Poseł Brynkus > Aktualności

Wizyta w Sejmie z „Drogowskazem”

W Sejmie RP spotkałem się z niepełnosprawnymi podopiecznymi z domu samopomocy „Drogo-wskaz” oraz z towarzyszącymi im wolontariuszami. Miałem okazję oprowadzić ich po Sejmie [...]

czytaj więcej »

Wystąpienie z 15 grudnia 2015r.

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powinna być napisana od nowa. [...]

czytaj więcej »

Rozmowa o stanie wojennym w TV Republika

Wraz z Marianem Piłką w TV Republika rozmawiałem na temat stanu wojennego, w związku z 35 rocznicą wprowadzenia go w Polsce. Mam osobisty stosunek do tego zdarzenia. Wraz z grupą studentów brałem udział w strajku w Hucie Lenina. Dziś mieliśmy okazję [...]

czytaj więcej »

List Otwarty do Władz III RP

Podpisałem List Otwarty do władz III RP oraz do Polskiego Społeczeństwa o podjęcie działań karnych przeciwko sygnatariuszom odezwy „Stop dewastacji Polski”, która zaprasza na marsz organizowany przez KOD. [...]

czytaj więcej »