Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , > Awantura o Marzec’68 podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Awantura o Marzec’68 podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Poseł dr hab. Józef Brynkus (Kukiz’15) uczestniczył 28 lutego br. w posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu (KSP), podczas którego przeprowadzono pierwsze czytanie poselskich projektów uchwały dotyczącej wydarzeń Marca 1968 roku (druki sejmowe nry 2254, 2309, 2310, 2311). Treść zaproponowanych projektów uchwały wzbudziła ostrą dyskusję.

W trakcie dyskusji nad ostatecznym kształtem uchwały poseł J. Brynkus zwrócił uwagę na to, że wiele użytych w projektach (podpisanych przez posłów PO, .Nowoczesnej i PSL-UED) sformułowań nie miało nic wspólnego z wydarzeniami Marca 1968 roku. Projekty te skupiały się na wyeksponowaniu antysemickiego charakteru marcowych wydarzeń. Wiele z nich stwarzało wrażenie jakoby ich inspiratorami byli zwykli Polacy. „a te awantury i prześladowania były dziełem partii komunistycznej. (…) Robotnicy, którzy brali udział w tych wydarzeniach nie poszli na te manifestacje przeciwko demonstrującym studentom z własnej woli, tylko im wciśnięto w ręce hasła, pały, itd.” – podkreślił poseł J. Brynkus. Dodał również, że w dominującej narracji – fałszywej – podnosi się prześladowania jakie spadły na studentów i inteligencję, a przecież wśród zatrzymanych zdecydowana większość to byli młodzi robotnicy. Poseł zwrócił uwagę także na to, że wydarzenia te były efektem rozgrywek politycznych wewnątrz partii komunistycznej.

Relacja z posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu (KSP):

Autor: Sylwia Michalec 
Pracownik Biura Poselskiego, asystent Posła dra hab. Józefa Brynkusa.