Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , , , , > Interpelacja posłów Kukiz’15: Agnieszki Ścigaj i Józefa Brynkusa w sprawie spalania śmieci w Elektrowni Siersza w Trzebini

Interpelacja posłów Kukiz’15: Agnieszki Ścigaj i Józefa Brynkusa w sprawie spalania śmieci w Elektrowni Siersza w Trzebini

SONY DSC

16 kwietnia br posłowie: Agnieszka Ścigaj i Józef Brynkus wystosowali interpelację do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego w sprawie projektu budowy spalarni śmieci jako elementu elektrowni.

Interpelujący oczekują od ministrów wyraźnych deklaracji czy nowo budowane bloki elektrowni będą traktowane jako dodatkowe źródła energii zasilane tzw. paliwami alternatywnymi, jak w tym wypadku określa się m.in. śmieci, czy też planowana inwestycja będzie po prostu spalarnią odpadów? Mieszkańcy nie są przeciwni elektrowni tylko spalarni, którą ich zdaniem usiłuje ukryć się pod nazwą współspalania paliwa alternatywnego.

 

Treść interpelacji:

 

Szanowny Panie Ministrze,

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana Ministra w sprawie inwestycji, którą zamierza uruchomić TAURON Wytwarzanie S.A. w Jaworznie w Elektrowni Siersza

Ze wskazanym problemem zwrócili się do mojego Biura Poselskiego przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem w przyszłość”, którzy podnoszą, iż reprezentują mieszkańców okolicznych terenów planowanego projektu, tj. osiedla Gaj, sołectw (Czyżówka i Myślachowice). Należy dodatkowo wskazać, iż osoby zamieszkujące ten obszar, mając na względzie troskę o ochronę środowiska założyły Społeczny Komitet „Z duchem ekologii”.

Z przekazanych informacji przez stowarzyszenie wynika, że TAURON złożył wniosek do Urzędu Miasta Trzebinia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Siersza w Trzebini do wykorzystywania paliw alternatywnych”. Realizacja inwestycji została zaplanowana na następujących działkach 621/50, 621/54, 621/55, 621/60, 621/61, 621/62, 621/68, 635/10, 764, położonych w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski, obręb Czyżówka.

Jednocześnie należy wskazać, iż ukazało się obwieszczenie Burmistrza Miasta Trzebini o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z planowaną inwestycją w ostatnim czasie odbywały się spotkania mieszkańców, tj. w dniu 13.02.2018 r. w Czyżówce (sołectwo Trzebini bezpośrednio sąsiadujące z Elektrownią),  14.02.2018 r. na Osiedlu Gaj w Trzebini, a także 20.02.2018 r. w Myślachowicach (sołectwo).

Przedstawiciele stowarzyszenia podnoszą przede wszystkim, iż największe obawy budzi brak konkretyzacji inwestycji w zakresie określenia jako elektrowni czy też spalarni, argumentując, iż wskazano, że paliwem alternatywnym (RDF) mogą być:

• odpady komunalne,

• stałe osady ściekowe z oczyszczalni ścieków,

• odpady zwierzęce,

• opony,

• odpady rozpuszczalników,

• tworzywa sztuczne,

• papier, karton,

• przepracowane oleje,

• trociny, drewno,
• masa włóknista z zakładów papierniczych,

• słoma,

• tekstylia (głównie dywany).

Mieszkańcy obawiają się, że czy spalanie tzw. „paliw alternatywnych” w prognozowanej ilości 400 – 700 tys. ton rocznie, nie stanie się faktyczną spalarnią odpadów.

Przedstawiają, iż odpady mają być dowożone (około 500 tys. ton) i wywożone (242 tys. ton) samochodami, co jak wskazują daje to ok. 31 tys. na rok pojazdów dojeżdżających do elektrowni.  Wszystko to będzie odbywało się po  lokalnych drogach, przez centrum Trzebini, Myślachowic, Czyżówki rozjeżdżając je i emitując zanieczyszczenia.

Podkreślają, iż emisja zanieczyszczeń dotknie nie tylko mieszkańców Czyżówki, Gaja, Płok, Sierszy czy Myślachowic. W tych miejscowościach przewiduje się największe stężenie zanieczyszczeń, ale w zależności od wiatru rozprowadzone będą na odległość do 22 km, co pokazuje mapa wiatrów.

Mieszkańcy nie protestują przeciw elektrowni tylko przeciw spalarni odpadów, którą jak twierdzą, usiłuje się ukryć pod nazwą współspalania paliwa alternatywnego. Podkreślają,  że  niepokoi ich postawa władz gminy i niektórych radnych zdeterminowanych w dążeniu do tego, aby spalarnia powstała, zamiast zabiegać o to, aby bloki 1 i 2 dalej funkcjonowały jako węglowe. Żywotność ich jest przecież przewidziana do 2040 roku. Według pozyskanych informacji nie trzeba będzie nawet modernizować instalacji oczyszczania spalin, wystarczą tylko dodatkowe sorbenty, aby sprostać nowym, rygorystycznym normom emisji.

W obliczu przedstawionych problemów, zwracam się do Pana Ministra z prośbą

o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy inwestycja, która ma być zrealizowana przez TAURON Wytwarzanie S.A.

w Jaworznie w Elektrowni Siersza została skonkretyzowana jako spalarnia odpadów czy elektrownia?

2. W jaki sposób Ministerstwo zamierza zabezpieczyć zdrowie i życie mieszkańców przy ewentualnym założeniu, że inwestycja zostanie zrealizowana jako spalarnia odpadów?

3. Czy Ministerstwo dysponuje analizami środowiska w kontekście terenów sąsiadujących

z Elektrownią Siersza?

4. Czy Ministerstwu jest znane alternatywne miejsce dla realizacji przedmiotowej inwestycji?

 

Opracowała: Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa