Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , , , , > Będą wspierać rolnictwo czy budować mieszkania?

Będą wspierać rolnictwo czy budować mieszkania?

Państwo polskie specjalizuje się w ruchach pozornych w zakresie wspomagania rolnictwa. Jest to o tyle istotne, że zarówno kraje Unii Europejskiej, jak też najwięksi światowi producenci żywności stosują różnego rodzaju narzędzia w celu ochrony własnego rynku rolnego. Tymczasem powołane za rządów Prawa i Sprawiedliwości instytucje zamiast koncentrować się na działalności rolniczej zajmują się innymi sprawami, doraźnie przynoszącymi im zysk, albo też zarządzającym nimi. Taką działalnością jest działalność inwestycyjna KOWR w zakresie inwestycji mieszkaniowych.

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł nabywać grunty oraz lokale i budynki mieszkalne, a także realizować inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego. O te nowe kompetencje dla KOWR zapytali Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w interpelacji nr 28995 posłowie ruchu Kukiz’15: dr hab. Józef Brynkus, Maciej Masłowski, dr Jarosław Sachajko, Paweł Skutecki i Paweł Szramka.
W intencji projektodawców ustawy nowe kompetencje KOWR mają stanowić uzupełnienie programu „Mieszkanie Plus”, w szczególności na terenach wiejskich. Posłowie zapytali jakie kompetencje w zakresie budownictwa posiada KOWR, czy podejmie on także inną pozarolniczą działalność oraz, które gminy wyraziły chęć przystąpienia do programu „Mieszkanie Plus”, ze wskazaniem liczby potrzebnych lokali mieszkaniowych. Posłowie pytali także o powierzchnię gruntów przekazaną przez KOWR do Krajowego Zasobu Nieruchomości, oraz jaką powierzchnię KOWR planuje przekazać w roku bieżącym, i czy będą to grunty odbierane rolnikom w trakcie dzierżawy?

Pełna treść interpelacji:

Zgłaszający: Jarosław Sachajko, Paweł Szramka, Maciej Masłowski, Józef Brynkus, Paweł Skutecki

Szanowny Panie Ministrze!
Pod koniec listopada do konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jednym z rozwiązań zaproponowanych w projekcie jest umożliwienie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa nabywania gruntów oraz lokali i budynków mieszkalnych (stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności) oraz realizowania inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności. Przewiduje się, że nabyte lub wybudowane przez KOWR lokale lub budynki mieszkalne będą mogły być wynajmowane lub sprzedawane osobom fizycznym. Wskazano, że realizacja przez KOWR inwestycji mieszkaniowych będzie stanowiła uzupełnienie programu „Mieszkanie Plus”, w szczególności na terenach wiejskich. Powyższe regulacje oznaczają, że KOWR nabędzie zupełnie nowe kompetencje w obszarze, który nie jest bezpośrednio związany z rolnictwem.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie doświadczenie z zakresu inwestycji budowlanych posiada KOWR?
2. Czy planowane jest podjęcie przez KOWR innych pozarolniczych działalności? Jeśli tak, jakiego rodzaju będą to przedsięwzięcia?
3. Latem 2018 r. prezes KOWR poinformował, iż poprzez bezpośredni kontakt z gminami na terenie całej Polski zbadane zostały potrzeby mieszkaniowe gmin. Ustalono, że przystąpienie do programu „Mieszkanie Plus” zgłosiło 406 gmin, a łączna liczba oszacowanych potrzeb mieszkaniowych wyniosła 58 tys. lokali. Proszę o wskazanie gmin (z podziałem na województwa), które wyraziły chęć przystąpienia do programu „Mieszkanie Plus” oraz określenia liczby potrzebnych lokali mieszkaniowych w każdej z tych gmin.
4. Jaką powierzchnię gruntów przekazał KOWR do Krajowego Zasobu Nieruchomości? Jaką powierzchnię gruntów planuje się przekazać KZN w bieżącym roku? Proszę o dane uwzględniające powierzchnię, liczbę działek oraz podział na województwa oraz powiaty.
5. Jaką powierzchnię gruntów planuje się przekazać KOWR do KZN w bieżącym roku? Proszę o dane uwzględniające podział na województwa oraz powiaty. Czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa grunty które planuje przekazać do Krajowego Zasobu Nieruchomości będzie odbierał rolnikom w trakcie dzierżawy?

 

Opracowała Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa

Grafika: wikipedia.org