Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie

Interpelacja nr 8535 do ministra rozwoju

W sprawie kontroli przedsiębiorców na podstawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, w związku z brakiem funkcjonowania Komitetu Odwoławczego [...]

czytaj więcej »

Interpelacja nr 8123 do prezesa Rady Ministrów

W sprawie możliwości przekazania samorządom niektórych terenów wokół zbiornika Świnna Poręba. Kwestia udostępnienia terenów wokół zbiornika przyszłym użytkownikom ważna jest także w związku z obowiązkiem równego traktowania wszystkich zainteresowanych [...]

czytaj więcej »