Poseł Brynkus > Galerie

Galerie

III Ogólnopolski Konkurs Kresowy dla dzieci i młodzieży – (zdjęcia)

„Żołnierze Wyklęci – świadectwa”. Konferencja w Sejmie (foto)

Konkurs wiedzy o Sejmie dla Gimnazjalistów w Zespole Szkół w Jaszczurowej (foto)

Spotkanie posła dr hab. Józefa Brynkusa z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu (zdjęcia)

Zgromadzenie Narodowe. Podekscytowany Sejm i Senat czeka na prezydenckie orędzie

Odpust Parafialny ku czci św. Mikołaja w roku jubileuszu 700-lecia Wsi i Parafii Witanowice

Barbórka w Kopalni Soli w Wieliczce

Znaczenie misji rtm. Pileckiego dla Polski i świata. Warszawski „Przystanek Historia” (zdjęcia)

Zajęcia ze studentami w Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Sandomierzu

Spotkanie ze studentami studiów podyplomowych w Sandomierzu

Konferencja „Dotyk Katynia” w Belwederze. Patronat Pana Prezydenta. Organizator: Fundacja im. Janusza Kurtyki

„Moje rozumienie patriotyzmu” – Myśleniczanie napisali (zdjęcia)

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Leśnictwa i Zasobów Naturalnych Sejmu RP w Tarnowskich Górach (zdjęcia)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Hranice a pohraničia II. Ambivalentný charakter pohraničných území” (zdjęcia)

Wadowickie obchody Narodowego Święta Niepodległości w 2017 roku (zdjęcia)

Wprowadzenie relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko do kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach (zdjęcia)

Konferencja „Żywność darem dla życia i zdrowia” (zdjęcia)

Audycja Radia Wnet z Harmęż, klasztoru franciszkanów (zdjęcia)

Polscy Mistrzowie na Forum Ekonomicznym 2017 w Krynicy (zdjęcia)

Pamięci obrońców Wysokiej z 1939 roku (zdjęcia)