Poseł Brynkus > Wyniki wyszukiwania dla 'Silesia'

Lustereczko nienawiści czyli widzenie Polski według Silesii

Różnica między lustrem a krzywym zwierciadłem jest podstawowa. Lustro pokazuje obraz rzeczywistości, nawet jeżeli nie najbardziej precyzyjnie i w dodatku odwrócony z prawa na lewo. Ale jednak prawdziwy. Jeżeli nie, to zapewne z przyczyn jakiegoś defektu zwierciadła. Natomiast w krzywym zwierciadle obraz jest zdeformowany z założenia i pokazywać ma nie prawdę, ale właśnie deformację. Podobnie jest z artykułami w różnych mediach. Albo pokazują obraz prawdziwy, albo zdeformowany – czyli po prostu nieprawdziwy, a co za tym idzie nierzetelny. Taki właśnie nieprawdziwy sposób oglądu czy widzenia Polski i polskich spraw prezentuje internetowe czasopismo Silesia, którego autorzy celują w nieprawdziwych wizjach, tezach i wnioskach.

czytaj więcej »

Poseł Brynkus interpeluje ws skandalicznych antypolskich i poniżających godność narodu polskiego treści

W internecie powstał i jest rozpowszechniany bulwersujący konglomerat antypolskiej agresji zbudowanej z mowy nienawiści, jednoczący przeciw Polsce i Polakom ludzi odwołujących się do wszelkich lewackich antypolskich nurtów i tradycji, od bolszewizmu po hitleryzm. Mając to na uwadze wystąpiłem z interpelacją poselską do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wiceprezesa Rady Ministrów prof. dra hab. Piotra Glińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

czytaj więcej »

Odpowiedź ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na interpelację nr 1521

W sprawie przedstawienia liczby zlikwidowanych miejsc pracy w latach 1992-2015 w spółkach NEWCO, powstałych po przekształceniach FSM, w wyniku umowy definitywnej zawartej z koncernem FIAT oraz stanu prac Ministerstwa nad uruchomieniem wypłat rekompensat dla ponad 25 000 byłych pracowników FSM za pozbawienie ich praw do puli 15% akcji sprywatyzowanego przedsiębiorstwa

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed
Warszawa, 14-04-2016

czytaj więcej »

Odpowiedź ministra na Interpelację nr 1231

Odpowiedź ministra skarbu państwa: Odpowiadając na interpelację nr 1231, zgłoszoną przez Pana Posła Józefa Brynkusa, w sprawie przedstawienia danych dotyczących korzyści finansowych, jakie uzyskał koncern FIAT oraz Fiat Chrysler Auto i jego spółki działające w Polsce od 1992 do końca 2015 roku, zgodnie z najlepszą wiedzą i na podstawie dostępnej dokumentacji źródłowej zgromadzonej w archiwum […]

czytaj więcej »