Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie

Interpelacja nr 109 do prezesa Rady Ministrów

W sprawie konieczności nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w związku z niedoprecyzowaniem statusu działacza opozycji i w sprawie zmiany [...]

czytaj więcej »