Poseł Brynkus > Aktualności

Dziękuję Wszystkim, ale nie żegnam się z Państwem

Szanowni Państwo, Współpracownicy i Przyjaciele! Data 11 listopada 2019 roku zamyka czteroletni czas mojej pracy parlamentarnej, rozpoczętej 12 listopada 2015 roku. Kończąc kadencję parlamentarną pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, z którymi dane [...]

czytaj więcej »

Co ze stypendiami dla uczniów w Gminie Wadowice?

W związku z nie wystarczającymi wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza Wadowic w sprawie przyznawania i procedury występowani o stypendia dla uczniów w gminie Wadowice ponownie pytam, co jest powodem takiego stanu rzeczy. Jednocześnie proszę o informację [...]

czytaj więcej »

Czy w Krakowie rozum śpi?

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec wystąpił z inicjatywą usunięcia z Kapituły znaczącego krakowskiego wyróżnienia, medalu Cracoviae Merenti, Metropolity Krakowskiego ks. prof. dra hab. Marka Jędraszewskiego. Powodem tej propozycji są [...]

czytaj więcej »

Szanowni Państwo – Wyborcy w okręgu nr 12

Rozstrzygnięcie wyborcze za nami. Wkrótce w ławach poselskich zasiądą nowo wybrani parlamentarzyści. Niestety, mimo dużego poparcia dla listy PSL Koalicja Polska, z której startowałem jako przedstawiciel Ruchu Kukiz’15, nie wystarczyło ono dla uzyskania [...]

czytaj więcej »