Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , , > Interpelacja w sprawie aktualnego wykorzystania pomocy de minimis

Interpelacja w sprawie aktualnego wykorzystania pomocy de minimis

Posłowie Kukiz’15: Jarosław Sachajko, Maciej Masłowski, Paweł Szramka, Paweł Grabowski, Paweł Skutecki, dr hab. Józef Brynkus, Błażej Parda wystąpili do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z interpelacją w sprawie aktualnego wykorzystania pomocy de minimis.

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze!
Powodem wniesienie niniejszej interpelacji jest fakt niepokojąco wysokiego wykorzystania środków finansowych w ramach pomocy de minimis. Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 02.07.2019 wynosi 257 911 900,73 euro, co stanowi 87,15% limitu wszystkich możliwych środków finansowych do wykorzystania w tym wymiarze. Rzecz jest ważna, gdyż wsparcie w formule pomocy de minimis to środki finansowe, które dla rolników stanowią dodatkowe wpływy, bądź oszczędności, w zależności od rodzaju wykorzystanego mechanizmu pomocowego. Jest to tym bardziej istotne, gdy zważy się na wahania cen na rynkach rolnych oraz kryzys, jaki ma miejsce w rolnictwie w ostatnich latach.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w zakresie obecnego limitu wykorzystania pomocy de minimis?
  2. Jakie wsparcie planowane jest dla gospodarstw rolnych w najbliższych latach w ramach pomocy de minimis?
  3. Jak w latach ubiegłych kształtowało się wykorzystanie pomocy de minimis? Proszę o dane z ostatniego dziesięciolecia z podziałem na pomoc ze względu na formę wsparcia oraz liczbę podmiotów, które je uzyskały.
  4. W jaki sposób ministerstwo zamierza zareagować w sytuacji wykorzystania limitu pomocy de minimis? Jakie kroki podejmie ministerstwo, aby zapobiec powtórzeniu sytuacji z przełomu 2018/2019, kiedy rolnicy nie mogli uzyskać wsparcia, ponieważ został przekroczony limit w ramach ww. działania?

Z wyrazami szacunku
Jarosław Sachajko
Maciej Masłowski,
Paweł Szramka,
Paweł Grabowski,
Paweł Skutecki,
dr hab. Józef Brynkus,
Błażej Parda

Odpowiedź na powyższą interpelację: TUTAJ