Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > Kukiz’15 za zmianami w ustawach o ochronie środowiska

Kukiz’15 za zmianami w ustawach o ochronie środowiska

W trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu w środę (13.12.2017r.) przedstawiłem stanowisko Klubu Kukiz’15 w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawę Prawo ochrony środowiska.

To ustawa dobra, mimo tego, że „projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej”.

Uszczelniany jest system zapewniający jakość badań powietrza – poprzez stworzenie sieci laboratoriów referencyjnych, posługujących się w badaniu naukową metodologią, a także odpowiednio zlokalizowanych, by pomiar był wiarygodny.

Uzyskane wyniki badań jakości powietrza posłużą do opracowania i przyjęcia lokalnych programów ochrony powietrza oraz podjęcia działań naprawczych, zarówno w odniesieniu do niskiej emisji, jak też w odniesieniu do działalności mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, korzystających ze środowiska.

Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie wiele zrobiono w dziedzinie ochrony powietrza, np. przyjęto ustawę o średnich źródłach spalania.

Samo Ministerstwo Środowiska nadrabia wieloletnie zaniedbania poprzedników, np. w zakresie otwierania konkursów dotyczących ochrony powietrza.

Zrobiono wiele, ale potrzeby są jeszcze ogromne. Nie wystarczy ustawa, czy uchwały sejmików o obowiązku instalowania kotłów nowej generacji, przecież w dalszym ciągu w użyciu będą te, które kopcą niemiłosiernie.

Przykładowo – jak najszybciej powinna być wprowadzona ustawa o kodeksie urbanistycznym narzucająca obowiązek sprawdzania kominów przez kominiarzy (w odpowiedzi na ten mój postulat Minister Konieczny odpowiedział, że taki zapis już został przygotowany i będzie kodeks wyborczy procedowany na wiosnę 2017).

To nie będzie obciążenie dla ludzi, ale naturalna dbałość o nas samych i nasze dzieci.

Opracowano też edukacyjne programy i poradniki edukacyjne, ale to jest wykorzystywane niestety dla finansowania własnych koterii, jak np. w Wadowicach i ścigania tam osób niewygodnych pod hasłami ideologicznymi.

Czyni to burmistrz tego miasta, który uważa, że zła jakość powietrza w mieście i okolicy to efekt wypieku „papieskich kremówek”, a nie przestarzałych pieców, na wymianę których skąpi.

A przecież samorządy lokalne mają narzędzia prawne, z których mogą korzystać przy ochronie powietrza, choćby w postaci odpowiednio skonstruowanych: studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

Samorządy powinny także efektywniej wykorzystywać środki unijne, przecież w obecnej perspektywie jest ich aż ok. 130 mld zł.

Dzięki tej ustawie nie poprawi się bezpośrednio powietrze w Polsce, ale z pewnością możliwy będzie jego skuteczniejszy monitoring i podjęcie działań naprawczych.

I na koniec jeszcze jedna sprawa nie podchodźmy do sprawy jakości powietrza ideologicznie i politycznie, ale ekonomicznie i humanitarnie. Nie wykorzystujmy złej jakości powietrza w Polsce do okładania się tym faktem, ale wspólnie działajmy na rzecz jego poprawy.

Kukiz’15 zagłosuje za tą ustawą.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa