Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , > Kukiz’15 popiera projekt ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Kukiz’15 popiera projekt ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Pomysłowi ustanowienia Medalu 100-lecia Odzyskania Niepodległości należy przyklasnąć. Pomysł nawiązuje do tradycji państw czczących w ten sposób najważniejsze dla nich wydarzenia, często o przełomowym znaczeniu.

Pełna treść wystąpienia w imieniu klubu parlamentarnego Kukiz’15 podczas obrad Sejmu.

Panie Marszałku (Pani Marszałek)
Stanowisko Klubu Kukz’15 do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (druk nr 2555)

Pomysłowi ustanowienia Medalu 100-lecia Odzyskania Niepodległości należy przyklasnąć. Pomysł nawiązuje do tradycji państw czczących  w ten sposób najważniejsze dla nich wydarzenia, często o przełomowym znaczeniu.

III RP nie posiadała takiego okolicznościowego odznaczenia, które podkreślałoby i rangę tego co się stało w 1918 roku i wagę całego spektrum zdarzeń historycznych inspirowanych odzyskaniem Niepodległości po 123 latach zaborów.

Idea powołania Medalu nawiązuje bezpośrednio do ustanowionego w 1928 roku Medalu Pamiątkowego 10-lecia Niepodległości, choćby przez wskazanie na barwę wstążki proponowanego odznaczenia.

Pokazuje też na ciągłość idei niepodległościowej, która tkwiła w społeczeństwie polskim w latach niewoli niemiecko-sowieckiej  i komunistycznego zniewolenia,.

To jest też ideowe oderwanie się od niesuwerennej Polski Ludowej, rzeczywiste polskie dążenia niepodległościowe zwalczającej.

Uczczenie osób, angażujących się w budowanie polskiej niepodległej i w pełni suwerennej państwowości, jest zasadne, zwłaszcza w roku jubileuszu Rzeczypospolitej.

Pewnym mankamentem jest brak wyraźnej cezury: do kiedy ten medal będzie przyznawany. Z reguły wszelkie medale upamiętniające jubileusze państwowe nadawane są w konkretnym roku jubileuszowym. Oczywiście wymaga to zwiększonej pracy instytucji czy organu nadającego medal.

W tym konkretnym przypadku nie tylko możliwe jest, ale też jest sensowne, wydłużenie okresu nadawanie odznaczenia – maksymalnie jednak do 2020 roku, czyli do stulecia zakończenia najważniejszych zmagań w obronie odzyskanej niepodległości.

Projektodawca nie określił też proponowanego starszeństwa Medalu w systemie państwowych oznaczeń, a ze względu na doniosłość stulecia jubileuszu jest to ważne.

Medal powinien być wpisany na poziomie hierarchii Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi, a na pewno przed Medalem za Długoletnią Służbę.

Warto też doprecyzować kryteria jego nadawania, aby z kręgu potencjalnych kandydatów do odznaczenia wyeliminować osoby, które w okresie Polski Ludowej sprzeniewierzyły się idei niepodległości Polski aktywnie współpracując z komunistycznym aparatem represji, pracując w jego organach lub też działając w komunistycznej partii,

Byłoby to możliwe przez wprowadzenie zasady sprawdzania osób przedstawianych do odznaczenia co najmniej według kryteriów weryfikacji nagradzanych Krzyżem Wolności i Solidarności i osób posiadających uprawnienia z tytułu działalności opozycyjnej i doznanych represji.

Klub Kukiz’15 zagłosuje za przyjęciem tej ustawy, prosząc wnioskodawców, w których rękach pozostanie nadawanie odznaczenia, by uwzględnili nasze sugestie w praktyce nadawania medalu.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP, Kukiz’15