Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > Kukiz’15 popiera inicjatywę powołania Fundacji im. Wacława Felczaka

Kukiz’15 popiera inicjatywę powołania Fundacji im. Wacława Felczaka

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka. W imieniu klubu poselskiego Kukiz ’15 przedstawiłem stanowisko do projektu uchwały w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka.

Fot. Wikipedia/Tablica pamiątkowa prof. Wacława Felczaka w Collegium Witkowskiego UJ przy ul. Gołębiej w Krakowie


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa