Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , , , > Interpelacja w sprawie wpisu leku wenkleksto (wenetoklaks) na listę leków refundowanych

Interpelacja w sprawie wpisu leku wenkleksto (wenetoklaks) na listę leków refundowanych

Poseł dr hab. Józef Brynkus wystąpił do Ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego z interpelacją w sprawie wpisu leku wenkleksto (wenetoklaks) na listę leków refundowanych, stosowanych w terapii przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL).

Szanowny Pan
                    prof. Łukasz Szumowski
      Minister Zdrowia

 

I    N    T    E    R    P    E    L    A    C    J    A
w sprawie wpisu leku wenkleksto (wenetoklaks) na listę leków refundowanych, stosowanych w terapii przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL).

 

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest jednym z poważnych schorzeń onkologicznych, dotykającym populację polskiego społeczeństwa. Pacjenci objęci terapią PBL zabiegają o wpisanie na listę leków refundowanych leku o nazwie wenkleksto, w którym substancję czynną stanowi wenetoklaks. Według przekonania i informacji pacjentów, lek ten, stosowany w terapii skojarzonej z rytuksymabem, przynosi zdecydowany wzrost uleczalności PBL przy kuracji nie wymagającej długotrwałości – bo stosowanej jedynie przez ok. 2 lata. Niestety, dostęp do tej kuracji (a także kuracji ibrutynibem) mają wyłącznie pacjenci z delecją 17p lub mutacją TP53. Jest to jednak tylko niewielka grupa spośród wszystkich pacjentów chorych na PBL. Lek wenkleksto jest już podobno wpisany na listę refundacyjną od 1 stycznia 2019 roku, ale nie dotyczy to kuracji wszystkich chorych na PBL. Według informacji przekazanej mi przez kompetentnych pracowników Ministerstwa Zdrowia, wspomniany lek uzyskał w lipcu br. pozytywną ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Według oceny specjalistów z zakresu onkologii klinicznej i hematologii wprowadzenie leku objętego zapytaniem przyczyni się  nie tylko do podniesienia liczby wyzdrowień wśród chorych na PBL, ale także przyniesie znaczące oszczędności dla Skarbu Państwa, ze względu na stosunkowo krótką kurację, przynoszącą jednoznacznie pozytywne efekty, bez nawrotów choroby.

Dlatego proszę Pana Ministra Zdrowia o następujące informacje:

– Jaki procent chorych onkologicznie stanowią pacjenci, u których zdiagnozowano PBL?

– Jaki procent chorych onkologicznie leczony jest już obecnie z zastosowaniem leku zawierającego wenetoklaks?

– Jaki jest koszt wspomnianego leku, w ilości potrzebnej do zastosowania w terapii jednego chorego na PBL?

– Jakie inne choroby leczone są z wykorzystaniem tego leku i jakie jest prawdopodobne zapotrzebowanie na ten lek we wszystkich terapiach, w których jest stosowany?

– Czy są inne leki, stosowane w terapii PBL i czy są one wpisane na listę leków refundowanych?

– Na jakim etapie jest procedura wpisania wenkleksto (wenetoklaksu) na listę leków refundowanych w terapii PBL?

– Czy jest i jaki jest przewidywalny termin wpisania wymienionego leku na listę leków refundowanych?

dr hab. Józef Brynkus
poseł na Sejm RP