Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie

Kukiz’15 za powszechnym dostępem Polaków do broni

W trakcie debaty nad sprawozdaniem komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji zdałem pytanie: czy zaproponowany projekt ustawy zapobiegnie niebezpiecznym zachowaniom, których powodem są bardzo często myśliwi, czego przykłady [...]

czytaj więcej »

Reprywatyzacja czy mafijne przejmowanie nieruchomości?

Komisje do zbadania reprywatyzacji powinny powstać w całej Polsce. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych [...]

czytaj więcej »