kazany, sporządzonej po wizycie studyjnej w Smoleńsku?

    Zgodnie z informacji przekazanymi przez Protokół Dyplomatyczny MSZ (PD), Pan Mariusz Kazana ówczesny dyrektor PD nie sporządził notatki służbowej po „wizycie studyjnej” w Moskwie/Katyniu/Smoleńsku w dniach 23-25 marca 2010 r. Z uwagi na fakt, iż na czele przedmiotowej delegacji nie stał przedstawiciel MSZ, na tej instytucji nie spoczywał obowiązek sprawozdawczy. Zgodnie ze stanem naszej wiedzy notatkę służbowa, podsumowującą wyjazd polskiej grupy przygotowawczej przygotował KPRM.

 1. Kto został zapoznany z tą notatką?

    Z uwagi na fakt, iż ww. notatka służbowa nie została sporządzona w MSZ, nie dysponujemy wiedzą o jej odbiorcach.

 1. Kto wchodził w skład tej wizyty i czy zostały sporządzone oddzielne notatki przez członków tej delegacji delegowanych przez inne niż MSZ instytucje państwowe?

    W skład delegacji polskiej przebywającej w dniach 23-25 marca 2010 r. w Moskwie/Katyniu/Smoleńsku wchodziło 21 osób w tym 2 pracowników MSZ:

 • Pan Andrzej Przewoźnik Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • Pan Mariusz Kazana Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ RP
 • Pani Agnieszka Wielowieyska Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM
 • Pan Kazimierz Kuberski Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych w KPRP
 • Pani Katarzyna Doraczyńska Zastępca Dyrektora Gabinetu Szefa KPRP
 •  Pan Dariusz Górczyński Naczelnik Wydziału FR w DW MSZ RP
 • Pani Emilia Surowska Departament Spraw Zagranicznych KPRM
 • Pan Maciej Jakubik Biuro Spraw Zagranicznych w KPRP
 • Pan Dariusz Jankowski Zespół Obsługi Organizacyjnej Prezydenta RPKP
 • Pani Dominika Cieślak Centrum Informacyjne Rządu KPRM
 • Pani Aleksandra Wąsicka Centrum Informacyjne Rządu KPRM
 • Pan Adam Juhanowicz Biuro Prasowe Kancelaria Prezydenta RP
 • Pan Krzysztof Woźniak TVP
 • Pan Marek Czunkiewicz TVP
 • Pan Cezary Kąkolewski BOR
 • Pan Krzysztof Dacewicz BOR
 • Pan Jarosław Florczak BOR
 • Pan płk Andrzej Śmietana Dowództwo Garnizonu Warszawa MON RP
 • Pan ppłk Ryszard Najczuk Dowództwo Garnizonu Warszawa MON RP
 • Marek Kwieciński Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
 1. Czy prawdą jest, iż jeden z wysokich urzędników kancelarii Prezydenta RP przyjechał do Smoleńska prosto z Moskwy? Jeśli tak, to czy wizyta w Moskwie była prywatna czy służbowa?

    Kwestia poruszona w tym pytaniu jest poza zakresem kompetencji MSZ.

 1. Jaki jest dokładny czas wyłączenia się telefonów komórkowych członków delegacji?

    Kwestia poruszona w ostatnim pytaniu jest poza zakresem kompetencji MSZ. W posiadaniu informacji dot. „dokładnego czasu wyłączenia się” telefonów komórkowych członków delegacji może być prokuratura prowadząca śledztwo w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Jan Dziedziczak

Sekretarz Stanu

 

 

 

 

Opublikowała: Julia Zasada – wolontariuszka Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa