Poseł Brynkus > Wyniki wyszukiwania dla 'raport pileckiego'

Prezydent RP przekaże Raport Witolda Pileckiego dyplomatom oraz instytucjom zagranicznym

Kancelaria Prezydenta RP zwróciła się do organizatorów Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony o przekazanie części nakładu anglojęzycznego wydania „Raportu” Witolda Pileckiego – „Witold’s Report from Auschwitz” – o jego działalności w niemieckim obozie koncentracyjnym. Kancelaria Prezydenta chce upowszechniać „Raport” wśród przedstawicieli dyplomatycznych i rządów całego świata oraz w instytucjach międzynarodowych.

czytaj więcej »

Raport Witolda Pileckiego z Auschwitz- Konferencja

17 maja 2017r. w Warszawie odbyła się prezentacja książki „Raport Witolda”-nowego wydania raportu Rtm. Pileckiego z Auschwitz. W spotkaniu udział wzięli członkowie komitetu redakcyjnego: dr hab. Józef Brynkus i Michał Siwiec-Cielebon, Małgorzata Kupiszewska oraz Krzysztof Kosior – prawnuk Rotmistrza. Dr hab. Józef Brynkus w podczas konferencji tłumaczył dlaczego Raport jest tak szczególnie ważny. Zwłaszcza w okolicznościach prób dezawuowania roli Rotmistrza i zafałszowywania roli Cyrankiewicza.

czytaj więcej »

Poseł Brynkus dla DP: Wydanie Raportu Rotmistrza Pileckiego to hołd Jego pamięci

Fot. Krzysztof Sitko/pressmania.pl

„Bardzo duże jest obecnie zainteresowanie historią najnowszą, a już drugą wojną światową szczególnie. Młodzi ludzie potrzebują autorytetów. I lepiej przemawiają do nich takie osoby jak Rotmistrz Witold Pilecki, niż nawet najbardziej światłe postaci z dawniejszych czasów” – stwierdził w Dzienniku Polskim historyk dr hab. Józef Brynkus, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Profesor Józef Brynkus wszedł w skład komitetu naukowego, który opracował edycję „Raportu Witolda”. Opracowano go niezwykle rzetelnie, z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Raport niebawem trafi do bibliotek szkolnych w całej Polsce.

czytaj więcej »

„Raport Witolda” Pileckiego trafi do szkół

„Raport Witolda” wydany staraniem Fundacji Gdzie z Krakowa, Studium Polski Podziemnej w Londynie i Wydawnictwa APOSTOLICUM w Ząbkach został zaprezentowany w Warszawie. Cały nakład Raportu zostanie nieodpłatnie przekazany do bibliotek szkolnych w całej Polsce. Niedawno wydano również angielską wersję dokumentu. Raport Rotmistrza Pileckiego został opracowany niezwykle sumiennie, z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. W skład komitetu redakcyjnego weszli dr hab. Józef Brynkus, red. Michał Siwiec-Cielebon, prof. Wiesław Jan Wysocki i ks. Grzegorz Radzikowski.

czytaj więcej »

„Raport Witolda” dotrze do europosłów

Media obiegła informacja, że do skrzynek poselskich w Europarlamencie dotarł „Witold’s Report from Auschwitz”. Jak poinformował eurodeputowany Dobromir Sośnierz w ramach akcji „Rotmistrz Pilecki — bohater niezwyciężony” dostarczył do skrzynek wszystkich posłów spoza Polski angielską wersję „Raport Witolda”. – „Mam nadzieję, że po tej lekturze jeden z drugim zakrztusi się przy kolejnej próbie wypowiedzenia frazy polskie obozy śmierci” – napisał na jednym z portali społecznościowych Sośnierz.

czytaj więcej »

Misja Witolda Pileckiego – znaczenie dla Polski i świata

Środowe – 29 listopada 2017 roku – spotkanie w Warszawskim „Przystanku Historia” Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki poświęcone zostało znaczeniu misji Rotmistrza Witolda Pileckiego dla Polski i świata. Zorganizowała tę konferencję i dyskusję krakowska Fundacja Gdzie kierowana przez Weronikę Wierzchowską.

czytaj więcej »

„Raport Witolda” już w bibliotekach!

„Raport Witolda”to pierwsze pełne oryginalne wydanie raportu Witolda Pileckiego z okresu jego uwięzienia w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, z zachowaniem frazeologii, stylistyki i sposobu pisania Rotmistrza jest już dostępny. Jest opatrzony komentarzem, przypisami, przedmową wprowadzającą. Trafi do szkolnych bibliotek w Polsce i poza granicami kraju w wydaniu oryginalnym jak i anglojęzycznym, a także do wielu innych bibliotek publicznych, wojskowych i więziennych. Jest on owocem wielomiesięcznej pracy: posła i historyka Józefa Brynkusa , prof. Wiesława Wysockiego – autora biografii Witolda Pileckiego i Michała Siwca-Cielebona – historyka-regionalisty, znawcy dziejów Polski XX wieku.

czytaj więcej »

KoLiber przybliża postać Rotmistrza Witolda Pileckiego

Michał Bożydar Góra i córka Rotmistrza Pileckiego Zofia Pilecka-Optułowicz w Belwederze/fot. Krzysztof Sitko

Działacz oraz prezes koła Wadowickiego Stowarzyszenia KoLiber Michał Bożydar Góra poprowadził lekcje dotyczące rotmistrza Witolda Pileckiego – w ramach projektu edukacyjnego: „Być jak − czyli KoLibrowe spotkania z historią” – w swoim dawnym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach. Projekt ma na celu „odkurzyć” pamięć bohaterów XX wieku, często zmarginalizowanych w nauczaniu szkolnym oraz przekazie medialnym.

czytaj więcej »

Prezentacja „Raportu Witolda” w PAST-cie

W warszawskim budynku dawnej PAST-y, miejscu szczególnie mocno związanym z tradycją Armii Krajowej, w środę 5 kwietnia 2017 roku, w południe zaprezentowano oficjalnie pierwszą zgodną z zapisem oryginalnego dokumentu edycję tekstu Raportu Witolda, czyli relacji Rotmistrza Witolda Pileckiego z jego pobytu i działalności konspiracyjnej w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz.

czytaj więcej »