Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > Gospodarka opakowaniami – w praktyce ich zbiórka, odzysk i recykling to bardzo dobry interes

Gospodarka opakowaniami – w praktyce ich zbiórka, odzysk i recykling to bardzo dobry interes

Podczas plenarnego posiedzenia Sejmu RP w środę (13.09.2017r.) przedstawiłem stanowisko Klubu Kukiz’15 do rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami  oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dr. 1730

Gospodarka opakowaniami – w praktyce ich zbiórka, odzysk i recykling to bardzo dobry interes dla przedsiębiorców zajmujących się tą działalnością. Wynikające z niej założenia są akceptowalne przez społeczeństwo, nawet, gdy ponosi ono koszty finansowe. W przypadku proponowanej ustawy największą, pozorną uciążliwością, byłoby wprowadzenie dla indywidualnych odbiorców wysokiej stawki opłat za korzystanie z toreb foliowych przy zakupach. Zaproponowany przedział cenowy jest dość duży, bo wynosi od 20 groszy do złotówki. To może szokować, dlatego możliwe byłoby przyjęcie jednolitej stawki na niskim poziomie. Wysoka stawka ma jednak walor edukacyjny, co jest ważne dla ochrony środowiska i wymusza stosowanie ekologicznych, wcale niezbyt uciążliwych, materiałów do produkcji opakowań na zakupy. Nie we wszystkich przypadkach da się jednak takie rozwiązanie zastosować. Stąd jednak warto dokonać takiej kalkulacji ceny jednostkowych opakowań foliowych, by zachować równowagę pomiędzy postawami ekologicznymi i kosztami ich wdrażania. Jeśli nie w ustawie, to w ministerialnych rozporządzeniach.

Drugą ważną kwestią w zakresie gospodarki mającej na celu ochronę środowiska naturalnego jest to, że niekiedy, ze względu na biurokratyczne podejście, w sposób bezrefleksyjny transponujące w Polsce prawo unijne, dochodzi przy tej okazji do różnego rodzaju nieprawidłowości, fikcji statystycznych, a nawet wręcz przestępstw. Mówiłem o tym podczas posiedzenia sejmowej komisji, w kontekście zbiórki opakowań z drewna, mając sygnały od przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem i recyklingiem opakowań. Cieszy fakt, że zauważa to także Ministerstwo Środowiska, które reaguje na takie sygnały i wprowadza odpowiednie rozwiązania, tak, jak w tej ustawie.

Niewątpliwie słabością procedowanej ustawy jest to, że za odbiorcę opłaty recyklingowej, uznaje ona budżet państwa, a powinien nim być Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej województwa, na terenie którego działa przedsiębiorstwo zajmujące się odzyskiem i recyklingiem opakowań. Jest to przecież w pewnym sensie działalność uciążliwa dla danego obszaru i powinna stanowić dochód województwa, przyczyniający się do jego rozwoju. Warto, by Ministerstwo Środowiska zaakceptowało tę poprawkę, przecież i tak, po zmianach w zakresie podległości WFOŚiGW, o przeznaczeniu środków pochodzących z tego tytułu decydował będzie reprezentant władzy centralnej. Dodatkowym argumentem za takim odbiorcą opłaty recyklingowej jest fakt, iż uprawnionym do kontroli prawidłowej realizacji przepisów ustawy jest Marszałek danego Województwa.

Na koniec jednak trzeba dodać uwagę o charakterze ogólnym, z którą zgodzili się wszyscy obecni na Komisji Ochrony Środowiska Leśnictwa i Zasobów Naturalnych: dotychczasowa praktyka implementacji prawa unijnego w Polsce w zakresie ochrony środowiska, pewnie i podobnie w wielu innych obszarach, jest bardzo chaotyczna. Wprowadzane przepisy regulują jakiś fragment rzeczywistości, a inny nie tylko destabilizują, ale wręcz stwarzają warunki do pozaprawnej działalności. Prawo i Sprawiedliwość często tłumaczy to uzasadnionym argumentem, iż jest to skutkiem zaniedbań poprzedniej ekipy rządzącej. Argument ten można by było uznać za zasadny na początku kadencji tej władzy, ale dochodzimy już do jej półmetka i ten argument staje się chybiony.

Generalnie jednak Klub Kukiz’15 opowiada się za przyjęciem tej procedowanej ustawy, której celem jest znaczące zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska foliowymi odpadami.

dr hab. Józef Brynkus, prof. UP Kraków
Poseł na Sejm RP