Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie

Wypowiedź na posiedzeniu nr 32 w dniu 15-12-2016

Poseł Józef Brynkus: Atrybuty proponowanej zmiany to głównie uregulowanie zasad wycinki drzew i krzewów w takim duchu, że chronią one przyrodę przed dewastacją, a jednocześnie nie ograniczają nadmiernie praw właścicieli nieruchomości, na których [...]

czytaj więcej »