Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > MSZ: Oczekujemy na wyjaśnienia przyczyny decyzji o odmowie wjazdu na Ukrainę dla prof. Czesława Partacza

MSZ: Oczekujemy na wyjaśnienia przyczyny decyzji o odmowie wjazdu na Ukrainę dla prof. Czesława Partacza

Podsekretarz Stanu w MSZ Jan Dziedziczak odpowiedział na zapytanie poselskie w sprawie wydanego zakazu wjazdu na terytorium Ukrainy dla prof. Czesława Partacza

Zapytanie do MSZ w sprawie zakazu wjazdu na terytorium Ukrainy dla prof. Czesława Partacza. W dniu 23 września 2017 r. prof. dr hab. Czesław Partacz jadący do Lwowa nie został wpuszczony na terytorium Ukrainy przez ukraińskich pograniczników. Służba graniczna poinformowała profesora, że ma zakaz wjazdu na terytorium naszego sąsiada do 11 maja 2020 r. Decyzję na piśmie przekazał prof. Partaczowi chorąży Serhij Mikołajowycz Melnyk. Do paszportu została wbita pieczątka z adnotacją o zakazie wjazdu. Funkcjonariusz ukraiński nie był w stanie podać przyczyn odmowy wjazdu na terytorium Ukrainy. Pełna treść zapytania poselskie nr 4933 do MSZ w sprawie zakazu wjazdu na terytorium Ukrainy dla prof. Czesława Partacza czytaj TUTAJ.

Pełna treść odpowiedzi MSZ w sprawie zakazu wjazdu na Ukrainę dla prof. Czesława Partacza.

Minister                                                                                            Warszawa, dnia 31 października 2017 r.
Spraw Zagranicznych
SM.2113.312.2017 / 4

 

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na zapytanie nr 4933 pana Posła Sylwestra Chruszcza i in. z dnia 11 października 2017 r. uprzejmie informuję, że Ministerstwu Spraw Zagranicznych znany jest fakt niewpuszczenia na terytorium Ukrainy ob. RP prof. Czesława Partacza, a także wydania mu kilkuletniego zakazu wjazdu do tego kraju. Ministerstwo odnotowało również, że jest to kolejny przypadek stosowania tego środka administracyjnego wobec obywateli polskich. Każdorazowo, na wniosek osoby objętej wyżej wymienionym środkiem, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP prosi stronę ukraińską o wyjaśnienia. Tak było i w tym przypadku. Mimo braku informacji o podjęciu, lub nie przez prof. Partacza procedury odwoławczej przysługującej osobie, wobec której organy Ukrainy wydały decyzję o odmowie wjazdu na terytorium tego państwa, po weryfikacji doniesień prasowych, podsekretarz stanu w MSZ pan Bartosz Cichocki interweniował u ambasadora Ukrainy pana Andrija Deszczycji. Zwrócił się o wyjaśnienie przyczyn decyzji strony ukraińskiej. Kwestię tę minister Cichocki podnosił następnie dwukrotnie w rozmowach z ambasadorem Ukrainy.

W dalszym ciągu oczekujemy wyjaśnienia przyczyn decyzji i w przypadku, gdyby ich podstawą okazały się poglądy zainteresowanego – cofnięcia zakazu.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych
Jan Dziedziczak
Sekretarz Stanu