Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , > Dlaczego elektrownia na zaporze w Świnnej Porębie nadal nie działa?

Dlaczego elektrownia na zaporze w Świnnej Porębie nadal nie działa?

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 5 grudnia br. poseł prof. Józef Brynkus (Kukiz’15) po raz kolejny przypomniał, że elektrownia w zaporze zbiornika Świnna Poręba nadal nie została uruchomiona. Poseł zwrócił uwagę, że warta kilkadziesiąt milionów infrastruktura energetyczna ulega degradacji.

W posiedzeniu komisji oprócz przedstawicieli NIK uczestniczyli: Tadeusz Skobel podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Artur Michalski zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Andrzej Szweda-Lewandowski Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Marek Surmacz zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Posiedzenie poświęcone było rozpatrzeniu informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii oraz o wynikach kontroli lokalnych form ochrony przyrody.

Poseł dr hab. Józef Brynkus zwrócił uwagę, że ocena wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz polityki państwa w tym zakresie nie może być pozytywna, skoro elektrownia w zaporze zbiornika Świnna Poręba, która powinna pracować co najmniej od roku, nadal nie działa.

– Dlaczego tak długo zwlekano z przygotowaniem aukcji na użytkowanie odnawialnych źródeł energii? – pytał poseł. – Infrastruktura warta kilkadziesiąt milionów nie używana niszczeje i straciła gwarancję. A wszystko dlatego, że poważne stanowiska powierzono „po uważaniu” ludziom niekompetentnym. Trzeba wziąć się wreszcie do roboty – grzmiał poseł.

Transmisja z posiedzenia komisji poniżej, występ posła od około 11:30

 

Opracowała Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa