Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , , > Niekończąca się inwestycja – w Sejmie o Zbiorniku Wodnym na Skawie w Świnnej Porębie

Niekończąca się inwestycja – w Sejmie o Zbiorniku Wodnym na Skawie w Świnnej Porębie

W środę 4 lipca 2018 roku podczas wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Finansów Publicznych (FPB), Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ) oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) wysłuchano informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o realizacji w 2017 roku zadań określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (druk sejmowy nr 2597). Informację przedstawił podsekretarz stanu w MGMiŻW, Grzegorz Witkowski. Obecny był także Krzysztof Woś, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.

Minister uznał, że Zbiornik jest w normalnej fazie eksploatacji, a sprawy i inwestycje pozostałe do załatwienia są drobne i nie maja wpływu na jego funkcjonowanie. Nie wszyscy posłowie zgadzali się z ta opinią. W trakcie posiedzenia kilkakrotnie doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy przedstawicielami PO i PiS, którzy nawzajem oskarżali się o zaniechania czy opóźnienia mające wpływ na dokończenie inwestycji.

– Jestem oburzony i nudzi mnie ciągła młocka pomiędzy PO i PiS, kto jest bardziej winny, bo oba te ugrupowania przyczyniły się do powstania tych opóźnień – powiedział poseł dr hab. Józef Brynkus. – Przypisywanie przez Wody Polskie czy Ministerstwo samorządom i mieszkańcom korzyści z budowy Zbiornika jest oburzające, bo ludzie nadal nie mają pożytku z tej inwestycji. Mimo dwukrotnego otwierania Zbiornika pozostaje wiele elementów do dokończenia. Kiedy odbędzie się aukcja umożliwiająca włączenie produkcji energii elektrycznej z zapory do systemu energetycznego? – pytał poseł.

Zaproszeni wójtowie gmin Mucharz, Wacław Wądolny i Stryszów, Jan Wacławski, przedstawili wiele nie załatwionych spraw związanych w uruchomieniem Zbiornika. W. Wądolny przypomniał, że 70 procent obszaru zbiornika znajduje się na terenie Gminy Mucharz i ma wpływ na codzienne życie znacznej części ludności tej gminy. Tymczasem tereny wokół Zbiornika nadal nie zostały przekazane gminom do zagospodarowania. Opinię tę potwierdził J. Wacławski, przypominając, że oprócz opóźnień w wykonaniu wielu dróg na terenach wokół Zbiornika jest także poważny problem osuwisk, który w ogóle nie został rozwiązany.

Nieprawdziwe informacje na temat oddania samorządom części terenów wokół Zbiornika, przekazane posłom zdementował J. Wacławski, natomiast W. Wądolny podkreślił, że wyjątkowo niesprawiedliwe jest przypisywanie samorządom braku aktywności w sprawach inwestycji oraz zagospodarowania terenów wokół Zbiornika Świnna Poręba, o czym wspominali niektórzy posłowie oraz przedstawiciele Ministerstwa i PGW Wody Polskie. – Mimo, że status terenów wokół Zbiornika nie został uregulowany to Zbiornik jest już nieformalnie wykorzystywany przez wiele osób: wodniaków, wędkarzy czy turystów – mówił W. Wądolny. – Powstaje przez to wiele sytuacji mogących stworzyć zagrożenia, a nie ma możliwości opracowania procedur postępowania w takich wypadkach. A kiedy powstaną problemy, to odpowiedzialność spadnie przede wszystkim na samorządy – zwracał uwagę posłów, apelując o szybsze uregulowanie koniecznych spraw przez instytucje państwowe.

Link do transmisji z posiedzenia komisji sejmowych:  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#91420BCB585A17D2C12582BA00481A5D. Wideo:

Opracował Michał Siwiec-Cielebon, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa