Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > Kukiz’15 za powszechnym dostępem Polaków do broni

Kukiz’15 za powszechnym dostępem Polaków do broni

W trakcie debaty nad sprawozdaniem komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji zdałem pytanie: czy zaproponowany projekt ustawy zapobiegnie niebezpiecznym zachowaniom, których powodem są bardzo często myśliwi, czego przykłady mamy w ostatnich miesiącach w powiecie wadowickim.